Vtáčia chrípka v ČR

Juraj Kurek (21.06.2007, 12:20)
Po predbežných konzultáciách s veterinármi Vám odporúčam: - ešte nie je známe, či vírus je vysoko patogénny - nevieme zatial rozhodnutie ČVS malo by byť oznámené zajtra ráno - ak sa bude dať letieť z ČR, treba urýchlene zaslať zmenu pretekového plánu na trať, ktorá bude nasmerovaná cca 30 km pod Prahu a nižšie, prípadne urobiť zmenu na Rakúsko resp. Poľsko /ale sever/ Ak budem mať ďaľšie informácie Vám ich prostredníctvom diskusie oznámim.
Juraj Kurek (22.06.2007, 09:53)
S kontaktoval som sa s prezidentom ČZ CHP p. Ing Novotným a ten mi dal nasledovné informácie. Podľa jeho známych informácií má zastavené pretekanie len OVS Pardubice, kde vydala rozhodnutie Východočeská veter. správa na tento zákaz. Ostatné krajské správy nevydali zakazy pretekania. Popoludní bude mať informáciu z ČVS. V našom prípade trvajte na dôvode nevydania suhlasu na pretek. Pri žiadosti musíte splniť podmienku, že holuby nebudú prelietavať nad uzemím Východočeského kraja a musíte následne požiadať o zmenu pretekového plánu.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené