Kontakty

Sekretariát SZ CHPH

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Akademická 4, 949 01 Nitra

Pavol Javorček - sekretár

+421 917 534 964 (volať iba v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod)

szchph@postoveholuby.sk

www.postoveholuby.sk

Bankové spojenie: UNICREDIT Bank 6619561001 / 1111

IBAN: SK6611110000006619561001 | SWIFT: UNCRSKBX

Prezídium SZ CHPH

RNDr. DUDZIK Daniel

Prezident SZ CHPH

Ing. KRAJČÍK Daniel

Viceprezident SZ CHPH

Ing. KRISTIŇAK Peter

Predseda ekonomicko - hospodárskej komisie

Mgr. BLAHOVSKÝ Milan

Predseda športovej komisie

VALÍČEK Ľubomír

Predseda komisie štandard

Ing. SELIGA Jaroslav

Predseda komisie starostlivosti o členskú základňu

VERNARSKÝ Vladimír

Člen Prezídia

Ing. CHYTIL Peter

Člen Prezídia

Bc. PAZÚR Milan

Člen Prezídia

Ústredná kontrolná komisia SZ CHPH

MLÁTKO Július

Predseda ÚKK SZ CHPH

PSOTNÝ Peter

Člen ÚKK SZ CHPH

ZELENSKÝ Stanislav

Člen ÚKK SZ CHPH

BJALONČÍK Ondrej

Člen ÚKK SZ CHPH

JACENKO František

Člen ÚKK SZ CHPH