Kontakty

Sekretariát SZ CHPH

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Akademická 4, 949 01 Nitra

Pavol Javorček - sekretár

+421 917 534 964 (volať iba v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod)

szchph@postoveholuby.sk

www.postoveholuby.sk

Bankové spojenie: UNICREDIT Bank 6619561001 / 1111

IBAN: SK6611110000006619561001 | SWIFT: UNCRSKBX

Prezídium SZ CHPH

RNDr. DUDZIK Daniel

Prezident SZ CHPH

Ing. KRAJČÍK Daniel PhD.

Viceprezident SZ CHPH

Mgr. BLAHOVSKÝ Milan

Predseda športovej komisie

VALÍČEK Ľubomír

Predseda komisie štandard

Ing. SELIGA Jaroslav

Predseda Kultúrnej a propagačnej komisie

Ing. Jozef BEDNÁR

Predseda Disciplinárneho senátu

Ing. Miroslav VIDHOLD

Predseda Komisie starostlivosti o členskú základňu

Ing. Lukáš CHYTIL

Predseda Ekonomickej komisie

Jakub PONIŠTIAK

Predseda Komisie pre prácu s mládežou

Ústredná kontrolná komisia SZ CHPH

BJALONČÍK Ondrej

Predseda ÚKK SZ CHPH

Ladislav ZUBAJ

Člen ÚKK SZ CHPH

Radovan KLAČANSKÝ

Člen ÚKK SZ CHPH

Viktor HOLÚBEK

Člen ÚKK SZ CHPH

Ladislav KOVÁČ

Člen ÚKK SZ CHPH