Kontakty

Sekretariát SZ CHPH

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Akademická 4, 949 01 Nitra

Pavol Javorček - sekretár

+421 917 534 964 (volať iba v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod)

szchph@postoveholuby.sk

www.postoveholuby.sk

Bankové spojenie: UNICREDIT Bank 6619561001 / 1111

IBAN: SK6611110000006619561001 | SWIFT: UNCRSKBX

Prezídium SZ CHPH

RNDr. DUDZIK Daniel

Prezident SZ CHPH

Ing. KRAJČÍK Daniel PhD.

Viceprezident SZ CHPH

Mgr. BLAHOVSKÝ Milan

Predseda športovej komisie

VALÍČEK Ľubomír

Predseda komisie štandard

Ing. SELIGA Jaroslav

Predseda Kultúrnej komisie

Ing. BEDNÁR Jozef

Predseda Disciplinárneho senátu

Ing. VIDHOLD Miroslav

Predseda Komisie starostlivosti o členskú základňu

Ing. CHYTIL Lukáš

Predseda Ekonomickej komisie

PONIŠTIAK Jakub

Predseda Komisie pre prácu s mládežou

Ústredná kontrolná komisia SZ CHPH

BJALONČÍK Ondrej

Predseda ÚKK SZ CHPH

Ladislav ZUBAJ

Člen ÚKK SZ CHPH

Radovan KLAČANSKÝ

Člen ÚKK SZ CHPH

Viktor HOLÚBEK

Člen ÚKK SZ CHPH

Ladislav KOVÁČ

Člen ÚKK SZ CHPH

Športová komisia

Mgr. BLAHOVSKÝ Milan

Predseda športovej komisie

Ing. KRAJČÍK Daniel PhD.

člen

Ing. BEDNÁR Jozef

člen

BUČEK Eduard

člen

LUHOVÝ Miroslav

člen

HOLIENKA Peter

člen

Posudzovateľská komisia

VALÍČEK Ľubomír

Predseda posudzovateľskej komisie

Ing. KRAJČÍK Daniel PhD.

člen

ŠIMURKA Alojz

člen

Ekonomická komisia

Ing. CHYTIL Lukáš

Predseda Ekonomickej komisie

Ing. KORBAŠ Pavol

člen

Ing. JAVORČEK Pavol

člen

Komisia starostlivosti o členskú základňu

Ing. VIDHOLD Miroslav

Predseda Komisie starostlivosti o členskú základňu

DÖMÖTÖR Ján

člen

Komisia starostlivosti o mládež

PONIŠTIAK Jakub

Predseda Komisie pre prácu s mládežou

Ing. MOJZEŠ Jaroslav

člen

VELEBNÝ Michal

člen

Kultúrna komisia

Ing. SELIGA Jaroslav

Predseda Kultúrnej komisie

Ing. BEDNÁR Jozef

člen

MICHALÍK Michal

člen

Veterinárna komisia

Ing. KRAJČÍK Daniel PhD.

gestor

Disciplinárny senát SZ CHPH

Ing. BEDNÁR Jozef

Predseda Disciplinárneho senátu

KASAN Dušan

člen

VAVREK Peter

člen

DUDŽAK Peter

člen