Victoria Falls World Challenge Pigeon Race - Afrika - 2021/2022

Daniel Krajčík (02.08.2021, 22:40)
Victoria Falls World Challenge Pigeon Race 2020/2021


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
V auguste opäť zasielame holuby do Victoria Falls World Challenge Pigeon Race, ktorá je lokalizovaná v Afrike. Testovacia stanica ide do svojej 6. sezóny.

Majitelia TS v sezóne 2017/2018 aj odskúšali posun cyklu a holuby absolvovali tréningový a pretekový cyklus po prepŕchnutí. V tej sezóne lietali holuby ešte ako mláďatá a následne po finálovom preteku (junár 2018) pokračovali v ďalšej súťaži s finálovým pretekom 600 km v júni 2018.

Sezóna 2018/2019 už prebehla už len ako súťaž ročných holubov a v rovnakom režime sa ide aj v sezóne 2019/2020.
Výhodou je, že holuby tak stoja na rovnakej čiare - sú kompletne prepŕchnuté a samozrejme aj staršie a vyspelejšie a preto aj finálový pretek je zo vzdialenosti 600 km!
Testovacia stanica dokázala, že sa jedná o serióznu testovaciu stanicu.

Výsledky z edície mláďat a neskôr ročiakov (2017/2018)pre naše holuby boli mimoriadne pozitívne.
http://www.postoveholuby.sk/diskusia/tema/22691/afrika-victoria-falls-world-challenge-1718-moznost-ucasti
Najväčší a veľmi tesný úspech (1.a2. holub prišli spolu) sa podaril Ing. Petrovi Jendrichovskému z OZ Sabinov (PJ Pigeons Team), keď jeho „PJ Gabina“ obsadila vo finálovom preteku 2. miesto a vyhrala 100.000 USD.
V TOP10 Grand Averages boli 2 slovenskí zástupcovia – P. Jendrichovský a Team Evin (7. a 8. miesto).
V súťaži ročiakov to bola 5. cena pre Greg Team a 39. cena pre PJ Pigeons Team. 39. holub vo finále bol ako mláďa 8. najlepšie v súťaži grand averages, ako ročná bola PJ Wonderka 20. eso tejto súťaže. Aukcia týchto holubov prebehla na PIPA na jeseň 2018.

Sezóna 2018/2019 bola prvá sezóna kde holuby lietali len ako ročné. Do semifinálového preteku boli naše výsledky vzhľadom na počet dodaných holubov veľmi slušné - 9. 10. a 12. eso spomedzi konkurencie +3500 holubov!
Finálový pretek zo vzdialenosti 619 km bol mimoriadne náročný. V tomto ťažkom finále si veľmi dobre viedol tím Bodnár Vladimír & Gabriela a obsadil s holubom BODY II 23. miesto v celkovom poradí!
Viac info o sezóne 2018/2019: https://www.postoveholuby.sk/diskusia/tema/23157/victoria-falls-world-challenge-pigeon-race-afrika-20182019-moznost-ucasti

Sezóna 2019/2020 bola pre naše holuby mimoriadne úspešná - 4 ks v top 32 z finále.

Sezóna 2020/2021 nám ukázal, že nie každý deň je nedeľa a treba si zvykať aj na výsledky, kde naše holuby vo finále nezamiešali oceneným poradím.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Záujem nahlásiť do cca 7.8.2021.
Zber holubov do VICTORIA FALLS prebehne cca 8.-9. augusta 2021.
V prípade záujmu a otázok – kontakt: d.krajcik@gmail.com, +421907280336

Pri zbere je nutné odovzdať:
- holuby,
- prihlášku (na stiahnutie - tu: https://ozto.webnode.sk/_files/200000139-395b1395b3/VictoriaFalls_fomular_2021.2022_en-sk.doc
- preukazy o vlastníctve holuba /rodokmene stačí dodať po finálovom preteku/
- zaplatiť príspevok na prepravu a karanténne poplatky.

Štartovné budeme platiť až keď holuby budú doručené do TS a aklimatizované.
Chovatelia, ktorí majú/budú mať pozitívny zostatok z r. 2021 budú uhrádzať len prepravné a karanténne poplatky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky účasti:
1. Jeden tím pozostáva z 5 holubov, 1 aktivovaný a 4 rezervné holuby. Účastník môže zvážiť a poslať i menej rezervných holubov ako 4 ks.
2. Poplatok za tím: 750 USD (platíme až vtedy ak holuby prežili karanténu).
3. Holuby musia byť zavakcinované proti paramyxo a ideálne aj herpesvírusu.
4. Každý účastník musí vypísať prihlášku v ktorej označí aktivovaného holuba a náhradníkov v preferenčnom poradí. Do 48 hodín pred prvým pretekom bude daná majiteľovi holuba možnosť vymeniť aktivovaného holuba za niektorého z rezervných holubov.
5. Zmena statusu z rezervného na aktivovaného holuba sa uskutoční buď po zaplatení aktivačného poplatku alebo po strate aktivovaného holuba.
6. Status aktivovaného holuba je náhradníkovi pridelený po strate aktivovaného holuba pred nasadením na pretek o ceny.
7. Doaktivovanie rezervného holuba majiteľom možno urobiť aj hocikedy v priebehu súťaže zaplatením poplatku 750 USD (najneskôr pred finalovym pretekom).
8. V prípade, že tak majiteľ holuba neaktivoval ani 7 dní po poslednom hotspote (semifinále), môže tak urobiť tretia osoba zaplatením poplatku.
9. O ceny súťažia iba aktivované holuby.
10. Holuby budú karanténované v profesinálnej karanténe podľa platnej legislatívy. Karanténne poplatky vrátane medzinárodnej prepravy (smer NL-Afrika) sa pohybujú cca 60-70 EUR/kus.
11. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínov tréningov a pretekov podľa aktuálnej poveternostnej situácie.
12. Po strate holuba prechádza aktivácia na ďalšieho holuba v poradí (z hociktorého z pretekov), tam kde nie je možnosť náhrady rezervným holubom sa takémuto chovateľovi refunduje:
- ak sa holub stratí (počas karantény, tréningoch okolo holubníka na tréninoch a pretekoch) do nakošovania na HOTSPOT 3 (317 km) - vráti sa majiteľovi 100% vkladu (750 USD) na jeho účet

Tieto vklady sú pripísané na VFWCPR účet účastníka a tieto môže využiť na preplatenie nového tímu v nasledujúcej sezóne (t.j. v podstate môže poslať 1 tím, t.j. 1 aktivovaného holuba a 4 náhradníkov zdarma). Pozor, toto právo sa vzťahuje iba na ďalšiu sezónu.
Napríklad v sezóne 2020 mnohí slovenskí účastníci, ktorí súťažili aj v predchádzajúcom roku neplatili účasť, pretože využili prípísaný kredit z predchádzajúceho roku. Rovnako sme tento kredit použili na aktivovanie holubov v tejto sezóne. Podobne to bude aj v ďalšej sezóne. Každý účastník má vytvorený účet na ktorom si tieto pohyby kontroluje a rozhoduje o ich použití.
13. V prípade situácie „vis major“ (vojna, zemetrasenie, veterinárne obmedzenia, apod.) sa majiteľ TS zaväzuje refundovať vklady aktuálnej sezóne majiteľom holubov, príp. možnosť voľného vstupu v ďalšej sezóne apod..
14. Po finálovom preteku sa časť holubov odpredá formou aukcie. Majiteľ holuba má nárok na 50 % podiel z vydraženej sumy po odpočítaní nákladov na aukciu.
15. Proces finálového preteku bude kontrolovaný nezávislou audítorskou spoločnosťou.
16. V prípade sporu sa bude vychádzať z anglickej mutácie propozícií.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súťaže:
- individuálny výsledok na hotspotoch (oceňuje sa top 20 z každého preteku + finále)
- super eso
- grand averages
- súťaž tímov
- knock-out súťaž
- club súťaž

Ocenenia pre sezónu 2022 sú garantované!

Pre sezónu 2022 je v hre 1 500 000 USD.
V súťaži super eso je ocenených prvých 350 holubov, vo finálovom preteku prvých 290 holubov! Organizátor tak vyhovel požiadavkám chovateľov, aby ocenených holubov bolo čo najviac.

SUMMARY Total Prize Prizes Entry Fee
1. Super eso US$ 700,000 350 $750 Activation plus US$ 250
2. Finále US$ 400,000 290 Activation of US$ 750
3. Súťaž tímov US$ 200,000 5 Activation Paid
4. Hot spoty - preteky US$ 146,250 125 Activation Paid
5. Grand Averages US$ 40,000 20 Activation Paid
6. Knock Out US$ 10,000 1 Activation Paid
7. Club Competition US$ 3,750 5 Nil
US$ 1,500,000 796
8. Stávky 85% of BR entry fees various


Presné podmienky a ocenenania nájdete na linku: https://www.victoriafallswcpr.com/downloads/Terms%20&%20Conditions%202022%20Race%20(English).pdf

Super eso – ocenenia vo výške 700.000 USD!!!
(Pre účasť v tejto súťaži musí za aktivovaného holuba majiteľ uhradiť dodatočný poplatok 250 USD. Holuby sa však aktivujú až po odletení HOTSPOTU 2 a do samotnej súťaže super eso sa počítajú 4 preteky: hotspoty 3, 4 a 5 a finálový pretek)


Hotspoty (5 pretekov)
Ocenených je prvých 20 holubov v každom preteku.


Súťaž tímov
Počítajú sa body 3 zo 7 vopred nominovaných holubov pred HS2 z ďalších hotspotov a finálového preteku. Chovatelia, ktorí majú na finálovom preteku viac ako 7 holubov musia pred HS2 vybrať 5 holubov, ktorých umiestnenia sa budú počítať do tejto súťaže. Každý chovateľ tak môže v tejto súťaži súťažiť s jedným tímom.Grand Averages
Súťaž do ktorej sa počítajú všetky konštatované preteky a tréningy. Súťažia v nej aktivované i rezervné holuby – to platí po HS4, následne iba holuby aktivované.


Knock-out
Do súťaže sa zapája 50% z nakošovaných holubov, súťaž sa vypočítava od HS2.


Stávky
Obľúbená zábava pre účastníkov TS. Na každý pretek je možné staviť na holuba od 1EUR po 500 EUR. TS má vnútorný systém, ktorý umožňuje chovateľovi niekoľkými klikmi vložiť vklad na konktrétneho holuba po jeho nasadenú na pretek. Výhry sa odvíjajú od počtu stávkujúcich chovateľov. V tejto súťaži vyhráva každý úspešný holub (t.j. bez ohľadu či bol či nebol aktivovaný) – samozrejme ak bola na neho vypísaná stávka (chovateľ môže staviť len na svojho holuba), pričom výhra je ihneď pripísaná výhercovi na jeho WFWCPR účet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program pretekov:
do konca decembra – usadenie holubov, zdravotný program, tréningy okolo holubníka
január – marec – pŕchnutie holubov
apríl – máj – tréningy do 160 km

Finálový pretek - júl 2022 zo vzdialenosti 600 km!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
fotografie TS: https://victoriafallswcpr.com/gallery.php
webstránka s ďalšimi informáciami: https://www.victoriafallswcpr.com/
Kompletné podmienky: https://www.victoriafallswcpr.com/downloads/Terms%20&%20Conditions%202022%20Race%20(English).pdf
Kompletné ocenenia: https://www.victoriafallswcpr.com/downloads/Terms%20&%20Conditions%202022%20Race%20(English).pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (27.05.2022, 21:53)
Priebeh doterajších tréningov:
Training Flight 14 120 KM 25.05.2022 07:10:00 (GMT +2:00) 120 km
Training Flight 13 103 KM 21.05.2022 07:30:00 (GMT +2:00) 103 km
Training Flight 12 103 KM 17.05.2022 07:30:00 (GMT +2:00) 103 km
Training Flight 11 87 KM 13.05.2022 07:00:00 (GMT +2:00) 87 km
Training Flight 10 87 KM 10.05.2022 07:00:00 (GMT +2:00) 87 km
Training Flight 9 - cancelled 87 KM 07.05.2022 07:00:00 (GMT +2:00) 87 km
Training Flight 8 52 KM 05.05.2022 08:00:00 (GMT +2:00) 52 km
Training Flight 7 77 KM 03.05.2022 07:00:00 (GMT +2:00) 77 km
Training Flight 6 77 KM 30.04.2022 07:00:00 (GMT +2:00) 77 km
Training Flight 5 52 KM 28.04.2022 07:00:00 (GMT +2:00) 52 km
Training Flight 4 - cancelled 52 KM 27.04.2022 07:00:00 (GMT +2:00) 52 km
Training Flight 3 52 KM 26.04.2022 07:00:00 (GMT +2:00) 52 km
Training Flight 2 40 KM 25.04.2022 07:30:00 (GMT +2:00) 40 km
Training Flight 1 40 KM 23.04.2022 07:00:00 (GMT +2:00) 40 km

Zajtra - 28.5.2022 - 15. meraný tréning - 148 km.

Link na výsledky: https://oneloftrace.live/?page=3&loft_id=35&season_id=9
Daniel Krajčík (27.05.2022, 22:11)
Aktivácia náhradníkov za holuby, ktoré boli pôvodne aktivované a napr. sa medzičasom stratili bude prevedená na náhradníkov až v piatok ráno, pred košovaním na hotspot 1.

Pripomienka aktivácií:
- o akékoľvek ceny lietajú len aktivované holuby
- po hotspot3 sa každá zrealizovaná aktivácia do súťaže Super Eso presúva automaticky na rezervného holuba, ak rezervný holub nie je k dispozícii vracia sa aktivovaná suma chovateľovi!

V prípade, že chcete zmeniť preferenčné poradie, ktoré ste uviedli pôvodne na prihláške, je tak možné urobiť, ale najneskôr do 1.6.2022. Informáciu o novom preferenčnom poradí je nutné poslať e-mailom!

Termíny:
- aktivovanie holubov - hocikedy, iba aktivované holuby lietajú o ceny!
- výber holubov pre tzv. súťaž tímov (týka sa tých, ktorí majú viac ako 7 holubov v hre) - do 9.6.2022 (z aktivovaných holubov)
- aktivácia pre súťaž SUPER ESO - do 15.6.2022 (t.j. pred Hotspotom 3!!!)
- súťaz Grand Averages - súťažia všetky holuby, ale iba do termínu 13.7., po tomto termíne už len aktivované
- posledný termín na aktiváciu holuba majiteľom holuba (24.7.), po tomto termíne ho môže aktivovať ktokoľvek

Kalendár všetkého podstatného: https://www.victoriafallswcpr.com/programme.php
Daniel Krajčík (03.06.2022, 22:35)
Zajtra - 1. pretek 192 km
Na starte 5492 holubov

Vysledky + videoprenos: https://www.victoriafallswcpr.com/results.php?opt=1

Letu zdar!!!
Daniel Krajčík (06.06.2022, 10:15)
PRETEK 1 - 192 km

TOP 3:
1 Team Irmaas -- Romania RO 21-012080 04.06.2022 08:50:27.81 1738.1307
2 AAA Syndicate -- United Kingdom GB 21-Z-57379 04.06.2022 08:50:54.31 1731.2088
3 Abdulla Al-Qashouti -- Qatar QATAR QAT 21-8360 04.06.2022 08:50:56.28 1730.6964

TOP3 SK/CZ:
32 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-21-290 04.06.2022 08:52:42.12 1703.6077
54 Labon M + J & Belanec M -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01202-21-804 04.06.2022 08:53:21.60 1693.7191
76 Evin Peter & Noemi -- Slovakia (Slovak Republic) SK 02601-21-2467 04.06.2022 08:53:34.10 1690.6121

Vysledky: https://oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1653897381&season_id=9
Daniel Krajčík (11.06.2022, 07:30)
Dnes - pretek 2 - 237 km
Start: 7:00
Vysledky: https://oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1654509143&season_id=9

Letu zdar!
Daniel Krajčík (14.06.2022, 17:47)
Pretek 2 - 237 km

TOP3:
1 JKG Transport -- Poland PL 020-21-5572 11.06.2022 09:12:44.89 1785.3354
2 Beko Loft -- United States AU21 BEKO 50 11.06.2022 09:12:46.81 1784.9051
3 Glenn Zimmerman & Kim -- United Kingdom GB 21-L-06842 11.06.2022 09:13:17.36 1778.0868

TOP3 SK/CZ:
141 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-21-267 11.06.2022 09:16:12.71 1739.9369
159 Lumi Pigeon Racing Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01010-21-1339 11.06.2022 09:16:29.88 1736.2892
196 Sadlak Vendelin & Andrej -- Slovakia (Slovak Republic) NL 21-1872088 11.06.2022 09:16:47.12 1732.6419

Vysledky: https://oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1654509143&season_id=9
Daniel Krajčík (14.06.2022, 17:53)
POZOR - aktivacia pre sutaz super eso - pred pretekom 3, t.j. mame este 2 dni. Idealne by bolo rozhodnut sa po zajtrajsom treningu.
Aktivacny poplatok 250 USD. Aktivovat pre tuto sutaz mozno len aktivne holuby.

Pozor - v tejto sutazi je ocenenych prvych 750 holubov!!! Vitaz berie 100.000 USD a este 300. holub v poradi je oceneny sumou 750 USD, 301.-350. holub je oceneny kreditom 750 USD /volny vstup/ pre dalsiu sezonu.
Podrobne podmienky sutaze: https://www.victoriafallswcpr.com/superace.php


Daniel Krajčík (16.06.2022, 17:23)
Vo Victorii mame za sebou prve 2 preteky (192 a 237 km) ... v sobotu sa letí pretek tretí (318 km).

Aktualne poradie v sutaziach:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRAND AVERAGES /zahrnute vsetky preteky a treningy/:
TOP10:
1 Zimbabwe.png Little Caradoc Lofts KW FED 21-1099544 Jet 18 1910.777
2 Germany.png Karl-Heinz Burger DV 05056-21-1317 18 1869.448
3 Kuwait.png Mohammad Al Otaibi KW FED 21-1051584 NW 18 1855.112
4 United-States.png Mark Heinsohn AU21 SAL 55 I Can’t Drive 55 18 1787.363
5 Kuwait.png Hamad Hadian KW WATANYA 21-798638 Hadian 1 18 1764.996
6 Romania.png Fratii Chiranu & Orizont Columbofil RO UCP 21-186003 Dolle 003 Seconds 17 1763.907
7 Belgium.png Norman Filip & Nicolas BE 21-3124067 18 1730.223
8 Kuwait.png Salah Al-Briki KW FED 21-1072331 18 1710.249
9 Kuwait.png Fahaheel Center KW FED 21-1005035 Dora Al fahaheel 18 1704.211
10 Slovakia.png PJ Pigeons Team SK 03501-21-267 PJ Mikaela 18 1702.598

TOP5 SK/CZ:
10 Slovakia.png PJ Pigeons Team SK 03501-21-267 PJ Mikaela 18 1702.598
85 Slovakia.png PJ Pigeons Team SK 03501-21-297 PJ Halif 18 1435.456
263 Slovakia.png Labon M + J & Belanec M SK 01202-21-804 Aksel 18 1270.772
348 Slovakia.png PJ Pigeons Team SK 03501-21-276 PJ Vikderka 18 1226.771
425 Czech-Republic.png Bouchal Martin CZ 0199-21-1310 Tragedis 18 1187.580

Poradie na linku: https://www.victoriafallswcpr.com/grandaverageresults.php
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESO - pocitane umiestnenie v 1. a 2. preteku (tuto sutaz vo Victoria nevyhodnocuju, ale analyticky nastroj na ich webe umoznuje vybrat preteky pre ktore chceme vidiet poradie):

TOP10:
1 Zimbabwe.png Little Caradoc Lofts KW FED 21-1099544 Jet 2 690.822
2 Bahrain.png Khalifa Al-Kaabi BAHRAIN 21-09547 2 665.420
3 Qatar.png Khaleefa Nasser Al Kuwari QATAR QAT 21-18410 EXPENSIVE PEARL 2 664.721
4 Netherlands.png Team Hooymans NL 21-1302388 2 661.598
5 Germany.png Nordseerennen Insel Sylt DV 04858-21-4281 Omaha Beach 2 644.255
6 Saudi-Arabia.png Mohamed Alfala KW WATANYA 21-707238 2 639.492
7 United-States.png Ado Family Loft IF21 AFL 515 ,,ORNAT 515'' 2 634.917
8 South-Africa.png Club Despatch ZA21 OPDP 1471 2 628.551
9 United-States.png Flying Pilgrims AU21 ARPU 4904 2 626.433
10 Romania.png Fratii Chiranu & Orizont Columbofil RO UCP 21-186003 Dolle 003 Seconds 2 624.872

TOP SK/CZ:
99 Slovakia.png Lumi Pigeon Racing Team SK 01010-21-1339 Luminaire 2 490.008
157 Slovakia.png PJ Pigeons Team SK 03501-21-273 PJ Contar 2 452.316
214 Slovakia.png Evin Peter & Noemi SK 02601-21-2467 Anna 67 2 430.709
274 Slovakia.png Labon M + J & Belanec M SK 01202-21-804 Aksel 2 411.119
358 Slovakia.png PJ Pigeons Team SK 03501-21-290 PJ Gucel 2 390.370
475 Slovakia.png PJ Pigeons Team SK 03501-21-267 PJ Mikaela 2 367.452
542 Slovakia.png Marian Dubaj SK 01009-21-70 Timea 2 356.837
550 Slovakia.png PJ Pigeons Team SK 03501-21-297 PJ Halif 2 355.645
619 Slovakia.png PJ Pigeons Team SK 03501-21-339 PJ Henat 2 344.116
744 Slovakia.png Evin Peter & Noemi SK 02601-21-2490 Reny 90 2 324.872
770 Czech-Republic.png Familie Karas Antonin DV 0948-21-113 Hari Ot 2 321.428
804 Slovakia.png Kasan - Grigel SK 01010-21-129 Ninka 2 316.828
821 Czech-Republic.png Roman Zlicar CZ 060-21-1155 Halloween 2 315.226
876 Slovakia.png Julius Frimer SK 02606-21-652 Julius 1 2 307.286
997 Czech-Republic.png Lubomir Kubacek CZ 0234-21-3118 LK 18 2 289.841
1035 Czech-Republic.png Bouchal Martin CZ 0199-21-1310 Tragedis 2 285.555
1037 Slovakia.png Kasan - Grigel SK 01010-21-173 Marika 2 285.426
1071 Slovakia.png Marian Dubaj SK 01009-21-31 Dominika 2 281.242
1163 Slovakia.png Krajcik Daniel & Andrea SK 0111-21-804 Natbut 2 271.887
1235 Slovakia.png Krajcik Daniel & Andrea SK 0111-21-819 Heepel 2 264.414
1320 Slovakia.png Labon M + J & Belanec M SK 01203-21-772 MJ-72 2 256.108
1405 Czech-Republic.png Familie Karas Antonin DV 0948-21-95 Rama BH 2 247.376
1459 Slovakia.png Kvalteam SK 0107-21-630 Nina 2 243.388
1740 Slovakia.png PJ Pigeons Team SK 03501-21-284 PJ Cecil 2 222.757
1890 Czech-Republic.png Lubomir Kubacek CZ 0234-21-3107 LK 07 2 213.219
2003 Slovakia.png Marian Dubaj SK 01009-21-77 Barbora 2 205.303
2071 Slovakia.png PJ Pigeons Team SK 03501-21-270 PJ Pepe 2 200.287
2083 Slovakia.png Marian Dubaj SK 01009-21-57 Laura 2 199.226

Malá poznámka: minuloročný víťaz finálového preteku mal z prvého preteku 1662. cenu a z druhého preteku 1616. cenu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (03.07.2022, 23:14)
Pretek 3 - 318 km

TOP3:
1 Club Zwartkop -- South Africa ZA21 ZWDK 989 18.06.2022 10:38:43.25 1453.9081
2 PIGEON24 -- Germany BE 21-5006560 18.06.2022 10:38:46.05 1453.5980
3 Alfred Berger -- Germany DV 21-000314 18.06.2022 10:38:47.66 1453.4197

TOP3 SK/CZ:
20 Marian Dubaj -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01009-21-77 18.06.2022 10:39:37.33 1447.9413
186 Talent Quatro Matuska -- Czech Republic CZ 0334-21-433 18.06.2022 10:44:23.04 1417.2133
197 Sadlak Vendelin & Andrej -- Slovakia (Slovak Republic) NL 21-1872084 18.06.2022 10:44:31.22 1416.3528

Vysledky: https://oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1655209640&season_id=9
Daniel Krajčík (03.07.2022, 23:16)
Daniel Krajčík (07.07.2022, 10:11)
Pretek 4 - 382 km

TOP3:
1 Al-Nimran Loft -- Kuwait KW WATANYA 21-798173 04.07.2022 11:13:54.25 1504.5047
2 Chris Moller -- South Africa ZA 21-10435 04.07.2022 11:14:01.17 1503.8216
3 Brieftauben Verein 04762 Gut Flug Steinsfurt -- Germany ZA21 JJJ 989 04.07.2022 11:14:04.96 1503.4477

TOP5 SK/CZ:
77 Marian Dubaj -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01009-21-70 04.07.2022 11:16:22.91 1489.9652
207 Marian Dubaj -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01009-21-77 04.07.2022 11:20:57.85 1463.8025
284 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-21-297 04.07.2022 11:25:07.32 1440.8461
312 Marian Dubaj -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01009-21-57 04.07.2022 11:25:46.98 1437.2627
360 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-21-263 04.07.2022 11:27:29.62 1428.0712


Vysledky: https://oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1655209640&season_id=9
Daniel Krajčík (07.07.2022, 10:25)
Zdalo sa, ze pretek 4 bude relativne bezproblemovy, ... celkom urcite vsak nebol lahky pre vsetky holuby a nakoniec z preteku nedoletelo 1559 holubov.
Napriek bocnemu vetru to nebol asi on ktory skomplikoval holubom cestu na domovsky holubnik!
27 holubov /nesutaznych/ mali GPS kruzky a ich trajektoriu navratu si mozeme pozriet tu:

Holuby doletene 1.den:


Holuby doletene 2. den:

Poznamka: Vysrafovany kruzok oznacuje lokalitu, kde sa mi kruzok vybil, co bolo vecer v 1. den preteku.
Daniel Krajčík (21.07.2022, 16:23)
Pretek 5 - 435 km:

TOP5:
1 Zajel Sara -- Saudi Arabia KSA 21-141888 15.07.2022 11:03:40.41 1785.1757
2 Aramis Alba -- United States AU21 ARAMIS 196 15.07.2022 11:03:42.61 1784.9071
3 Xaver Heinloth -- Germany BE 21-5037944 15.07.2022 11:03:57.42 1783.1011
4 Eureka Syndicate -- South Africa ZA21 PWF 8347 15.07.2022 11:03:58.62 1782.9550
5 Team Hooymans -- Netherlands NL 21-1302149 15.07.2022 11:04:03.30 1782.3851

TOP5 SK/CZ:
308 Karel Klemens -- Czech Republic PL 020-21-7627 15.07.2022 11:21:38.98 1662.5284
349 Labon M + J & Belanec M -- Slovakia (Slovak Republic) SK MARATON M55 21-1373 15.07.2022 11:22:02.15 1660.0783
426 Labon M + J & Belanec M -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01203-21-1241 15.07.2022 11:24:33.45 1644.2550
447 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-21-267 15.07.2022 11:24:42.33 1643.3357
493 Labon M + J & Belanec M -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01202-21-804 15.07.2022 11:25:09.58 1640.5210

Vysledky: https://oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1657635155&season_id=9
Daniel Krajčík (21.07.2022, 16:39)
Pretek 5:
-----------------------------------------------------------------------------------
Holuby doletene v 1. den:


Velkou zaujimavostou je, ze az 11 holubov (z 25 ks, ktore mali GPS cip) pri ceste domov preletelo ponad bod, ktory je na mape vyznaceny ako "77 KM Toss Point". Je to miesto z ktoreho holuby startovali predtym uz 7 x!!!
-----------------------------------------------------------------------------------
Holuby doletene 2. den (miesta v kruzku su lokalita kde holub stravil noc):

-----------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (21.07.2022, 16:44)
Pozor!

Do 24.7.2022 (do 15:00) je moznost, aby si majitelia aktivovali svoje zatial neaktivovane holuby. Maju na to prednostne pravo.
Po tomto termine si holuba moze aktivovat ktokolvek.

Momentalne je moznost si aktivovat holuby, ktore su od donorov (vo vysledkoch z preteku hladat ako "for sale", niektore maju uploadnute aj rodokmene.

Daniel Krajčík (27.07.2022, 14:46)
Košovania na finalovy pretek - videoprenos:


Daniel Krajčík (29.07.2022, 05:45)
Dnes o 7:00 zaznie pokyn na start a 2271 holubov, ktore absolvovali cely pretekovy program a prezili vsetky nastrahy tvrdej africkej prirody zacne svoj boj na poslednej 600 km dlhej trati.
247 ks z tohto poctu este nie je aktivovanych. Najdete ich tak ked do vyhladavacieho policka zadate slovo reserve.
Link: https://www.victoriafallswcpr.com/results.php?opt=5&id=598

V pripade, ze ich dnes do 10:00 nik neaktivuje (moze majitel alebo tretia strana) nebude mozne vidiet ako z tohto preteku doleteli.

Organizator ocakava na zaciatku trate protivietor, ktory by ale nemal byt silny. V polovicke trate sa ocakava mierny JV vietor, ktory by im mal pomoct. Druha polovica ttate by mala byt so SV vetrom, ktory ke v nasom pripade cisty bocny vietor a jeho sila by mala byt cca 17 km/hod... Ocakava sa teplota 27 C. Organizator ocakava, ze prve holuby by mohli priletiet po 7.5-8 hodinach letu, co je cca 14.30-15.00.

Letu zdar!!! Prajem vsetkym co najlepsi dolet!

Pocas dna pridam link na videoprenos.
Daniel Krajčík (29.07.2022, 11:06)
Videoprenos - cakanie finaloveho preteku:

Daniel Krajčík (29.07.2022, 13:51)
Peter Jendrichovský (29.07.2022, 16:11)
Ahoj Vendelin & Andrej Sadlak, este raz aj tu srdecne gratulujem! Umiestnenie v prvej 100-ke v tejto prestiznej testovacke je super vysledok pre vas a aj pre SK vlajku!
Daniel Krajčík (29.07.2022, 20:25)
Finalovy pretek - 600 km

TOP5:
1 Brinkmann Racing Pigeons -- Germany DV 02752-21-368 29.07.2022 14:26:19.79 1339.8163
2 no information no information no information 29.07.2022 14:29:13.61 1331.1760 no information
3 Flying Wouters Family -- Belgium BE 21-6163237 29.07.2022 14:31:06.84 1325.6073
4 Johann Grobbelaar -- South Africa ZA21 TRPF 5867 29.07.2022 14:32:26.71 1321.7071
5 Team Germany - Altmiks - Pigeons -- Germany DV 03684-21-268 29.07.2022 14:32:41.09 1321.0074
6 Adel Al-Hadiyh Loft -- Kuwait KW FED 21-1099661 29.07.2022 14:32:53.77 1320.3910

TOP3 SK/CZ:
107 Sadlak Vendelin & Andrej -- Slovakia (Slovak Republic) NL 21-1872084 29.07.2022 15:09:58.52 1220.4696
235 Kvalteam -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0107-21-633 29.07.2022 17:12:58.49 975.5702
tretieho este cakame ...

Blahozelam uspesnym chovatelom!
Daniel Krajčík (29.07.2022, 20:26)
1 Brinkmann Racing Pigeons -- DV 02752-21-368 29.07.2022 14:26:19.79 1339.8163
Daniel Krajčík (29.07.2022, 20:27)
3 Flying Wouters Family -- Belgium BE 21-6163237 29.07.2022 14:31:06.84 1325.6073
Daniel Krajčík (29.07.2022, 20:28)
107 Sadlak Vendelin & Andrej -- Slovakia (Slovak Republic) NL 21-1872084 29.07.2022 15:09:58.52 1220.4696
Daniel Krajčík (29.07.2022, 20:41)
Blahoželám Šadlákovcom ešte raz k top umiestneniu (po odpočítaní rezervných holubov 96. miesto) vo finálovom preteku jednej z najprestížnejších svetových testovačiek.
Nejdem sa rozpisovať o konkurencii a počte holubov, ktoré dodali zahraniční chovatelia a o tom, že Šadlákovci išli do finále s 1 mláďatkom. Umiestnenie v TOP100 zostalo pre vysoké percento účastníkov opäť nesplneným snom.

... a Peter Jendrichovský, keď dnes večer písal svoju gratulciu, ešte pravdepodobne netušil, že istou časťou k tomuto úspechu prispel aj on (viď. rodokmeň). Tento rok už minimálne druhé top umiestnenie kde holuby P. Jendrichovského ukázali svoju genetickú silu.

Takže priatelia, Šadlákovci, Kvalteam, a všetci ďalší, ktorých holuby ešte z finále doletia .... ešte raz gratulácia!
Daniel Krajčík (11.08.2022, 09:23)
TOP3 SK/CZ:

107 Sadlak Vendelin & Andrej -- Slovakia (Slovak Republic) NL 21-1872084 29.07.2022 15:09:58.52 1220.4696
235 Kvalteam -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0107-21-633 29.07.2022 17:12:58.49 975.5702
306 Labon M + J & Belanec M -- Slovakia (Slovak Republic) SK MARATON M55 21-1373 30.07.2022 06:41:08.58 420.7881
Daniel Krajčík (11.08.2022, 09:25)
Vsetky doletene SK holuby:

107 Sadlak Vendelin & Andrej -- Slovakia (Slovak Republic) NL 21-1872084 29.07.2022 15:09:58.52 1220.4696
235 Kvalteam -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0107-21-633 29.07.2022 17:12:58.49 975.5702
306 Labon M + J & Belanec M -- Slovakia (Slovak Republic) SK MARATON M55 21-1373 30.07.2022 06:41:08.58 420.7881
317 Julius Frimer -- Slovakia (Slovak Republic) SK 02606-21-652 30.07.2022 06:53:03.14 417.2911
403 Marian Dubaj -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01009-21-57 30.07.2022 07:55:36.07 399.8392
458 Krajcik Daniel & Andrea -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0111-21-804 30.07.2022 08:09:11.13 396.2402
562 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-21-267 30.07.2022 08:38:50.96 388.6020
875 Evin Peter & Noemi -- Slovakia (Slovak Republic) SK 02601-21-2490 30.07.2022 10:11:46.14 366.4734
954 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-21-333 30.07.2022 10:48:37.49 358.3789
1063 Evin Peter & Noemi -- Slovakia (Slovak Republic) DV 0119-21-78 30.07.2022 11:52:22.80 345.1899
1121 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-21-250 30.07.2022 13:13:20.66 329.7774
1275 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-21-261 31.07.2022 08:54:03.82 199.7286

Vsetky doletene CZ holuby:
344 Familie Karas Antonin -- Czech Republic DV 0948-21-154 30.07.2022 07:18:22.90 410.0436
392 Roman Zlicar -- Czech Republic CZ 060-21-1155 30.07.2022 07:52:39.91 400.6257
545 Talent Quatro Matuska -- Czech Republic CZ 0334-21-417 30.07.2022 08:33:55.86 389.8480
774 Bouchal Martin -- Czech Republic CZ 0199-21-1310 30.07.2022 09:38:54.08 374.0068
777 Lubomir Kubacek -- Czech Republic CZ 0234-21-3107 30.07.2022 09:40:36.61 373.6075
984 Karel Klemens -- Czech Republic PL 020-21-7627 30.07.2022 10:59:34.98 356.0408
1323 Zdenek Pavlik -- Czech Republic DV 05927-21-911 31.07.2022 11:45:51.51 188.8903
Daniel Krajčík (11.08.2022, 09:30)
TOP doletene holuby z finaloveho preteku idu na aukciu na PIPA, rovnako top holuby v kategorii SUPER ACE.
Osatne holuby budu pokacovat (ak budu mat majitelia zaujem) v tzv. ENDURO sutazi, ale az po ukonceni prchnutia.
So seriou sa zacne v oktobri a v priebhu decembra by mali holuby odletiet 3 hotspoty - cca 320, 435 a 500 km.

Letu zdar!

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené