Victoria Falls World Challenge Pigeon Race - Afrika - 2021/2022

Daniel Krajčík (02.08.2021, 22:40)
Victoria Falls World Challenge Pigeon Race 2020/2021


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
V auguste opäť zasielame holuby do Victoria Falls World Challenge Pigeon Race, ktorá je lokalizovaná v Afrike. Testovacia stanica ide do svojej 6. sezóny.

Majitelia TS v sezóne 2017/2018 aj odskúšali posun cyklu a holuby absolvovali tréningový a pretekový cyklus po prepŕchnutí. V tej sezóne lietali holuby ešte ako mláďatá a následne po finálovom preteku (junár 2018) pokračovali v ďalšej súťaži s finálovým pretekom 600 km v júni 2018.

Sezóna 2018/2019 už prebehla už len ako súťaž ročných holubov a v rovnakom režime sa ide aj v sezóne 2019/2020.
Výhodou je, že holuby tak stoja na rovnakej čiare - sú kompletne prepŕchnuté a samozrejme aj staršie a vyspelejšie a preto aj finálový pretek je zo vzdialenosti 600 km!
Testovacia stanica dokázala, že sa jedná o serióznu testovaciu stanicu.

Výsledky z edície mláďat a neskôr ročiakov (2017/2018)pre naše holuby boli mimoriadne pozitívne.
http://www.postoveholuby.sk/diskusia/tema/22691/afrika-victoria-falls-world-challenge-1718-moznost-ucasti
Najväčší a veľmi tesný úspech (1.a2. holub prišli spolu) sa podaril Ing. Petrovi Jendrichovskému z OZ Sabinov (PJ Pigeons Team), keď jeho „PJ Gabina“ obsadila vo finálovom preteku 2. miesto a vyhrala 100.000 USD.
V TOP10 Grand Averages boli 2 slovenskí zástupcovia – P. Jendrichovský a Team Evin (7. a 8. miesto).
V súťaži ročiakov to bola 5. cena pre Greg Team a 39. cena pre PJ Pigeons Team. 39. holub vo finále bol ako mláďa 8. najlepšie v súťaži grand averages, ako ročná bola PJ Wonderka 20. eso tejto súťaže. Aukcia týchto holubov prebehla na PIPA na jeseň 2018.

Sezóna 2018/2019 bola prvá sezóna kde holuby lietali len ako ročné. Do semifinálového preteku boli naše výsledky vzhľadom na počet dodaných holubov veľmi slušné - 9. 10. a 12. eso spomedzi konkurencie +3500 holubov!
Finálový pretek zo vzdialenosti 619 km bol mimoriadne náročný. V tomto ťažkom finále si veľmi dobre viedol tím Bodnár Vladimír & Gabriela a obsadil s holubom BODY II 23. miesto v celkovom poradí!
Viac info o sezóne 2018/2019: https://www.postoveholuby.sk/diskusia/tema/23157/victoria-falls-world-challenge-pigeon-race-afrika-20182019-moznost-ucasti

Sezóna 2019/2020 bola pre naše holuby mimoriadne úspešná - 4 ks v top 32 z finále.

Sezóna 2020/2021 nám ukázal, že nie každý deň je nedeľa a treba si zvykať aj na výsledky, kde naše holuby vo finále nezamiešali oceneným poradím.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Záujem nahlásiť do cca 7.8.2021.
Zber holubov do VICTORIA FALLS prebehne cca 8.-9. augusta 2021.
V prípade záujmu a otázok – kontakt: d.krajcik@gmail.com, +421907280336

Pri zbere je nutné odovzdať:
- holuby,
- prihlášku (na stiahnutie - tu: https://ozto.webnode.sk/_files/200000139-395b1395b3/VictoriaFalls_fomular_2021.2022_en-sk.doc
- preukazy o vlastníctve holuba /rodokmene stačí dodať po finálovom preteku/
- zaplatiť príspevok na prepravu a karanténne poplatky.

Štartovné budeme platiť až keď holuby budú doručené do TS a aklimatizované.
Chovatelia, ktorí majú/budú mať pozitívny zostatok z r. 2021 budú uhrádzať len prepravné a karanténne poplatky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky účasti:
1. Jeden tím pozostáva z 5 holubov, 1 aktivovaný a 4 rezervné holuby. Účastník môže zvážiť a poslať i menej rezervných holubov ako 4 ks.
2. Poplatok za tím: 750 USD (platíme až vtedy ak holuby prežili karanténu).
3. Holuby musia byť zavakcinované proti paramyxo a ideálne aj herpesvírusu.
4. Každý účastník musí vypísať prihlášku v ktorej označí aktivovaného holuba a náhradníkov v preferenčnom poradí. Do 48 hodín pred prvým pretekom bude daná majiteľovi holuba možnosť vymeniť aktivovaného holuba za niektorého z rezervných holubov.
5. Zmena statusu z rezervného na aktivovaného holuba sa uskutoční buď po zaplatení aktivačného poplatku alebo po strate aktivovaného holuba.
6. Status aktivovaného holuba je náhradníkovi pridelený po strate aktivovaného holuba pred nasadením na pretek o ceny.
7. Doaktivovanie rezervného holuba majiteľom možno urobiť aj hocikedy v priebehu súťaže zaplatením poplatku 750 USD (najneskôr pred finalovym pretekom).
8. V prípade, že tak majiteľ holuba neaktivoval ani 7 dní po poslednom hotspote (semifinále), môže tak urobiť tretia osoba zaplatením poplatku.
9. O ceny súťažia iba aktivované holuby.
10. Holuby budú karanténované v profesinálnej karanténe podľa platnej legislatívy. Karanténne poplatky vrátane medzinárodnej prepravy (smer NL-Afrika) sa pohybujú cca 60-70 EUR/kus.
11. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínov tréningov a pretekov podľa aktuálnej poveternostnej situácie.
12. Po strate holuba prechádza aktivácia na ďalšieho holuba v poradí (z hociktorého z pretekov), tam kde nie je možnosť náhrady rezervným holubom sa takémuto chovateľovi refunduje:
- ak sa holub stratí (počas karantény, tréningoch okolo holubníka na tréninoch a pretekoch) do nakošovania na HOTSPOT 3 (317 km) - vráti sa majiteľovi 100% vkladu (750 USD) na jeho účet

Tieto vklady sú pripísané na VFWCPR účet účastníka a tieto môže využiť na preplatenie nového tímu v nasledujúcej sezóne (t.j. v podstate môže poslať 1 tím, t.j. 1 aktivovaného holuba a 4 náhradníkov zdarma). Pozor, toto právo sa vzťahuje iba na ďalšiu sezónu.
Napríklad v sezóne 2020 mnohí slovenskí účastníci, ktorí súťažili aj v predchádzajúcom roku neplatili účasť, pretože využili prípísaný kredit z predchádzajúceho roku. Rovnako sme tento kredit použili na aktivovanie holubov v tejto sezóne. Podobne to bude aj v ďalšej sezóne. Každý účastník má vytvorený účet na ktorom si tieto pohyby kontroluje a rozhoduje o ich použití.
13. V prípade situácie „vis major“ (vojna, zemetrasenie, veterinárne obmedzenia, apod.) sa majiteľ TS zaväzuje refundovať vklady aktuálnej sezóne majiteľom holubov, príp. možnosť voľného vstupu v ďalšej sezóne apod..
14. Po finálovom preteku sa časť holubov odpredá formou aukcie. Majiteľ holuba má nárok na 50 % podiel z vydraženej sumy po odpočítaní nákladov na aukciu.
15. Proces finálového preteku bude kontrolovaný nezávislou audítorskou spoločnosťou.
16. V prípade sporu sa bude vychádzať z anglickej mutácie propozícií.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súťaže:
- individuálny výsledok na hotspotoch (oceňuje sa top 20 z každého preteku + finále)
- super eso
- grand averages
- súťaž tímov
- knock-out súťaž
- club súťaž

Ocenenia pre sezónu 2022 sú garantované!

Pre sezónu 2022 je v hre 1 500 000 USD.
V súťaži super eso je ocenených prvých 350 holubov, vo finálovom preteku prvých 290 holubov! Organizátor tak vyhovel požiadavkám chovateľov, aby ocenených holubov bolo čo najviac.

SUMMARY Total Prize Prizes Entry Fee
1. Super eso US$ 700,000 350 $750 Activation plus US$ 250
2. Finále US$ 400,000 290 Activation of US$ 750
3. Súťaž tímov US$ 200,000 5 Activation Paid
4. Hot spoty - preteky US$ 146,250 125 Activation Paid
5. Grand Averages US$ 40,000 20 Activation Paid
6. Knock Out US$ 10,000 1 Activation Paid
7. Club Competition US$ 3,750 5 Nil
US$ 1,500,000 796
8. Stávky 85% of BR entry fees various


Presné podmienky a ocenenania nájdete na linku: https://www.victoriafallswcpr.com/downloads/Terms%20&%20Conditions%202022%20Race%20(English).pdf

Super eso – ocenenia vo výške 700.000 USD!!!
(Pre účasť v tejto súťaži musí za aktivovaného holuba majiteľ uhradiť dodatočný poplatok 250 USD. Holuby sa však aktivujú až po odletení HOTSPOTU 2 a do samotnej súťaže super eso sa počítajú 4 preteky: hotspoty 3, 4 a 5 a finálový pretek)


Hotspoty (5 pretekov)
Ocenených je prvých 20 holubov v každom preteku.


Súťaž tímov
Počítajú sa body 3 zo 7 vopred nominovaných holubov pred HS2 z ďalších hotspotov a finálového preteku. Chovatelia, ktorí majú na finálovom preteku viac ako 7 holubov musia pred HS2 vybrať 5 holubov, ktorých umiestnenia sa budú počítať do tejto súťaže. Každý chovateľ tak môže v tejto súťaži súťažiť s jedným tímom.Grand Averages
Súťaž do ktorej sa počítajú všetky konštatované preteky a tréningy. Súťažia v nej aktivované i rezervné holuby – to platí po HS4, následne iba holuby aktivované.


Knock-out
Do súťaže sa zapája 50% z nakošovaných holubov, súťaž sa vypočítava od HS2.


Stávky
Obľúbená zábava pre účastníkov TS. Na každý pretek je možné staviť na holuba od 1EUR po 500 EUR. TS má vnútorný systém, ktorý umožňuje chovateľovi niekoľkými klikmi vložiť vklad na konktrétneho holuba po jeho nasadenú na pretek. Výhry sa odvíjajú od počtu stávkujúcich chovateľov. V tejto súťaži vyhráva každý úspešný holub (t.j. bez ohľadu či bol či nebol aktivovaný) – samozrejme ak bola na neho vypísaná stávka (chovateľ môže staviť len na svojho holuba), pričom výhra je ihneď pripísaná výhercovi na jeho WFWCPR účet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program pretekov:
do konca decembra – usadenie holubov, zdravotný program, tréningy okolo holubníka
január – marec – pŕchnutie holubov
apríl – máj – tréningy do 160 km

Finálový pretek - júl 2022 zo vzdialenosti 600 km!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
fotografie TS: https://victoriafallswcpr.com/gallery.php
webstránka s ďalšimi informáciami: https://www.victoriafallswcpr.com/
Kompletné podmienky: https://www.victoriafallswcpr.com/downloads/Terms%20&%20Conditions%202022%20Race%20(English).pdf
Kompletné ocenenia: https://www.victoriafallswcpr.com/downloads/Terms%20&%20Conditions%202022%20Race%20(English).pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené