Victoria Falls World Challenge Pigeon Race - Afrika - 2018/2019 (možnosť účasti)

Daniel Krajčík (24.07.2018, 13:16)
Victoria Falls World Challenge Pigeon Race 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
V auguste opäť zasielam holuby do Victoria Falls World Challenge Pigeon Race, ktorá je lokalizovaná v Afrike. Testovacia stanica ide do svojej tretej sezóny. Majitelia TS zvážili a v sezóne 2017/2018 aj odskúšali, že posunú cyklus a holuby absolvujú tréningový a pretekový cyklus až po prepŕchnutí.
Testovacia stanica dokázala, že sa jedná o serióznu testovaciu stanicu.
Výsledky z poslednej edície mláďat a neskôr ročiakov pre naše holuby boli mimoriadne pozitívne.
http://www.postoveholuby.sk/diskusia/tema/22691/afrika-victoria-falls-world-challenge-1718-moznost-ucasti
Najväčší a veľmi tesný úspech (1.a2. holub prišli spolu) sa podaril Ing. Petrovi Jendrichovskému z OZ Sabinov (PJ Pigeons Team), keď jeho „PJ Gabina“ obsadila vo finálovom preteku 2. miesto a vyhrala 100.000 USD. Táto výhra mu bola riadne vyplatená. V TOP10 Grand Averages boli 2 slovenskí zástupcovia – P. Jendrichovský a Team Evin (7. a 8. miesto).
V súťaži ročiakov to bola 5. cena pre Greg Team a 39. cena pre PJ Pigeons Team. 39. holub vo finále bol ako mláďa 8. najlepšie v súťaži grand averages, ako ročná bola PJ Wonderka 20. eso tejto súťaže. Aukcia týchto holubov prebehne na PIPA na jeseň 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasielanie holubov do VICTORIA FALLS 2019 prebehne cez 4.-7. augusta 2018.
V prípade záujmu a otázok – kontakt: d.krajcik@gmail.com, +421907280336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podmienky účasti:
1. Jeden tím pozostáva z 5 holubov, 1 aktivovaný a 4 rezervné holuby. Účastník môže zvážiť a poslať i menej rezervných holubov ako 4 ks.
2. Poplatok za tím: 950 USD.
3. Holuby musia byť zavakcinované proti paramyxo.
4. Každý účastník musí vypísať prihlášku v ktorej označí aktivovaného holuba a náhradníkov a preferenčnom poradí. Do 48 hodín pred prvým pretekom bude daná majiteľovi holuba možnosť vymeniť aktivovaného holuba za niektorého z rezervných holubov.
5. Zmena statusu z rezervného na aktivovaného holuba sa uskutoční buď po zaplatení aktivačného poplatku alebo po strate aktivovaného holuba.
6. Status aktivovaného holuba je náhradníkovi pridelený po strate aktivovaného holuba pred nasadením na pretek o ceny.
7. Doaktivovanie rezervného holuba majiteľom možno urobiť aj v priebehu súťaže zaplatením poplatku 950 USD.
8. V prípade, že tak majiteľ holuba neaktivoval ani 7 dní po poslednom hotspote (semifinále), môže tak urobiť tretia osoba zaplatením poplatku.
9. O ceny súťažia iba aktivované holuby.
10. V súťaži o eso súťažia len holuby aktivované pred prvým hotspotom.
11. Holuby budú karanténované v profesinálnej karanténe podľa platnej legislatívy. Karanténne poplatky (smer EU-Afrika) vrátane medzinárodnej prepravy sa pohybujú cca 60-70 EUR/kus.
12. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínov tréningov a pretekov podľa aktuálnej poveternostnej situácie.
13. Po strate holuba kde nie je možnosť náhrady rezervným holubom sa takémuto chovateľovi refunduje poplatok v plnej výške na jeho účet v Zimbabwe. Toto môže využiť len na preplatenie nového tímu v nasledujúcej sezóne (t.j. v podstate môže poslať 1 tím, t.j. 1 aktivovaného holuba a 4 náhradníkov zdarma). Pozor, toto právo sa vzťahuje iba na ďalšiu sezónu.
14. Po finálovom preteku sa prvých 50 holubov, top 10 eso holubov v každej kategórii odpredá formou aukcie. Majiteľ holuba má nárok na 50 % podiel z vydraženej sumy po odpočítaní nákladov na aukciu.
15. Holuby, ktoré nebudú vybraté na dražbu po finálovom preteku si môžu majitelia zobrať zdarma späť za týchto podmienok:
- holub bol riadne aktivovaný do súťaže a absolvoval finálový pretek
- majiteľ uhradí transportné a karanténne náklady
- na krajinu sa nevzťahujú veterinárne reštrikcie, ktoré by obmedzovali dovoz holubov
16. Holuby po finálovom preteku, ktoré nebudú vybraté do aukcie a majitelia nebudú mať záujem tieto holuby importovať späť budú mať možnosť zúčastniť sa preteku 725 km.
17. Termín na dodanie rodokmeňov je max. 7 dní po finálovom preteku. V opačnom prípade nedodania rodokmeňa majiteľ stráca podiel z aukcie.
18. Proces finálového preteku bude kontrolovaný nezávislou audítorskou spoločnosťou.
19. V prípade súdneho sporu sa bude vychádzať z anglickej mutácie propozícií.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocenenie:
Finálový pretek ( $756 000 USD)
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st US$225,000 1 US$225,000
2nd US$125,000 1 US$125,000
3rd US$75,000 1 US$75,000
4th US$50,000 1 US$50,000
5th US$30,000 1 US$30,000
6th US$15,000 1 US$15,000
7th US$12,500 1 US$12,500
8th US$10,000 1 US$10,000
9th US$9,000 1 US$9,000
10th US$7,000 1 US$7,000
11th - 15th US$2,500 5 US$12,500
16th - 30th US$2,000 15 US$30,000
31st - 50th US$1,500 20 US$30,000
51st -100th US$1,000 50 US$50,000
101st - 200th US$750 100 US$75,000

Eso holub ( $78 000 USD )
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st Ace US$25,000 1 US$25,000
2nd Ace US$15,000 1 US$15,000
3rd Ace US$10,000 1 US$10,000
4th - 10th Ace US$4,000 7 US$28,000

Hotspoty (5 pretekov) ( $135 000 USD )
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st US$5,000 5 US$25,000
2nd US$3,000 5 US$15,000
3rd US$2,000 5 US$10,000
4th - 20th US$1,000 85 US$85,000

Eso zo všetkých pretekov ( $31 000 USD )
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st US$10,000 1 US$10,000
2nd US$8,000 1 US$8,000
3rd US$6,000 1 US$6,000
4th - 10th US$1,000 7 US$7,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program pretekov:
do konca decembra – usadenie holubov, zdravotný program, tréningy okolo holubníka
január – apríl – pŕchnutie holubov
apríl – máj – tréningy do 160 km

Sat 25 May 2019 Jotsholo 205 R1 1st Hotspot
Sat 01 June 2019 Mlonyeni 277 R2 2nd Hotspot
Sat 08 June 2019 Sawmills Turn off 317 R3 3rd Hotspot
Sat 15 June 2019 Jotsholo 205
Sat 22 June 2019 Insiza 400 R4 4th Hotspot
Sat 29 June 2019 Mlonyeni 277
Sat 06 July 2019 Gweru 450 R5 5th Hotspot
Sat 13 July 2019 Jotsholo 205
Fri 19 July 2019 Kyle Dam 600 FINAL Final Race
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (16.04.2019, 11:33)
Vo Victoria Falls World Challenge Pigeon Race začali tréningy.
Organizátor zvolil veľmi zodpovedný prístup a holuby sú na začiatku z týchto kratších vzdialeností vypúšťané samostatne po košoch, preto tieto výsledky nezohľadňujú reálne poradie holuba či reálnu rýchlosť a ani sa samozrejme nezapočítavajú do žiadnej súťaže.
Letu zdar!

Výsledky tréningu 5.4.2019 - 6 km: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1554374845&season_id=5
Výsledky tréningu 15.4.2019 -20 km: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555262095&season_id=5
Výsledky tréningu 16.4.2019 - 30 km: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555322425&season_id=5

Do prvého preteku bude možná zmena v nominácii holubov a každý majiteľ na základe výkonu svojich holubov na tréningoch bude môcť určiť aktivovaného holuba, resp. zmeniť nominačné poradie najneskôr 48 hodín pred prvým pretekom, ktorý je plánovaný na 25.5.2019.
Daniel Krajčík (17.04.2019, 10:21)
Výsledky tréningu 17.4.2019 - 47 km: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555419394&season_id=5
Holuby boli vypúšťané samostatne po košoch /od 7:00/, preto tieto výsledky nezohľadňujú reálne poradie holuba či reálnu rýchlosť a ani sa samozrejme nezapočítavajú do žiadnej súťaže.
Daniel Krajčík (18.04.2019, 07:42)
Dnes holuby vypustene uz spolu - 47 km:
Start 7:15
Výsledky:
https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555520087&season_id=5
Daniel Krajčík (19.04.2019, 20:31)
Daniel Krajčík (21.04.2019, 21:13)
Zajtra tréning - 55 km:
Predpokladaný štart: 7:15
Vysledky - tu:

https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555870537&season_id=5
Daniel Krajčík (23.04.2019, 07:09)
Dnes tréning - 55 km:
Predpokladaný štart: 7:15
Vysledky - tu:
https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555959146&season_id=5
Daniel Krajčík (01.05.2019, 11:57)
Organizátor opäť pristúpil k tréningov z kratších vzdialeností - holuby sú opäť vypúšťané z kratších vzdialeností postupne po malých skupinách. Cieľom je vycibriť orientáciu holubov. Holuby budú neskôr opäť vypúšťané spolu - o tom nás organizátor bude informovať a budú z týchto tréningov aj výsledky.

Možnosť zmeny preferenčného poradia holubov (aktivovaný vs. náhradník) bude možné urobiť ešte 48 hodín pred 1. pretekom, ktorý je naplánovaný na 25.5.2019.
Dovtedy bude ešte viacero tréningov a chovateľ sa tak bude môcť aj na základe ich výsledkov rozhodnúť o nominácii a poradí.
Viac informácií čoskoro.

Letu zdar vo Victoria Falls World Pigeon Race i domácich súťažiach!
Daniel Krajčík (06.05.2019, 10:51)
Daniel Krajčík (11.05.2019, 07:30)
Ešte v stredu - 8.5.2019 - tréning zo 103 km - výsledky: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1557235954&season_id=5
Daniel Krajčík (11.05.2019, 07:36)
Daniel Krajčík (14.05.2019, 07:36)
Daniel Krajčík (15.05.2019, 21:36)
Daniel Krajčík (17.05.2019, 22:20)
Daniel Krajčík (20.05.2019, 23:56)
Zajtra - trening 103 km.
Predpokladany start 7:15.

Vysledky budu tu:
https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1558384361&season_id=5
Letu zdar!

Po tomto treningu bude nutne/mozne holuby aktivovat majitelmi... v utorok do 19:00 .... ucastnikom po zajtrajsom treningu poslem viac info. Len aktivovane holuby hraju o ceny a ich vysledky sa pocitaju do sutaze o eso.
Majitel sa moze hocikedy rozhodnut aktivovat dalsie holuby.
V pripade straty aktivovaneho holuba testovacia stanica vrati poplatok na ucet chovatela.

Pozor - taktiez je nutne do zajtra nahlasit zmenu v preferencnom poradi holubov (plati najma pre tych chovatelov, ktori si neaktivuju vsetky holuby a tak pre nich v pripade straty aktivovaneho holuba bude dolezite ktory neaktivovany holub automaticky postupi na miesto strateneho aktivovaneho holuba).
Rovnako je mozne si aktivovat volne holuby (tzv. "For sale").

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené