Victoria Falls World Challenge Pigeon Race - Afrika - 2018/2019 (možnosť účasti)

Daniel Krajčík (24.07.2018, 13:16)
Victoria Falls World Challenge Pigeon Race 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
V auguste opäť zasielam holuby do Victoria Falls World Challenge Pigeon Race, ktorá je lokalizovaná v Afrike. Testovacia stanica ide do svojej tretej sezóny. Majitelia TS zvážili a v sezóne 2017/2018 aj odskúšali, že posunú cyklus a holuby absolvujú tréningový a pretekový cyklus až po prepŕchnutí.
Testovacia stanica dokázala, že sa jedná o serióznu testovaciu stanicu.
Výsledky z poslednej edície mláďat a neskôr ročiakov pre naše holuby boli mimoriadne pozitívne.
http://www.postoveholuby.sk/diskusia/tema/22691/afrika-victoria-falls-world-challenge-1718-moznost-ucasti
Najväčší a veľmi tesný úspech (1.a2. holub prišli spolu) sa podaril Ing. Petrovi Jendrichovskému z OZ Sabinov (PJ Pigeons Team), keď jeho „PJ Gabina“ obsadila vo finálovom preteku 2. miesto a vyhrala 100.000 USD. Táto výhra mu bola riadne vyplatená. V TOP10 Grand Averages boli 2 slovenskí zástupcovia – P. Jendrichovský a Team Evin (7. a 8. miesto).
V súťaži ročiakov to bola 5. cena pre Greg Team a 39. cena pre PJ Pigeons Team. 39. holub vo finále bol ako mláďa 8. najlepšie v súťaži grand averages, ako ročná bola PJ Wonderka 20. eso tejto súťaže. Aukcia týchto holubov prebehne na PIPA na jeseň 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasielanie holubov do VICTORIA FALLS 2019 prebehne cez 4.-7. augusta 2018.
V prípade záujmu a otázok – kontakt: d.krajcik@gmail.com, +421907280336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podmienky účasti:
1. Jeden tím pozostáva z 5 holubov, 1 aktivovaný a 4 rezervné holuby. Účastník môže zvážiť a poslať i menej rezervných holubov ako 4 ks.
2. Poplatok za tím: 950 USD.
3. Holuby musia byť zavakcinované proti paramyxo.
4. Každý účastník musí vypísať prihlášku v ktorej označí aktivovaného holuba a náhradníkov a preferenčnom poradí. Do 48 hodín pred prvým pretekom bude daná majiteľovi holuba možnosť vymeniť aktivovaného holuba za niektorého z rezervných holubov.
5. Zmena statusu z rezervného na aktivovaného holuba sa uskutoční buď po zaplatení aktivačného poplatku alebo po strate aktivovaného holuba.
6. Status aktivovaného holuba je náhradníkovi pridelený po strate aktivovaného holuba pred nasadením na pretek o ceny.
7. Doaktivovanie rezervného holuba majiteľom možno urobiť aj v priebehu súťaže zaplatením poplatku 950 USD.
8. V prípade, že tak majiteľ holuba neaktivoval ani 7 dní po poslednom hotspote (semifinále), môže tak urobiť tretia osoba zaplatením poplatku.
9. O ceny súťažia iba aktivované holuby.
10. V súťaži o eso súťažia len holuby aktivované pred prvým hotspotom.
11. Holuby budú karanténované v profesinálnej karanténe podľa platnej legislatívy. Karanténne poplatky (smer EU-Afrika) vrátane medzinárodnej prepravy sa pohybujú cca 60-70 EUR/kus.
12. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínov tréningov a pretekov podľa aktuálnej poveternostnej situácie.
13. Po strate holuba kde nie je možnosť náhrady rezervným holubom sa takémuto chovateľovi refunduje poplatok v plnej výške na jeho účet v Zimbabwe. Toto môže využiť len na preplatenie nového tímu v nasledujúcej sezóne (t.j. v podstate môže poslať 1 tím, t.j. 1 aktivovaného holuba a 4 náhradníkov zdarma). Pozor, toto právo sa vzťahuje iba na ďalšiu sezónu.
14. Po finálovom preteku sa prvých 50 holubov, top 10 eso holubov v každej kategórii odpredá formou aukcie. Majiteľ holuba má nárok na 50 % podiel z vydraženej sumy po odpočítaní nákladov na aukciu.
15. Holuby, ktoré nebudú vybraté na dražbu po finálovom preteku si môžu majitelia zobrať zdarma späť za týchto podmienok:
- holub bol riadne aktivovaný do súťaže a absolvoval finálový pretek
- majiteľ uhradí transportné a karanténne náklady
- na krajinu sa nevzťahujú veterinárne reštrikcie, ktoré by obmedzovali dovoz holubov
16. Holuby po finálovom preteku, ktoré nebudú vybraté do aukcie a majitelia nebudú mať záujem tieto holuby importovať späť budú mať možnosť zúčastniť sa preteku 725 km.
17. Termín na dodanie rodokmeňov je max. 7 dní po finálovom preteku. V opačnom prípade nedodania rodokmeňa majiteľ stráca podiel z aukcie.
18. Proces finálového preteku bude kontrolovaný nezávislou audítorskou spoločnosťou.
19. V prípade súdneho sporu sa bude vychádzať z anglickej mutácie propozícií.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocenenie:
Finálový pretek ( $756 000 USD)
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st US$225,000 1 US$225,000
2nd US$125,000 1 US$125,000
3rd US$75,000 1 US$75,000
4th US$50,000 1 US$50,000
5th US$30,000 1 US$30,000
6th US$15,000 1 US$15,000
7th US$12,500 1 US$12,500
8th US$10,000 1 US$10,000
9th US$9,000 1 US$9,000
10th US$7,000 1 US$7,000
11th - 15th US$2,500 5 US$12,500
16th - 30th US$2,000 15 US$30,000
31st - 50th US$1,500 20 US$30,000
51st -100th US$1,000 50 US$50,000
101st - 200th US$750 100 US$75,000

Eso holub ( $78 000 USD )
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st Ace US$25,000 1 US$25,000
2nd Ace US$15,000 1 US$15,000
3rd Ace US$10,000 1 US$10,000
4th - 10th Ace US$4,000 7 US$28,000

Hotspoty (5 pretekov) ( $135 000 USD )
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st US$5,000 5 US$25,000
2nd US$3,000 5 US$15,000
3rd US$2,000 5 US$10,000
4th - 20th US$1,000 85 US$85,000

Eso zo všetkých pretekov ( $31 000 USD )
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st US$10,000 1 US$10,000
2nd US$8,000 1 US$8,000
3rd US$6,000 1 US$6,000
4th - 10th US$1,000 7 US$7,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program pretekov:
do konca decembra – usadenie holubov, zdravotný program, tréningy okolo holubníka
január – apríl – pŕchnutie holubov
apríl – máj – tréningy do 160 km

Sat 25 May 2019 Jotsholo 205 R1 1st Hotspot
Sat 01 June 2019 Mlonyeni 277 R2 2nd Hotspot
Sat 08 June 2019 Sawmills Turn off 317 R3 3rd Hotspot
Sat 15 June 2019 Jotsholo 205
Sat 22 June 2019 Insiza 400 R4 4th Hotspot
Sat 29 June 2019 Mlonyeni 277
Sat 06 July 2019 Gweru 450 R5 5th Hotspot
Sat 13 July 2019 Jotsholo 205
Fri 19 July 2019 Kyle Dam 600 FINAL Final Race
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (16.04.2019, 11:33)
Vo Victoria Falls World Challenge Pigeon Race začali tréningy.
Organizátor zvolil veľmi zodpovedný prístup a holuby sú na začiatku z týchto kratších vzdialeností vypúšťané samostatne po košoch, preto tieto výsledky nezohľadňujú reálne poradie holuba či reálnu rýchlosť a ani sa samozrejme nezapočítavajú do žiadnej súťaže.
Letu zdar!

Výsledky tréningu 5.4.2019 - 6 km: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1554374845&season_id=5
Výsledky tréningu 15.4.2019 -20 km: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555262095&season_id=5
Výsledky tréningu 16.4.2019 - 30 km: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555322425&season_id=5

Do prvého preteku bude možná zmena v nominácii holubov a každý majiteľ na základe výkonu svojich holubov na tréningoch bude môcť určiť aktivovaného holuba, resp. zmeniť nominačné poradie najneskôr 48 hodín pred prvým pretekom, ktorý je plánovaný na 25.5.2019.
Daniel Krajčík (17.04.2019, 10:21)
Výsledky tréningu 17.4.2019 - 47 km: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555419394&season_id=5
Holuby boli vypúšťané samostatne po košoch /od 7:00/, preto tieto výsledky nezohľadňujú reálne poradie holuba či reálnu rýchlosť a ani sa samozrejme nezapočítavajú do žiadnej súťaže.
Daniel Krajčík (18.04.2019, 07:42)
Dnes holuby vypustene uz spolu - 47 km:
Start 7:15
Výsledky:
https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555520087&season_id=5
Daniel Krajčík (19.04.2019, 20:31)
Daniel Krajčík (21.04.2019, 21:13)
Zajtra tréning - 55 km:
Predpokladaný štart: 7:15
Vysledky - tu:

https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555870537&season_id=5
Daniel Krajčík (23.04.2019, 07:09)
Dnes tréning - 55 km:
Predpokladaný štart: 7:15
Vysledky - tu:
https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1555959146&season_id=5
Daniel Krajčík (01.05.2019, 11:57)
Organizátor opäť pristúpil k tréningov z kratších vzdialeností - holuby sú opäť vypúšťané z kratších vzdialeností postupne po malých skupinách. Cieľom je vycibriť orientáciu holubov. Holuby budú neskôr opäť vypúšťané spolu - o tom nás organizátor bude informovať a budú z týchto tréningov aj výsledky.

Možnosť zmeny preferenčného poradia holubov (aktivovaný vs. náhradník) bude možné urobiť ešte 48 hodín pred 1. pretekom, ktorý je naplánovaný na 25.5.2019.
Dovtedy bude ešte viacero tréningov a chovateľ sa tak bude môcť aj na základe ich výsledkov rozhodnúť o nominácii a poradí.
Viac informácií čoskoro.

Letu zdar vo Victoria Falls World Pigeon Race i domácich súťažiach!
Daniel Krajčík (06.05.2019, 10:51)
Daniel Krajčík (11.05.2019, 07:30)
Ešte v stredu - 8.5.2019 - tréning zo 103 km - výsledky: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1557235954&season_id=5
Daniel Krajčík (11.05.2019, 07:36)
Daniel Krajčík (14.05.2019, 07:36)
Daniel Krajčík (15.05.2019, 21:36)
Daniel Krajčík (17.05.2019, 22:20)
Daniel Krajčík (20.05.2019, 23:56)
Zajtra - trening 103 km.
Predpokladany start 7:15.

Vysledky budu tu:
https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1558384361&season_id=5
Letu zdar!

Po tomto treningu bude nutne/mozne holuby aktivovat majitelmi... v utorok do 19:00 .... ucastnikom po zajtrajsom treningu poslem viac info. Len aktivovane holuby hraju o ceny a ich vysledky sa pocitaju do sutaze o eso.
Majitel sa moze hocikedy rozhodnut aktivovat dalsie holuby.
V pripade straty aktivovaneho holuba testovacia stanica vrati poplatok na ucet chovatela.

Pozor - taktiez je nutne do zajtra nahlasit zmenu v preferencnom poradi holubov (plati najma pre tych chovatelov, ktori si neaktivuju vsetky holuby a tak pre nich v pripade straty aktivovaneho holuba bude dolezite ktory neaktivovany holub automaticky postupi na miesto strateneho aktivovaneho holuba).
Rovnako je mozne si aktivovat volne holuby (tzv. "For sale").
Daniel Krajčík (21.05.2019, 22:39)
Daniel Krajčík (22.05.2019, 09:46)
Daniel Krajčík (22.05.2019, 22:41)
Daniel Krajčík (24.05.2019, 14:36)
Už zajtra sa rozbehne tzv. ostrá sezóna vo Victoria Falls World Challenge Pigeon Race.

Victoria Falls (v preklade Viktoriine vodopády) boli objavené v r. 1855 a boli pomenované podľa kráľovnej Viktórie /viď. foto/, ktorá bola v tom čase panovníčkou britského impéria. Myslím, že formálne prešlo Zimbabwe pod britskú koloniálnu správu už neskôr, ale jednoducho keď škót David Livingstone objavil tieto vodopády dostali meno podľa aktuálnej panovníčky.

Dnes som zachytil v médiách, že 24.5. je dňom narodenia kráľovnej Viktórie (24.5.1819), takže dnes máme 200 rokov od jej narodenia!

Autorom prvej publikácie o týchto vodopádoch je český cestovateľ Emil Holub! Určite vtedy netušil, že toto miesto bude dejiskom veľkej medzinárodnej akcie, ktorá sa bude týkať športovcov, ktorých názov nosil samotný autor vo svojom priezvisku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkom dosť náhod na jednom mieste ... ale ideme naspäť k poštovým holubom a testovacej stanici Victoria Falls World Challenge Pigeon Race.

Holuby boli dnes nakošované na prvý HOT SPOT. Napriek tomu, že holuby absolvovali už preteky a nácviky - viacero nemeraných tréningov pri ktorých boli holuby vypúšťané v menších skupinách, 5 meraných nácvikov od 47 do 77 km, 7 pretekov a tréningov od 103 do 165 km ... až tento zajtrajší pretek, resp. HOT SPOT 1 - sa však počíta do oficiálnych súťaží - teda najmä do súťaže o eso holuba.

Predpokladaný štart: 25.5.2019, 7:15
Vzdialenosť: 174 km


Zoznam nakošovaných holubov: https://www.oneloftrace.live/?page=8&loft_id=35&flight_id=1558519800&season_id=5
Výsledky: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1558519800&season_id=5

Držím palce všetkým účastníkom, a keďže sme dnes pri tom 200-tom výročí, nech sa zajtra na výsledkovú listinu vo Victoria Falls pozerá aspoň tak dobre ako na Jennu Coleman - protagonistku anglickej kráľovnej Viktórie v nedávno nakrútenom historickom filme VICTORIA.

Letu zdar!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Live kamera - videoprenos zajtrajšieho doletu:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (25.05.2019, 08:13)
Start Hotspot 1 o 7:00, vzdialenost 192 km!
Podla zverejneneho videa holuby odleteli z miesta startu za par sekund.
Daniel Krajčík (27.05.2019, 19:52)
Daniel Krajčík (29.05.2019, 08:45)
Preteky 2019 ... a medzitym mnoho treningov pre udrzanie kondicie holubov.


Poznamka 1: Do sutaze eso sa budu pocitat holuby aktivovane najneskor pred 2. hotspotom. Sutaz sa vypocitava tak, ze koeficienty sa pouziju z Hotspotu 1 a 5 a finaloveho preteku.
Poznamka 2: Do sutaze o najepsieho holuba sezony sa pocitaju vsetky preteky a treningy od 45 km a viac. V sutazi participuju vsetky holuby (okrem tych, ktore nebudu aktivovane ani pred finalovym pretekom).
Daniel Krajčík (29.05.2019, 09:10)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situácia v testovacej stanici Victoria Falls World Challenge Pigeon Race pred prvým hotspotom:

Viac ako 89% zo všetkých dodaných holubov začalo po aklimatizácii a adaptácii s tréningami. V TS sú holuby z 30 krajín sveta, do TS bolo zaslaných celkovo 3720 holubov, 79 holubov uhynulo počas karantény, čo je 2,1 %.
322 holubov sa stratilo počas tréningov okolo holubníka, čo je cca 8,7% z celkovo prijatých holubov. Na prvý tréning bolo nasadených 3319 holubov, čo je fantastických 89,2% (z tých, ktoré boli prijaté na holubníky).
Holuby mali pred nasadením na prvý pretek za sebou 33 tréningov, čo znamená nalietaných 1504 km, takže organizátor vyhlásil, že by mali byť dobre pripravené na Hotspot 1 ... čo sa aj ukázalo na výsledkoch Hotspotu 1.
Celkovo sa na tréningoch a pretekoch stratilo 631 holubov, čo je 19% z pôvodného počtu pri začiatkoch pretekov.
Celkovo je na ocenenia sezóny2019 vyčlenených 1 milión USD!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOTSPOT 1:
TOP 10:
1 Two Suns Syndicate -- Vereinigte Staaten AU18 CAN-AM 18200 25.5.2019 8:52 1701.5293
2 Austin Lofts -- Simbabwe BYO 18-366 25.5.2019 8:52 1701.2981
3 Fawaz Albreeki -- Kuwait KW 18-025573 25.5.2019 8:52 1700.6301
4 BP Syndicate -- Simbabwe VFWC 18-1084 25.5.2019 8:52 1700.3640
5 Team Florea Sorin -- Rumänien BE 18-6039334 25.5.2019 8:52 1699.7719
6 Leon Jansen Van Rensburg -- Vereinigte Staaten AU18 ARPU 86074 25.5.2019 8:52 1699.7293
7 Team Kespohl-Nottebaum -- Deutschland DV 04182-18-257 25.5.2019 8:52 1699.6565
8 Shurugwe Syndicate -- Australien BYO 18-136 25.5.2019 8:52 1699.6089
9 Jelle Jellema -- Niederlande NL 18-1542113 25.5.2019 8:53 1698.8494
10 Karel Klemens -- Tschechische Republik CZ 0150-18-1253 25.5.2019 8:53 1698.7192
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP 3 SK:
54 Las Vladimir & Dana -- Slowakei (Slowakische Republik) SK MARATON M55-18-3040 25.5.2019 8:53 1686.3258
108 PJ Pigeons Team -- Slowakei (Slowakische Republik) SK 03501-18-732 25.5.2019 8:54 1682.0882
128 PJ Pigeons Team -- Slowakei (Slowakische Republik) SK 03501-18-744 25.5.2019 8:54 1676.0508
Blahozelame aj nasim ceskym susedom k 10. (Klemens) a 42. cene (Matousek) a tesime sa na dalsie zapolenie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (29.05.2019, 19:34)
Daniel Krajčík (30.05.2019, 11:44)
Dnešný štart ...
Daniel Krajčík (31.05.2019, 22:32)
Zajtra - hotspot 2 - 235 km
predpokladaný štart: 1.6.2019, 7:00
predpokladaná teplota: 25 C
predpokladaný vietor:slabý vietor do chrbta, cca 2,8 m/szoznam nasadených holubov: https://www.oneloftrace.live/?page=8&loft_id=35&flight_id=1559067317&season_id=5
výsledky: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1559067317&season_id=5

Kamera - prenos pri dolete holubov:


Letu zdar!
Daniel Krajčík (03.06.2019, 19:24)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOTSPOT 2 - 235 km
TOP 10:
1 Jones Boys Racing -- United States AU18 DUTCH 1351 01.06.2019 09:22:01.74 1654.5917 0
2 Wouters Family -- Belgium BE 18-6166777 01.06.2019 09:22:03.39 1654.2714 0
3 Emil Dimitrov -- Bulgaria VFWC 18-1953 01.06.2019 09:22:05.53 1653.8561 Spot
4 Orion -- Zimbabwe VFWC 18-969 01.06.2019 09:22:06.87 1653.5962 0
5 Nordseerennen Insel Sylt -- Germany DV 05536-18-456 01.06.2019 09:22:09.31 1653.1232 0
6 Champ Camp -- United States AU18 CHAMP 338 01.06.2019 09:22:09.92 1653.0050 Sure Bet
7 Kuiper Racing Lofts -- United States AU18 GRM 1473 01.06.2019 09:22:12.02 1652.5981 0
8 Battleridge Loft -- United States IF18 BSC 2206 01.06.2019 09:22:13.57 1652.2979 Future Force
9 Marc De Cock -- Belgium BE 18-4164127 01.06.2019 09:22:14.34 1652.1488 0
10 Nawaf Bin Rakeb -- Kuwait KW 18-330728 01.06.2019 09:22:19.75 1651.1022 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP 3 SK:
22 Krajcik Daniel & Andrea -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0777-18-2823 01.06.2019 09:23:18.74 1639.7751 Dad's Birthday 2823
311 Las Vladimir & Dana -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01408-18-344 01.06.2019 09:26:59.61 1598.7101 Maxik
312 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-730 01.06.2019 09:26:59.69 1598.6956 PJ Celest
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (04.06.2019, 05:34)
Daniel Krajčík (04.06.2019, 08:09)
Dnes opäť bleskový odlet z miesta štartu:
4.6.2019, 7:15

Daniel Krajčík (04.06.2019, 19:43)
Dnešný tréning - 103 km
Napriek tomu, že holuby vo Victoria Falls sú v top kondícii a lietajú z nácvikov takmer ako keby leteli z 20 km, dnes 5 holubov dosiahlo viac ako minútový náskok oproti ostatným holubom.
Komentátor hovorí vo videu, že na mieste doletu je bezvetrie.
Video záznam:


Bol to len tréning, i keď vo väčšine TS by vzdialenosť 100+ km bola považovaná za pretek, ... a na prvom mieste veje SK vlajka!
Blahoželám víťazovi a snáď čoskoro naša zástava zaveje na 1. priečke i pri niektorom z pretekov.
Daniel Krajčík (05.06.2019, 21:05)
Daniel Krajčík (06.06.2019, 11:43)
Dnes v Zimbabwe bolo takmer bezvetrie.
K 1. miestu nám chýbali 4,5 sekundy.V sobotu sa odletí HOTSPOT 3 zo vzdialenosti 235 km (Lupane).


Daniel Krajčík (06.06.2019, 23:00)
6.6.2019
START


DOLET
Daniel Krajčík (07.06.2019, 22:57)
Zajtra - Hotspot 3 - 235 km
predpokladaný štart: 8.6.2019, 7:00


zoznam nasadených holubov: https://www.oneloftrace.live/?page=8&loft_id=35&flight_id=1559721589&season_id=5
výsledky: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1559721589&season_id=5
Letu zdar!

Kamera - prenos pri dolete holubov:
Daniel Krajčík (08.06.2019, 13:10)
Dnes - 3. hotspot - 235 km

START:


DOLET:
Daniel Krajčík (08.06.2019, 13:12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOTSPOT 3 - 235 km

TOP 10:
1 Team Klaas -- Germany DV 0507-18-357 08.06.2019 09:21:19.24 1662.8849 Lucie
2 Karel Klemens -- Czech Republic CZ 0221-18-226 08.06.2019 09:21:20.16 1662.7045 0
3 Team Gasser/Walder -- Austria AUSTRIA 201-18-650 08.06.2019 09:21:24.63 1661.8285 Scarlett
4 Hans-Paul Esser -- Germany DV 05369-18-8304 08.06.2019 09:21:29.28 1660.9182 Till
5 Boet Syndicate -- South Africa VFWC 18-1022 08.06.2019 09:21:30.10 1660.7578 Leen Pilot
6 PIPA Elite -- Belgium BE 18-4194643 08.06.2019 09:21:31.66 1660.4527 0
7 Aces Racing Pigeons -- South Africa NOVP 18-1152 08.06.2019 09:21:31.88 1660.4097 Ruby Rudy
8 TowerFlyers/GJT Fort Knox Loft -- Netherlands NL 18-1114021 08.06.2019 09:21:35.67 1659.6690 Tower/GJTFortKnoxFlyer3
9 Cachalia Bros -- South Africa ZA18-100192 08.06.2019 09:21:38.45 1659.1261 0
10 Ado Family Loft -- United States AU18 AFL 164 08.06.2019 09:21:50.75 1656.7283 Maida
Gratulacia K. Klemensovi do Ceskej republiky!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP 3 SK:
122 Krajcik Daniel & Andrea -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01106-18-989 08.06.2019 09:23:09.94 1641.4550 Dad's Birthday 989
150 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-719 08.06.2019 09:23:15.97 1640.3035 PJ Born Ester
167 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-730 08.06.2019 09:23:18.61 1639.7999 PJ Celest
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (10.06.2019, 22:38)
Daniel Krajčík (13.06.2019, 08:07)
Dolet 11.6.2019:
Daniel Krajčík (13.06.2019, 08:09)
Daniel Krajčík (15.06.2019, 06:35)
Trening 103 km - 13.6.2019

START:


DOLET:
Daniel Krajčík (15.06.2019, 06:41)
Dnes - pretek 6 - FATIMA - 192 km
(Pozor, nie hotspot! Hotspot o dlžke 317 km sa bude letieť budúci týždeň.)
Predpokladany star:t 6:50

Nasadené holuby: https://www.oneloftrace.live/?page=8&loft_id=35&flight_id=1560326016&season_id=5
Vysledky: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1560326016&season_id=5
Letu zdar!
Daniel Krajčík (17.06.2019, 15:17)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pretek 6 - FATIMA - 192 km
(Pozor, nie hotspot!)

TOP 10:
1 Durkan Brothers -- United Kingdom GB 18-Z-88896 15.06.2019 08:41:41.45 1719.0310 Durkan Mia
2 TowerFlyers/GJT Fort Knox Loft -- Netherlands NL 18-1114021 15.06.2019 08:42:00.53 1714.1505 Tower/GJTFortKnoxFlyer3
3 Pieter Oberholster -- United Kingdom GB 18-Z-99968 15.06.2019 08:42:11.45 1711.3698 Blue Eagle Princess
4 Mohamed Rassam -- Kuwait KW 18-051535 15.06.2019 08:42:11.69 1711.3088 0
5 Nawaf Bin Rakeb -- Kuwait KW 18-066749 15.06.2019 08:42:27.34 1707.3395 0
6 Norman Vandenberghe -- Belgium BE 18-3021579 15.06.2019 08:42:28.63 1707.0131 0
7 Cachalia Bros -- South Africa ZA18-100192 15.06.2019 08:42:38.71 1704.4673 0
8 Samuel Lofts -- South Africa TRPF 18-13150 15.06.2019 08:43:04.47 1697.9956
9 Champ Camp -- United States AU18 CHAMP 80 15.06.2019 08:43:33.55 1690.7486
10 Kadiravan Vetri Maaran - VM LOFTS -- India VFWC 18-976 15.06.2019 08:44:08.35 1682.1570 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP 3 SK:
82 Bodnar Vladimir & Gabriela -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0999-18-7034 15.06.2019 08:44:58.86 1669.8411 Body V
220 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-722 15.06.2019 08:45:45.38 1658.6565 PJ Nhorita
339 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-750 15.06.2019 08:46:03.77 1654.2763 PJ Superchan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (17.06.2019, 15:20)
Daniel Krajčík (20.06.2019, 07:37)
Trening - 18.6.2019 o 06.50

START:


DOLET:

Daniel Krajčík (20.06.2019, 07:39)
Daniel Krajčík (20.06.2019, 10:19)
Hotspot 4 zo vzdialenosti 317 km sa uskutocni v sobotu 22.6.2019!
Daniel Krajčík (21.06.2019, 13:34)
Tréning 20.6.2019 - 103 km - start 6:50

START:


DOLET:
Daniel Krajčík (21.06.2019, 13:38)
Daniel Krajčík (22.06.2019, 09:01)
Dnesny start s okamzitym odletom spravnym smerom - video: https://youtu.be/mbyM-1Z_mfE
Daniel Krajčík (25.06.2019, 12:53)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOTSPOT 4 - 317 km

TOP 10:
1 Neil George -- United States IF18 NEIL 56454 22.06.2019 10:12:19.96 1571.6691 0
2 Champ Camp -- United States AU18 CHAMP 338 22.06.2019 10:12:21.93 1571.4141 Sure Bet
3 Heerman-Holland-Klingbiel-Gilbert -- South Africa CYRL 18-0027 22.06.2019 10:12:21.94 1571.4128 Bethe1
4 Zeke & Michaels -- United States AU18 MEM 30 22.06.2019 10:12:23.05 1571.2692 0
5 Team Soepboer -- Netherlands NL 18-1434974 22.06.2019 10:12:24.44 1571.0893 Tjaelo
6 Fayez Q8 -- Kuwait KW 18-330733 22.06.2019 10:12:25.34 1570.9729 0
7 Peter Crans -- Netherlands ZA18-107606 22.06.2019 10:12:28.00 1570.6289 0
8 Greg Team -- France SK 0999-18-191 22.06.2019 10:12:28.25 1570.5966 0
9 PJ van Druten -- Zimbabwe VFWC 18-626 22.06.2019 10:12:29.39 1570.4492 African Dream
10 Team Soepboer -- Netherlands NL 18-1435574 22.06.2019 10:12:30.23 1570.3406 Kaiszer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP 3 SK:
65 Krajcik Daniel & Andrea -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0777-18-2823 22.06.2019 10:14:48.46 1552.6763 Dad's Birthday 2823
183 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-753 22.06.2019 10:18:05.83 1528.1323 PJ Lionel
278 Las Vladimir & Dana -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01408-18-344 22.06.2019 10:19:10.29 1520.2836 Maxik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (25.06.2019, 12:55)
V týždni 24.-28.6.2019 nebudú žiadne tréningy zo 103 km, ako sme boli zvyknutí v predchádzajúcom období. Holuby budú trénované denne z kratších vzdialeností.
Najbližší online tréning (103 km) sa uskutoční 29.6.2019.
Daniel Krajčík (27.06.2019, 13:05)
Daniel Krajčík (29.06.2019, 06:58)
Daniel Krajčík (04.07.2019, 09:06)
29.6.2019 - start a dolet:Daniel Krajčík (04.07.2019, 09:52)
Vo Victoria Falls sa blizi hotspot 5, ktory by sa mal odletiet v sobotu 6.7.2019 zo vzdialenosti 450 km.
Predpoved pocasia: jemný pritivietor, max. teplota 27 C.
Zda sa, ze pojde o skutocny test mladat a dobru pripravu na finale. Je predpoklad, ze doletene holuby sa uz zucastnia finaloveho preteku, ktory bude 19.7.2019 zo vzdialenosti 602 km! Po odleteni tohoto preteku /450km/ bude do finale uz len jeden pretek zo vzdielanosti 192 km co vsak takto pripravene mladata celkom urcite zvladnu bez problemov.
Holuby od 18.4.2019 pod dnesny den odleteli 18 treningov a 8 pretekov (z toho 4 hotspoty).
Najdlhsie doterajsi pretek bol zatial zo vzdialenosti 318 km.

Dvaja zo 7 slovenskych chovatelov zatial nestratili ani kus. Dolezite je, aby tento 450 km pretek holuby zvladli. Drzme im palce!
Daniel Krajčík (05.07.2019, 22:45)


Holuby dnes poobede už na mieste štartu.
Komentár vo videu: "holuby boli počas prepravy 2x napájané a nakŕmené".
Daniel Krajčík (05.07.2019, 23:01)
Zajtra - hotspot 5 zo vzdialenosti 450 km
Predpokladaný štart: 6:50

Nasadené holuby: https://www.victoriafallswcpr.com/results.php?opt=5&id=174
Výsledky: https://www.victoriafallswcpr.com/live.php?race=174
Video prenos z doletu: https://www.youtube.com/c/Victoriafallswcprace/live
Daniel Krajčík (08.07.2019, 13:51)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOTSPOT 5 - 450 km

TOP 10:
1 Heerman-Holland-Klingbiel-Gilbert -- South Africa CYRL 18-0027 06.07.2019 11:04:26.95 1768.5261 Bethe1
2 ZG Helios Yu Tao & Huebner & Gehrken -- Germany DV 04195-18-892 06.07.2019 11:04:26.96 1768.5250 0
3 Michel Debecker -- South Africa PPL 18-0459 06.07.2019 11:04:28.32 1768.3674 Mica 2
4 Mohamed Al-Alwan -- Kuwait KW 18-047882 06.07.2019 11:04:33.92 1767.7191 0
5 PNS Syndicate -- Zimbabwe ZA18-107647 06.07.2019 11:04:34.83 1767.6138 Sabi
6 Kessler Family Loft -- United States AU18 VITA KING 511 06.07.2019 11:04:36.76 1767.3905 0
7 AJ Nel -- South Africa ZA18-108213 06.07.2019 11:04:36.77 1767.3893 Sonja
8 Michel Debecker -- South Africa PPL 18-0451 06.07.2019 11:04:40.40 1766.9695 Ria 4
9 RMG Racing -- South Africa VFWC 18-363 06.07.2019 11:04:48.93 1765.9836 Magic Mike
10 Team Klaas -- Germany DV 0507-18-378 06.07.2019 11:05:08.61 1763.7134 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP 3 SK:
40 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-719 06.07.2019 11:06:51.96 1751.8862 PJ Born Ester
508 Evin Peter & Noemi -- Slovakia (Slovak Republic) SK 02601-18-901 06.07.2019 11:34:49.23 1579.9425 Rachel901
521 PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-722 06.07.2019 11:36:17.57 1571.8172 PJ Nhorita
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Krajčík (17.07.2019, 22:25)
Blíži sa takmer koniec afrického dobrodružstva 2018/2019.

Na finálový pretek bolo dnes nakošovaných 20 slovenských reprezentantov. Košovanie bolo vysielané online, bohužiaľ v čase košovania som bol mimo PC, tak som to nemohol zdieľať v tejto skupine. Na prvý nácvik - 18.4.2019 bolo nakošovaných 35 slovenských holubov ... takže do finále sa dostalo 57,14% slovenských holubov.
Zoznam nasadených holubov: http://oneloftrace.live/?page=8&loft_id=35&flight_id=1562874254&season_id=5

Skúsim zhodnotiť tento ročník, neovplyvnený ešte výsledkom finálového preteku.
Holuby absolvovali 20 online tréningov v rozmedzí 47-103 km. Ešte predtým boli holuby vypúšťané z kratších vzdialeností, niekoľkokrát dokonca po skupinách po niekoľko košov. Cieľom bolo zamedziť vypustenie takej veľkej skupiny holubov z krátkych vzdialeností. Efekt bol výborný, holuby sa takmer vôbec nestrácali a tým, že od cca apríla boli holuby v koši 2-3x týždenne mohli sme pozorovať holuby vo veľmi dobrej kondícii a dolety boli často hromadné. Dalo by sa povedať, že organizátor urobil maximum pre zdarný priebeh sezóny.
Napriek tomu, že sa zdalo, že holuby sa asi nikdy nestratia - straty z pretekov a tréningov boli minimálne - najmä posledný semifinálový pretek zo vzdialenosti 450 km spôsobil, že na tomto preteku sa stratilo 28,5% holubov. 450 km už nie je prechádzka ružovou záhradou a vo väčšine testovacích staníc je 450 km alebo i menej finálovým pretekom.

Už v piatok sa holuby pobijú na finálovom preteku o dĺžky 602 km. Držme palce, nech slovenská zástava zaveje čo najvyššie!
Letu zdar!

Graf globálnej štatistiky za celú pretekovú sezónu (9 pretekov od 131 do 450 km)


Poradie v súťaži eso a najlepší holub zo všetkých tréningov a pretekov:

Daniel Krajčík (18.07.2019, 23:56)
Aj podľa slov šéfa Victoria Falls by zajtrajší pretek mal byť v celkom iných poveternostných podmienkach ako tie predchádzajúce. Neočakáva sa podpora vetra a malo by ísť o férové porovnanie.

Predpokladaný štart podľa dnešného upresnenia: 7:30
Vzdialenosť: 619 km

Zajtra sa na trase očakáva:
- spočiatku protivietor
- poobede skôr bočný vietor pod pravé krídlo
- riziko zrážok 10%, v sobotu celý deň tiež 10% a potom večer 20%. Zrážky by mali byť až v nedeľu.
- východ slnka v mieste štartu - zajtra o 6:31, západ o 17:34
- denné maximá 27 C, v sobotu 28 C.

Zoznam nasadených holubov slovenských chovateľov:
Blasko Miroslav -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0999-18-5401 Quercus 5410 17.07.2019 17:13:13
Bodnar Vladimir & Gabriela -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0999-18-7028 Body II 17.07.2019 17:32:22
Bodnar Vladimir & Gabriela -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0999-18-7031 Body IV 17.07.2019 15:26:45
Bodnar Vladimir & Gabriela -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0999-18-7034 Body V 17.07.2019 16:55:19
Evin Peter & Noemi -- Slovakia (Slovak Republic) SK 02601-18-901 Rachel901 17.07.2019 17:45:05
Evin Peter & Noemi -- Slovakia (Slovak Republic) SK 02601-18-913 Peter913 17.07.2019 15:43:14
Evin Peter & Noemi -- Slovakia (Slovak Republic) SK 02601-18-921 Noemi921 17.07.2019 16:49:44
Krajcik Daniel & Andrea -- Slovakia (Slovak Republic) SK 0777-18-2820 Dad's Birthday 2820 17.07.2019 16:50:08
Las Vladimir & Dana -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01408-18-344 Maxik 17.07.2019 17:32:58
Las Vladimir & Dana -- Slovakia (Slovak Republic) SK MARATON M55-18-3040 Tomas 17.07.2019 16:49:55
Peter Gana -- Slovakia (Slovak Republic) SK 01506-18-459 F 16 17.07.2019 15:49:33
Peter Gana -- Slovakia (Slovak Republic) SK MARATON M55-18-2975 Astina 17.07.2019 17:49:44
PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-702 PJ Beha 17.07.2019 17:24:27
PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-719 PJ Born Ester 17.07.2019 17:08:08
PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-722 PJ Nhorita 17.07.2019 16:58:08
PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-728 PJ Poklea 17.07.2019 17:27:11
PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-730 PJ Celest 17.07.2019 16:52:28
PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-743 PJ Allwina 17.07.2019 15:26:19
PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-744 PJ Admia 17.07.2019 15:17:10
PJ Pigeons Team -- Slovakia (Slovak Republic) SK 03501-18-750 PJ Superchan 17.07.2019 15:47:44

Videoprenos na linku: https://www.youtube.com/c/Victoriafallswcprace/live
Daniel Krajčík (19.07.2019, 08:09)
Predpoved zo vcera - smer vetra


Predpoved dnesna - smer vetra - 11:00


ŠTART POTVRDENÝ O 7:30

Nasadené holuby: https://www.oneloftrace.live/?page=8&loft_id=35&flight_id=1562874254&season_id=5
Výsledky: https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=35&flight_id=1562874254&season_id=5
Videoprenos z doletu na linku: https://www.youtube.com/c/Victoriafallswcprace/live

LETU ZDAR!
PRAJEM VEĽA ŠŤASTIA VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM!!!
Daniel Krajčík (19.07.2019, 08:27)
START preteku

Kamil Slíž (19.07.2019, 10:28)
vietor je tam ako na kolotoči, na snímku vidno že je tam prízemný opar tak cca.10 - 15 metrov nad zemou ale jasno a keď tam slnko dnes vychádza dnes o 6,31 mohli ísť do vzduchu o 45 minút skôr, geom. pole bolo pokojné, ale úv index už ráno bol veľmi silný 7,1 a normál je tak okolo 4. Takže domov budú letieť ako v mikrovlnej rúre. Držím všetkým palce aby mali dostatok síl na dolet domov. Pochopiteľne tým naším palce aj na nohách.
Jozef Toporcer (19.07.2019, 12:05)
Tak podme si zatypovať- môj tip-16,30hod. ich času
Daniel Krajčík (19.07.2019, 13:12)
Termin bol stanovený pred rokom na 19.7.2019 a presne tento termín organizátor dodržal.
(Tento dátum je pre mňa osobne špeciálny z iných rodinných dôvodov ... preto si ho presne pamätám už viac ako 30 rokov.)

Aj keď väčšina pretekov tejto sezóny bola s podporou vetra, vždy sa letelo vtedy kedy to bolo naplánované a organizátorovi teda skutočne nič nemožno vyčítať. Prízemnému oparu neprikladám význam, pri teplote ktorá tam je a minimálnych zrážkach za posledné mesiace to asi problém nebude.
UV index ... v našich podmienkach nadpriemerný, ale čo sa týka Afriky je tých dnešných 7,1 vlastne podpriemer (viď. info dole).

Priemerný UV index (podľa weather-atlas.com, resp. Meteorological Services Department of Zimbabwe) za jednotlivé mesiace v Harare:
The average UV index in January: 12
The average UV index in February: 12
The average UV index in March: 12
The average UV index in April: 11
The average UV index in May: 8
The average UV index in June: 7
The average UV index in July: 8
The average UV index in August: 9
The average UV index in September: 11
The average UV index in October: 12
The average UV index in November: 12
The average UV index in December: 12

Tiež som zvedavý a už sa neviem dočkať ako to dopadne. Ľahké to celkom určite nebude.
Ďakujem v mene všetkých slovenských reprezentantov za držanie palcov.
Kamil Slíž (19.07.2019, 15:22)
Tak vám Daniel želám veľa zdravia, rodinnej pohody a endorfín na každý deň.
Daniel Krajčík (19.07.2019, 16:04)
Daniel Krajčík (20.07.2019, 09:21)
Vitaz - holub Rolfa Bergera:

Rodokmen:

Zo strany otca holuby, ktore lietali v TS, matkina strana - dlhotratove holuby. Kombinacia, ktora sa R. Bergerovi vydarila pre pretek 619 km v protivetre.

Ranny dolet vitazneho holuba:
Daniel Krajčík (20.07.2019, 10:19)
Vo veľmi ťažkom finálovom preteku 619 km - 1. slovenským holubom pod slovenskou vlajkou - Bodnár Vladimír & Gabriela
Gratulácia!Jozef Jakubcak (20.07.2019, 15:13)
Gratulujem ti aj tu...asi si prekvapil ..alebo ze by to bola nahoda??? Hrbac Onyn je super..
Daniel Krajčík (02.09.2019, 18:10)
AUKCIA finalistov rocnika 2018/2019 na linku:
https://auctions.pipa.be/en/auction/2019-09-victoria-falls-world-challenge-pigeon-race-zim

Koniec aukcie 15.9.2019

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené