Victoria Falls World Challenge Pigeon Race - Afrika - 2019/2020

Daniel Krajčík (11.07.2019, 01:36)
Victoria Falls World Challenge Pigeon Race 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
V auguste opäť zasielam holuby do Victoria Falls World Challenge Pigeon Race, ktorá je lokalizovaná v Afrike. Testovacia stanica ide do svojej štvrtej sezóny.
Majitelia TS zvážili a v sezóne 2017/2018 aj odskúšali, že posunú cyklus a holuby absolvujú tréningový a pretekový cyklus až po prepŕchnutí.
Testovacia stanica dokázala, že sa jedná o serióznu testovaciu stanicu.

Výsledky z predposlednej edície mláďat a neskôr ročiakov pre naše holuby boli mimoriadne pozitívne.
http://www.postoveholuby.sk/diskusia/tema/22691/afrika-victoria-falls-world-challenge-1718-moznost-ucasti
Najväčší a veľmi tesný úspech (1.a2. holub prišli spolu) sa podaril Ing. Petrovi Jendrichovskému z OZ Sabinov (PJ Pigeons Team), keď jeho „PJ Gabina“ obsadila vo finálovom preteku 2. miesto a vyhrala 100.000 USD. Táto výhra mu bola riadne vyplatená. V TOP10 Grand Averages boli 2 slovenskí zástupcovia – P. Jendrichovský a Team Evin (7. a 8. miesto).
V súťaži ročiakov to bola 5. cena pre Greg Team a 39. cena pre PJ Pigeons Team. 39. holub vo finále bol ako mláďa 8. najlepšie v súťaži grand averages, ako ročná bola PJ Wonderka 20. eso tejto súťaže. Aukcia týchto holubov prebehla na PIPA na jeseň 2018.

Sezóna 2018/2019 bola prvá sezóna kde holuby lietali len ako ročné. Výsledky a úspechy sú zatiaľ veľmi pozitívne. Do semifinálového preteku boli naše výsledky vzhľadom na počet dodaných holubov mimoriadne slušné - 9. 10. a 12. eso spomedzi konkurencie +3500 holubov!
Uvidíme ako sa nám bude dariť 19.7.2019, kedy sa uskutoční finálový pretek zo vzdialenosti 600 km.
Viac info o sezóne 2018/2019: https://www.postoveholuby.sk/diskusia/tema/23157/victoria-falls-world-challenge-pigeon-race-afrika-20182019-moznost-ucasti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zber holubov do VICTORIA FALLS 2020 prebehne 2.-3. augusta 2019, príp. 7.8.2019.
V prípade záujmu a otázok – kontakt: d.krajcik@gmail.com, +421907280336
Pri zbere je nutné odovzdať holuby a zaplatiť príspevok na prepravu a karanténne poplatky. Štartovné budeme platiť až keď holuby budú doručené do TS.
Chovatelia, ktorí majú pozitívny zostatok z r. 2019 budú uhrádzať len prepravné a karanténne poplatky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podmienky účasti:
1. Jeden tím pozostáva z 5 holubov, 1 aktivovaný a 4 rezervné holuby. Účastník môže zvážiť a poslať i menej rezervných holubov ako 4 ks.
2. Poplatok za tím: 950 USD (platíme až vtedy ak holuby prežili karanténu).
3. Holuby musia byť zavakcinované proti paramyxo.
4. Každý účastník musí vypísať prihlášku v ktorej označí aktivovaného holuba a náhradníkov a preferenčnom poradí. Do 48 hodín pred prvým pretekom bude daná majiteľovi holuba možnosť vymeniť aktivovaného holuba za niektorého z rezervných holubov.
5. Zmena statusu z rezervného na aktivovaného holuba sa uskutoční buď po zaplatení aktivačného poplatku alebo po strate aktivovaného holuba.
6. Status aktivovaného holuba je náhradníkovi pridelený po strate aktivovaného holuba pred nasadením na pretek o ceny.
7. Doaktivovanie rezervného holuba majiteľom možno urobiť aj v priebehu súťaže zaplatením poplatku 950 USD.
8. V prípade, že tak majiteľ holuba neaktivoval ani 7 dní po poslednom hotspote (semifinále), môže tak urobiť tretia osoba zaplatením poplatku.
9. O ceny súťažia iba aktivované holuby.
10. V súťaži o eso súťažia len holuby aktivované pred prvým hotspotom.
11. Holuby budú karanténované v profesinálnej karanténe podľa platnej legislatívy. Karanténne poplatky (smer EU-Afrika) vrátane medzinárodnej prepravy sa pohybujú cca 60 EUR/kus.
12. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínov tréningov a pretekov podľa aktuálnej poveternostnej situácie.
13. Po strate holuba kde nie je možnosť náhrady rezervným holubom sa takémuto chovateľovi refunduje poplatok v plnej výške na jeho účet v Zimbabwe. Toto môže využiť len na preplatenie nového tímu v nasledujúcej sezóne (t.j. v podstate môže poslať 1 tím, t.j. 1 aktivovaného holuba a 4 náhradníkov zdarma). Pozor, toto právo sa vzťahuje iba na ďalšiu sezónu.
Napríklad v sezóne 2019 mnohí slovenskí účastníci, ktorí súťažili aj v predchádzajúcom roku neplatili účasť, pretože využili prípísaný kredit z predchádzajúceho roku. Rovnako sme tento kredit použili na aktivovanie holubov v tejto sezóne. Podobne to bude aj v ďalšeh sezóne. Každý účastník má vytvorený účet na ktorom si tieto pohyby kontroluje a rozhoduje o ich použití.
14. Po finálovom preteku sa prvých 50 holubov, top 10 eso holubov v každej kategórii odpredá formou aukcie. Majiteľ holuba má nárok na 50 % podiel z vydraženej sumy po odpočítaní nákladov na aukciu.
15. Proces finálového preteku bude kontrolovaný nezávislou audítorskou spoločnosťou.
16. V prípade súdneho sporu sa bude vychádzať z anglickej mutácie propozícií.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súťaže:
- individuálny výsledok na hotspotoch (oceňuje sa top 20 z každého preteku + finále)
- eso holub
- eso holub zo všetkých pretekov cez 100 km
- súťaž tímov
-knock-out súťaž
- club súťaž

Ocenenie:
Finálový pretek ( $756 000 USD)
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st US$225,000 1 US$225,000
2nd US$125,000 1 US$125,000
3rd US$75,000 1 US$75,000
4th US$50,000 1 US$50,000
5th US$30,000 1 US$30,000
6th US$15,000 1 US$15,000
7th US$12,500 1 US$12,500
8th US$10,000 1 US$10,000
9th US$9,000 1 US$9,000
10th US$7,000 1 US$7,000
11th - 15th US$2,500 5 US$12,500
16th - 30th US$2,000 15 US$30,000
31st - 50th US$1,500 20 US$30,000
51st -100th US$1,000 50 US$50,000
101st - 200th US$750 100 US$75,000

Eso holub ( $78 000 USD )
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st Ace US$25,000 1 US$25,000
2nd Ace US$15,000 1 US$15,000
3rd Ace US$10,000 1 US$10,000
4th - 10th Ace US$4,000 7 US$28,000

Hotspoty (5 pretekov) ( $135 000 USD )
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st US$5,000 5 US$25,000
2nd US$3,000 5 US$15,000
3rd US$2,000 5 US$10,000
4th - 20th US$1,000 85 US$85,000

Eso zo všetkých pretekov ( $31 000 USD )
Place Prize Money No of prizes Total pay-out
1st US$10,000 1 US$10,000
2nd US$8,000 1 US$8,000
3rd US$6,000 1 US$6,000
4th - 10th US$1,000 7 US$7,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program pretekov:
do konca decembra – usadenie holubov, zdravotný program, tréningy okolo holubníka
január – apríl – pŕchnutie holubov
apríl – máj – tréningy do 160 km

Finálový pretek - august 2020 zo vzdialenosti 600-650 km!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
fotografie TS: https://victoriafallswcpr.com/gallery.php
webstránka s ďalšimi informáciami: https://www.victoriafallswcpr.com/
Daniel Krajčík (27.07.2019, 15:46)
Zber holubov pre TS Victoria Falls World Challenge Pigeon Race 2019/2020

5.8.2019 - Praha - Brno - Bratislava
6.8.2019 - Bratislava - Trnava - Piešťany
6.8.2019 - večer - Bojná
7.8.2019 - Prešov - Žilina - Brno - Praha

Prihlásiť sa je možné ešte do 3.8.2019.


Daniel Krajčík (10.10.2019, 14:29)
Aktuálna kontrola holubov vo Victoria Falls World Challenge Pigeon Race

Daniel Krajčík (18.02.2020, 13:20)
Daniel Krajčík (18.02.2020, 13:22)
Kosovanie holubov na prve treningy - tie nie su publikovane, pretoze holuby su vypustane po mensich skupinach


Daniel Krajčík (22.02.2020, 20:39)
Zoznam holubov, ktore su aktualne v holubniku - k 22.2.2020 - https://www.victoriafallswcpr.com/results.php?opt=5&id=200

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené