OZ Trenčín, Bratislava, Pov.Bystrica, OS Bílé Karpaty

František Dohňanský (15.07.2009, 12:37)
Výbori uvedených OZ a OS sa rozhodli presunúť štarty uvedených pretekov na nedeľu 19.7.2009 z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia. Zber na pretek Koblenz je v piatok 17.7.2009 a Slaný 18.7.2009. Časy zberu sú podľa plánu. Upozorňujem čitateľov DF SZ, aby toto rozhodnutie nekomentovali a brali to ako informáciu pre uvedené OZ a OS. Ďakujem za pochopenie.
Mikuláš Kováč (15.07.2009, 17:31)
Zmena štartu!!! Výbor RS so súhlasom všetkých prepravovaných OZ sa rozhodli presunúť štart Offenbachu 3 na 19.7.2009 z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia. Zber na Offenbach 3 sa uskutoční v piatok 17.7.2009. Harmonogram zberu – čas odchodu auta z jednotlivých NS sa nemení. Prosím chovateľov, aby tento príspevok nebrali ako tému na diskusiu. Je to len informácia pre chovateľov zúčastnených OZ. Tajomník RS: Mikuláš Kováč ml. [%sig%]

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené