Info o kontrole štartov

Miroslav Ďurana (08.07.2009, 19:32)
Chcel by so upozorniť,že keď sa aktualizuje stránka SZCHPH mohli by sa opravené údaje o protokole o štartoch opraviť,lebo niektorý sme už nedostatky odstránili a žiadna oprava nevznikla.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené