Smútočné oznámenie

Tomáš Fiala (16.02.2024, 20:06)
Oznamujem širokej chovateľskej verejnosti, že nás dňa 15.2.2024 náhle opustil chovateľ ZO Topoľníky - Trstice p. Halász František vo veku 55 rokov.
V mene OZ Šurany vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine a priateľom.
Feri odpočívaj v pokoji.
Roman Takáč (16.02.2024, 20:51)
Kamarát môj odpočívaj v pokoji. Úprimnú sústrasť celej rodine
Ľubomír Jasovský (16.02.2024, 21:11)
Vyjadrujem úprimnù sústrasť celej pozostalej rodine za ZO Sereď . Odpočivaj v pokoji ,česť jeho pamiatke.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené