Smútočné oznámenie

Pavol Korbaš (12.02.2024, 13:43)
Oznamujeme chovateľskej verejnosti, že naše rady opustil dňa 10.02.2024 dlhoročný chovateľ Ján Červenka vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 13.02. 2024 o 15,00 hodine na Hornom cintoríne v Šenkviciach. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Úprimná sústrasť pozostalým.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené