Čipová listina : kto podpisuje priraďovací protokol ???

Ľubomír Jasovský (27.08.2023, 14:40)
Dobrý deň ,

Čipujem holubov pre systém TAUris už asi 15 rokov , ale sú oblasti ,ktoré moju čipovú listinu neakceptujú ,aj keď so riadne preškolený a registrovaný na SZ !!!!
Pred nasadzovaním holubov na prvý pretek, ju musia nanovo tlačiť ,aj keď tam nebola urobená žiadna zmena !!!!!!


f/ Priraďovací protokol podpisuje:
f/a Ak priradzovanie robila osoba oprávnená na túto činnosť (registrovaná SZ CHPH)
a priraďovanie sa robilo pred stanoveným časom nasadzovania holubov na preteky, protokoly
sa tlačili bezprostredné po priraďovaní, protokol podpisuje iba osoba oprávnená na
priraďovanie čipov.

f/c Každý priraďovací protokol musí byť podpísaný chovateľom, a opatrený pečiatkou NS
alebo ZO CHPH.

https://www.postoveholuby.sk/storage/documents/pretekova-dokumentacia.pdf

Preto prosím , výcvikárov ,aby si naštudovali hore uvedený odkaz na predpretekovú dokumentaciu.

Ďakujem Ľ . Jasovský
Milan Blahovský (27.08.2023, 19:17)
Buď konkrétny Ľubo, komentáre typu "sú OZ..." mi propomínajú reči " Jedna pani povedala"...
Ľubomír Jasovský (28.08.2023, 08:36)
Ahoj Milan,

mojou snahou bolo , aby sa to dalo na pravú mieru a to som docielil. Ďakujem za pochopenie

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené