Poďakovanie

Dušan Papaj (10.08.2023, 22:11)
Touto cestou by som sa chcel poďakovať kamarátovi Ľubomírovi Jasovskému za pomoc z dovozom mojej holubice 2022-0308-46, ktorá letela pretek Hamm a pánovi Tomášovi Balvanovi za ošetrenie holubice.
Holubička už sedí vo svojom budníku. Srdečná vďaka Vám obom

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené