Smútočné oznámenie

Marián Benc (29.06.2023, 16:50)
ZO CHPH Lovčica-Trubín oznamuje širokej holubárskej verejnosti, že vo veku 32 rokov nás navždy opusil jeden z nás, Jozef Bača. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 04.07.2023 o 15:00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Lovčici-Trubíne.

Česť jeho pamiatke
Ján Bučo (29.06.2023, 18:36)
To je naozaj veľmi skorý odchod do holubárskeho neba. Úprimnú sústrasť pozostalým. Jano Bučo s rodinou
Daniel Krajčík (29.06.2023, 20:28)
Veľmi smutná správa. Úprimnú sústrasť pozostalým, nech odpočíva v pokoji.
Matúš Angleta (30.06.2023, 08:17)
Úprimnú sústrasť celej rodine vyjadrujú všetci členovia ZO Žiaru nad Hronom. Česť jeho pamiatke.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené