Blahoželanie

Štefan Repiský (09.06.2023, 09:13)
Krásneho životného jubilea 70 rokov sa dožíva náš člen ZO CHPH Opoj- Vlčkovce
p.Michal Sloboda. Želáme mu veľa zdravia šťastia mnoho holubárskych úspechov
k pozdravu sa pripájajú dvaja synovia a manželka.
Boris Šmondrk (09.06.2023, 10:06)
Všetko len to NAJ ,hlavne veľa veľa zdravia,šťastia,lásky želajú členovia ZOCHPH Brestovany

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené