Smútočné oznámenie

Štefan Repiský (29.05.2023, 15:39)
ZO CHPH Opoj-Vlčkovce oznamuje holubárskej verejnosti, že nás opustil náš člen
p.Emil Kubov z Opoja, vo veku 74 rokov. Rozlúčka zo zosnulým bude v stredu
31.5.2023. o 15,00 hod.na cintoríne v Opoji. kto ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku.
Ivan Oravec (29.05.2023, 17:53)
ZO CHPH Chtelnica vyjadruje úprimnú sústrasť rodine.
odpočívaj v holubárskom nebi. Česť Tvojej pamiatke.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené