Na štarte

Ivan Oravec (01.05.2023, 06:29)
Ivan Oravec (01.05.2023, 07:02)
Ivan Oravec (07.05.2023, 10:48)
Ivan Oravec (15.05.2023, 07:11)


štart ťažkého preteku Praha
Ivan Oravec (19.05.2023, 08:19)
Ivan Oravec (28.05.2023, 06:29)
Ivan Oravec (04.06.2023, 06:49)
Ivan Oravec (07.06.2023, 07:40)
Ivan Oravec (18.06.2023, 13:58)TOP prepravca zvláda všetko!
Ivan Oravec (25.06.2023, 19:14)
Ivan Oravec (02.07.2023, 07:25)
Ivan Oravec (10.07.2023, 05:29)
Ivan Oravec (15.07.2023, 06:18)Prajem pekný dolet a dobrú náladu!
Ivan Oravec (30.07.2023, 10:21)záverečná....

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené