Informácia sekretariátu SZ CHPH

Javorček Pavol (24.04.2023, 10:06)
Rezervné krúžky série 0999 ročníka 2023 v cene 0,35 eur za kus sú stále k dispozícii.

Taktiež je možné zakúpiť knižnú publikáciu "100 rokov organizovaného poštového holubárstva na Slovensku" v cene 5 eur.

Materiál je možné prevziať na sekretariáte SZ CHPH v Nitre v budove hotela Agroinštitút alebo na dobierku, kde sa k cene priráta cena obálky a dobierky.

Objednávky záujemcovia zasielajte na emailovú adresu: szchph@postoveholuby.sk
Daniel Krajčík (24.04.2023, 23:45)
Dávam do pozornosti publikáciu "100 rokov organizovaného poštového holubárstva na Slovensku". Túto publikáciu sme pred 3 týždňami pokrstili v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti založenia 1. organizovaného spolku chovateľov poštových holubov vo Vrbici.
Na 140 stranách jej autor - RNDr. Daniel Dudzik - zmapoval 100 rokov našej existencie ... viď. obálka, úvod a obsah publikácie.
Pekné čítanie!

20230425_002526

20230425_002543

obsah:
20230425_002613

20230425_002652

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené