HILLE (D) NP

Ivan Oravec (17.06.2022, 10:17)
HILLE (D) 1 NP
Foto z dnešného "košovania":
Zajtra pekný dolet prajem!Daniel Krajčík (17.06.2022, 14:40)
Holuby v prepravnom aute OZ CHPH Bratislava (spolu s OZ Komárno) boli na poslednom mieste (NS) nakŕmené a neskôr aj napojené - link: https://www.youtube.com/shorts/FIleqkPQZII
Rešpektujeme, že niektoré NS košovali ráno, preto boli holuby aj nakŕmené.
Dnes budú ešte po ceste podvečer napojené.
Letu zdar!Daniel Krajčík (17.06.2022, 14:51)
zúčastnené OZ CHPH:

Bratislava *74 chovateľov * 577 holubov
Komárno *40 chovateľov * 319 holubov
Trenčín *40 chovateľov * 330 holubov
Považská Bystrica *34 chovateľov * 247 holubov
Trnava *43 chovateľov * 303 holubov
Pezinok *30 chovateľov * 250 holubov
Senica * 21 chovateľov *167 holubov

SPOLU *282 chovateľov *2193 holubov
Daniel Krajčík (17.06.2022, 20:44)
Auto OZ BA+KN - dDruhe napajanie v Drazdanoch:Daniel Krajčík (17.06.2022, 22:42)
Vyber z podmienok NP tykajuci sa hlasenia holubov:

Do piatich hodín po konštatovaní holubov je účastník preteku povinný mať konštatované holuby k dispozícii pre účely kontroly a preukázať ich kontrolným orgánom.

OZ CHPH pre účely kontroly zabezpečia nahlásenie doletených holubov :
Chovateľ je povinný do 30 minút po prílete holubov nahlásiť dolet holuba na webovú stránku výpočtového programu Mypigeons. V prípade, že tak chovateľ neučiní, bude vyradený z ocenenia NP
- V prípade doletu holuba v mŕtvej dobe, je povinný chovateľ tento dolet nahlásiť minimálne do 30 min. od ukončenia mŕtvej doby letu poverenému zástupcovi OZ CHPH
- hlásenie holuba obsahuje : Meno a priezvisko chovateľa , miesto doletu , číslo holuba, čas doletu holuba s minútovou presnosťou.
- Za správnosť údajov o hlásení doletu zodpovedá majiteľ doleteného holuba
Daniel Krajčík (18.06.2022, 05:23)
Start o 5:45

Video zo startu - auto OZ BA a KN: https://www.youtube.com/shorts/SsQYY6q09oA

Letu zdar!
Ivan Oravec (18.06.2022, 11:31)
Ivan Oravec (18.06.2022, 14:06)
Hlásené holuby:
(použi Firefox)
Ivan Oravec (20.06.2022, 06:39)

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené