Kde to nájdem.

Július Vida (16.06.2022, 14:00)
Nedávno som zachytil oficiálny výrok jedného funkcionára SZ v znení citujem : sporadické porušenie pretekového poriadku nie je disciplinárny priestupok.
Prosím poraďte, ktorý predpis toto ustanovenie obsahuje. Neviem sa s toho vysomáriť. Ďakujem Vida.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené