Športová komisia 2022

Milan Blahovský (19.04.2022, 11:33)
Otváram novú tému, nech sa nevraciame k starým veciam v minulých rokoch a ako tak pozerám po sociálnych sietiach ale občas aj na oblohu nad mojím holubníkom, tak tréningové lety napriek chladnému počasiu prebiehajú v plnej paráde a to je dobré. Vysoké Tatry sú krásne biele, ale to nevadí, nejako sa im holúbky vyhnú...
Teraz trocha vážnejšie, komisia ktorá je v názve témy bude schvaľovaná na najbližšom zasadnutí prezídia a ja už aké také mená v talóne mám, ktoré by som postupne do nej chcel nanominovať. Zatiaľ ešte konám z pozície jej predsedu.
Pre koordináciu našej činnosti sa schvaľuje ešte v zimnom období tzv.Obežník s termínmi jednotlivých "povinností", ktoré je treba pre hladký priebeh pretekovej sezóny dodržiavať. Učíme sa za pochodu a verím, že ho budeme čím ďalej, tým viac rešpektovať.
Pre preteky platí Pretekový poriadok a v ňom máme bod :
Usporiadateľ preteku musí mať ku každému preteku vystavený protokol na predpísanom tlačive o štarte holubov, ktorý musí byť potvrdený v mieste štartu delegovaným štartérom.
Protokol musí obsahovať tieto údaje: miesto vypustenia holubov, dátum a čas štartu, súradnice miesta štartu, kontakt na štartéra (meno a tel. číslo), počasie v mieste štartu, počet nasadených holubov, počet chovateľov - účastníkov pretekov, meno vodiča a sprievodcu (**),
prípadne iné údaje - závažné pre pretek, meno a podpis potvrdzujúceho za organizáciu a pečiatku s podpisom delegovaného štartéra.

Zdôrazňujem spojenie "delegovaného štartéra" - teda oficiálneho na oficiálnom mieste. Jednotlivé zväzy občas aktualizujú zoznamy svojich oficiálnych miest a mená delegovaných štartérov, tak je potrebné tieto veci si všímať ešte pred pretekmi a nie to zisťovať v deň košovania či dokonca štartu holubov. Niektoré OZ v minulosti štartovali holuby v Kladne - Buštěhrad - toto miesto je zo zoznamu oficiálnych miest vypustené a namiesto neho je pri Kladne miesto Velká Dobrá - štartér p.Droppa. Prerobte si teda svoje údaje v nastaveniach pretekov v mypigeons a dajte to správne miesto. Pretekový plán meniť a zasielať nemusíte.
Overte si "funkčnosť" delegovaných štartérov vopred nech neriešime veci akože zmenil telefón a neviem sa mu dovolať a pod.
Vidím v nastaveniach pretekov, že oznam o chýbajúcich plánoch OZ na stránke výsledkov zabral, s tým, že "Čierneho Petra" držia v rukách už iba Košice a Liptovský Mikuláš. Žeby bol ten Veľkonočný pondelok tak náročný ???
Ešte nahodiť súťaže a priradiť k ním deklarované preteky a bude to v poriadku. U niektorých čo to už majú som objavil nejaký zádrheľ ( viac pretekov, či preteky pod 285 km deklarované do MS ST a pod.) Niektorí ste ešte pomýlení kam tie nastavenia urobiť, kedže sa ešte objavuje názov kategorie ako MS KT a ST, či MS SDT a NP...Opraví to pán Konečný časom, zatiaľ vkladajte preteky do kategorie MS KT a ST - ( 9 pretekov 285 - 630 km ) a MS DT ( 5 pretekov nad 475 km ).
Dajme si termín do víkendu na tieto nastavenia a potom budem opäť menovať, tých čo sa k tomuto oznamu ešte nedostali. Nezabudnite na predpretekovú dokumentáciu ....

Prajem vám úspešný štart do pretekovej sezóny 2022.
Milan Blahovský (02.05.2022, 13:20)
Vážení výcvikári OZ, vaše školenie prebehlo "online" formou , mám dojem, že som podchytil v manuáli takmer všetko čo požadujeme od vašej práce počas pretekovej sezóny a ak ste ho nestihli, tak je stále k dispozícii na hlavnej web stránke SZ. Ak boli nejasnosti, tak sme si s niektorými pokecali či popísali.
Máme za sebou prvý pretekový víkend a ako je nestabilné počasie a asi ním ovplyvnená aj naša nálada či forma našich holubov, tak sa to odráža aj na pár postrehoch z rýchlej kontroly dohodnutých vecí.
Ja viem, že nové veci sa ťažšie zapracuvajú do nášho pracovného stereotypu, a ušla niektorým povinnosť uvádzať počty chovateľov a nasadených holubov k údajom pri štarte pretekov na stránku výsledkov. Pri kontrole protokolov o štarte, ktoré boli uverejnené na webe výsledkov je zjavné, že nie sú niekde kompletne vyplnené - spomínané počty chovateľov, či holubov, chýbajúce súradnice štartovacích miest. Preto vás dôrazne žiadam, aby ste skompletizovali tieto protokoly a zverejňovali ich komplet vyplnené.
Ja vás chápem, že robíte v úvodnom strese a verím, že sa to zlepší.
Ak robíte zmenu preteku - havárijná situácia, zmena dňa preteku, oprava chyby v omyle na štartovacom protokole ( napr. aj čas štartu) tak vás žiadam, aby ste všetko zasielali písomnou formou na môj mail, odkiaľ si tieto správy prekopírujem a uložím do spoločného dokumentu - Riešenie problémov. Ja vás chápem, že je pre vás jednoduchšie dvihnúť telefon a oznámiť to a považovať to za vybavené. Ale ako pre vás tak aj pre mňa je lepšie mať to podložené v písomnej forme ako v jeseni pri kontrolách sa obhajovať tvrdením, však ja som volal a nik nedvíhal...Napokon už nie sme najmladší a pamäť sa opotrebúva viac ako v minulosti...
Už pred rokom som avízoval, že počas pretekov môjho OZ, používam telefónnu kartu čísla 0905 20 77 42 ako dátovú kartu do EKS TOPIGEON pre prenos údajov a vtedy som zastihnuteľný na čísle 0903 421839, ale predsa len aby to nebolo počas víkendov u nás ako na telefonej ústredni, poprosím vás o minimálne konzultácie, kopu vecí sa dá v kľude riešiť písomne na môj mail a hlavne v predstihe a nie na poslednú chvíľu. Ja na všetky odpoviem.
Milan Blahovský (09.05.2022, 15:48)
Druhý ( pre mnohých prvý ) pretekový víkend máme za sebou, zatiaľ počasie až tak nevystrája ako v minulých rokoch a napriek pár prekladom, sa dá konštatovať, že sa ide v súlade s plánmi. Čo žiaľ nebolo bez zádrheľov , tak to bolo odštartovanie pretekov na portáli mypigeons. Zrejme sme už poučení a dáme si pozor na skutočnosť, že nestačí iba údaje o štarte či počtoch chovateľov a holubov uložiť, ale je potrebné aj pretek odštartovať - teda vpravo dole máme ponuku, ktorú je treba rozkliknuť a je tam požadovaný štart preteku.
V KNM má to už pomaly ani neprekvapuje, že sa ako keby včera stali členmi SZ...Dubeň si dá taktiež už pozor dobre ? Ostatné OZ to zvládli, tak nezabúdajte, že je tam povinnosť do hodiny zverejniť ( odštartovať ) pretek. Na hlavnej stránke kde máte plán sa objaví čas štartu v riadku daného preteku.
Nech vám to letí a aj štartuje....
Milan Blahovský (17.05.2022, 08:16)
Tretí víkend sezóny starých holubov za nami a na prekvapenie mnohých sa "ľadoví mužíci" neprejavili, sezóna teda pokračuje v pozitívnom trende ( teda až na tie ceny PHM a všetkého ostatného...). Je pár prípadov, kedy majú organizátori problémy s kontaktovaním sa so štartérmi - predsa sú to už poväčšine starší páni. Pokiaľ sa teda štartér nedostaví na miesto vypustenia holubov, tak to riešime tzv.havárijnou situáciou - potvrdenie zo stanice PHM ak je v blízkosti, prípadne ak je tam auto iného OZ zo Slovenska tak je možné vzájomné si potvrdenie štartu.
Samozrejme informovať o tom mňa či predsedu UKK - písomne - mailom do 1 hodiny.
Prichádzajú pomaly trate nad 500 km a to je už čas kedy sa viaceré ZO spájajú do jedného NS, ich činnosť je popísaná v manuáli pre výcvikára či PP SZ. Dostal som ale aj otázku, či musia chovatelia, ktoré prepravujú už nasadené holuby na pretek vo vlastnej ZO ( NS ) do miesta zberu ( nakladania ) holubov na pretek, byť pri preprave piati ?
Áno, počas celej doby takejto prepravy holubov , ktoré boli nasadené na pretek vo vlastnom NS podľa PP, musia min. piati učastníci tohoto nasadzovania sprevádzať takto nasadené holuby do NS, kde sa vložia do prepravného prostriedku vezúceho holuby OZ či regionu na miesto štartu. Samozrejme v zaplombovaných košoch. Tam je možná aj kontrola takto nasadených a dovezených holubov, ale je to na samotnom organizátorovi preteku. Po ich dovezení nemusia ostať na mieste nakladania a môžu sa vrátiť domov ak teda neohrozia počet účastníkov preteku prítomných pri nakladaní do auta ( čo asi ale logiku nedáva).
Dostal som ešte otázku toho znenia: Čo urobiť s chovateľom, ktorý si vyhodnotil pretek z domu ( online ) a v NS ostali už iba 4 účastníci preteku pri otváraní ?
Aj tento bod je riešený v PP a smernici o EKS. Takýto chovateľ nesmie ohroziť proces vyhodnocovania preteku v NS a ak sa tak stane má byť vyradený z preteku. Predpokladám, že zvyšní štyria čo by ostali bez piateho účastníka preteku by zašli do susednej ZO a tam vyhodnotili pretek. S priestupcom nech si urobí poriadok organizátor preteku.
To, že niekto uzavrie pretek online na webe ( Benzing, TOPIGEON) a príde k takejto situácii ako uvádzam, musí prísť do NS a opätovne vytlačiť doletovú zostavu s ostatnými účastníkmi preteku. Predpokladám, že ešte má tu možnosť aj po uzavretí preteku online...
Prajem vám ďalšie bezproblémové organizácie pretekov a ak bude niečo nové, ozvem sa. LETU ZDAR !

Milan Blahovský (17.05.2022, 19:39)
K zberu( zvozu) holubov ešte krátky komentár, takýto postup ( s piatimi účastníkmi preteku ako doprovod) neplatí pre situáciu, kedy sa robí zber oficiálnym prepravným autom ( vozíkom), ktorým sa prepravujú holuby na preteky. Pre tento prípad platí bod PP ,HLAVA III. bod
11. Transportné koše musia byť riadne vybavené a pred vložením do prepravného prostriedku uzamknuté alebo zabezpečené iným spôsobom. Prepravné koše prípadne prepravný prostriedok (štartovacie páky) musia byť počas prepravy holubov na preteky zaplombované olovenou alebo plastovou plombou a originálnym plombovacím drôtom.
Milan Blahovský (19.05.2022, 19:02)
To si verím p.Kreml, vyriešite v zmysle PP doma, o chvíľu sem niekto napíše čo má robiť ak to má do NS 75 m ...., ale rád by som pripomenul bod terminovníka 2022 :
c/ vo výpočtovom programe vykonať aktualizáciu pretekových plánov a deklaráciu súťaži MS a IM k termínu 17.4.2022 – zodp. výpočtári a štatútari OZ.
Čo robíte v Trenčíne, SNV,KE,KK ???
Milan Blahovský (25.05.2022, 08:30)
Štvrtý ( niekde už aj piaty ) pretek máme za sebou a tento bol vlastne prvým víkendom zaradeným do IM. Zaskočilo ma trocha keď som po už fungujúcich automatickych prepočtoch objavil v OZ Bytča či Nitra pretek v súťaži IM z minulého víkendu. Zrušíme si ho teda , áno ? Pre rok 2022 boli schválené termíny od 20.5. do 1.8.2022 v pretekoch nad 285 km.Týmto dvom OZ by som teda umožnil dodeklarovať si posledný víkend júla do súťaže IM...
Preteky pokračujú v duchu solídneho vetra do chrbta holubom a napriek krátkemu trvaniu spôsobili vrásky v tvárach mnohých účastníkov, najmä tam kde to preletelo. Rýchlosti okolo 2000 m/min. boli bežné na východe SK pri štartoch v Poľsku...
Na poslednom zasadnutí prezídia som si prešiel doručené protokoly o štartoch a aj napriek možnosti umiestniť si ich na stránke mypigeons pri preteku to ešte takmer tretina OZ zasiela. Je to v poriadku, ale upozorňujem tých čo neodosielajú, na povinnosť do 5 dní ich umiestniť pri danom preteku.
Prepočet športových súťaží už funguje a tak sa zamerajme na prípravu úspešných holubov v jednotlivých kategoriach a samozrejme aj na zvýšenú kontrolnú činnosť pri nasadzovaní týchto holubov. Pamätajte na "Dôveruj ale preveruj ! " ...
Milan Blahovský (31.05.2022, 11:41)
Posledný májový víkend za nami a podľa odsledovania doletov vo viacerých OZ úspešný a rýchlosti opäť nad 1350 či na východe ( z Poľska) aj 1550 m/min....teda "rozlety" pred prvými traťami nad 500 km vydarené. Prepočet súťaží MS a IM funguje a pri kontrole zistené u niektorých OZ aj použitie športových pásiem v rámci MS čo je v rozpore s propozíciami. Stalo sa ale aj to, že niektorí ( horliví ? ) výpočtári si dali v časti vylúčenie pretekov vylúčiť aj preteky OZ a chovatelia reklamovali chyby v programe mypigeons...
Vylúčiť teda typy výsledkov čo sa vylúčiť má a použiť čo sa použiť smie...
Pri vkladaných protokolov o štarte na stránku mypigeons je dôležité aby boli údaje, ktoré sú dôležité ( čas štartu - pečiatka štartéra, počty NH atd) aj viditeľné a obrázok nafotený kvalitnejšie. Dá sa to, len sa k tomu je treba postaviť s plnou vážnosťou.
Ešte nie je uverejnený zápis zo zasadnutia prezídia a tak trocha predbehnem informáciu pre účastníkov preteku DESSAU, kde nemecký zväz vyradil toto miesto z oficiálnych štartovacích miest. Prezídium pre pokoj v OZ , ktoré si deklarovali tento pretek v plánoch schválilo jeho použitie, ale je potrebné aby si posádky áut, ktoré sa stretnú na štarte vzájomne potvrdili štarty.
Pretek Karlovy Vary má zmenené súradnice a je potrebné to urobiť aj programe "mypigeons" v OZ, ktoré sa chystajú odtiaľ štartovať - rozdiel je pár km.
Prajem pohodové najbližšie preteky ( aj keď Medard sa blíži...)
Milan Blahovský (31.05.2022, 14:13)
Dňa 27.5.2022 ČMS CHPH aktualizoval databázu štartovacích miest a namiesto Ašu je štartovacie miesto HAZLOV. OZ, ktoré ho majú v plánoch ešte tento víkend, nech si miesto štartu z dôvodu zrušenia štartovacieho miesta Aš upravia. Je to pár km kratšie.
Milan Blahovský (31.05.2022, 14:16)
To isté sa týka miesta Hranice u Aše...
Milan Blahovský (09.06.2022, 08:06)
Úvodný júnový víkend bol poznačený rozdielnym prúdením a mnohé holuby či chovatelia boli postavení pred zrkadlo pravdy. To už nie je let s vetrom, kde sa podcenenie detailu prípravy nemusí až tak prejaviť a ako vravia niektorí - "do špice či percent doletí aj metla, keď ju vyhodíš do vzduchu"...Preteky poznačené protivetrom dali zabrať viacerým holubníkom a zrazu hľadáme problém v dobe štartu, vzdialenosti či mieste vypustenia. Ako sa vraví dažď ani vetru neporučíš, tie tu boli aj budú a už je iba na nás aby sme pripravili svojich zverencov na spomínané podmienky. Kvalita sa každopádne ukáže.
Automatické prepočty súťaží MS ST , či ročných holubov ešte nefungujú a je to treba robiť manuálne ( postupne to aktualizujem), hlavne aby boli správne nastavenia súťaží a použitých výsledkov.
Máme posledný víkend pred prvými "národnými" - pre niektorých - "regionálnymi" pretekmi a postupne sa začína čoraz viac štartovať spoločne aj na stredných tratiach. Žiaľ počty súťažiacich holubov klesajú a ekonomické náklady na dopravu každým dňom stúpajú...Doba nás postupne pripravuje na nové situácie, či sa to niektorým jedincom páči alebo nie. Doba turistiky s poloprázdnymi autami už pomaly zaniká, aj keď sa stále ešte najdú takí čo si pôjdu za svojím aj za cenu zruinovania zvyšku OZ...
Nech vám to teda letí.
Rudolf Čmarada (09.06.2022, 17:10)
Milan,s tým čo si napísal sa nedá nesúhlasiť,vystihol si to veľmi presne od A až po Z. Za tie roky čo sa venujem tomuto koníčku viem, že kvalita chov.roboty sa ukáže od pol sezóny,alebo po nejakom ťažkom preteku a som presvedčený, že také nás ešte čakajú. Zostávam s pozdravom.
Milan Blahovský (16.06.2022, 08:00)
Po bezproblémovej úvodnej časti sezóny sa dostávame k jej stredu a víkend nás čakajú prvé preteky nad 700 km ( "národné"). Predpovede na nedeľu sú nie príliš optimistické čo sa týka teplôt ( a samozrejme aj prúdenia ), a regiony a v nich zástupcovia OZ reagovali zmenou termínu na sobotu. Rozhodnutie "východu" je nemeniť dohodnuté. Zmenil som termíny pretekov v rámci Slovenska a keďže je to prepojené s pretekmi v regione či OZ, tak požiadajte výpočtárov o nastavenie zmeny termínu preteku Hille a Grunberg na sobotu. Po štarte to už bude komplikovanejšie.
Karty sú rozdané a po víkende budeme bilancovať...nech vám to teda doletí čo najlepšie.
Richard Baško (16.06.2022, 13:51)
A vieme aj mená tých z "východu", ktorí rozhodli o tom, že sa dohodnuté nebude meniť? To len aby sa pri bilancovaní na niekoho nezabudlo.
Prajem všetkým úspešné dolety, aby sa všetci pretekári vrátili domov, lebo to v nedeľu nebude ľahké.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené