Smútočné oznámenie

Pavol Korbaš (14.02.2022, 10:35)
S hlbokým zármutkom oznamujeme chovateľskej verejnosti, že nás dnes 14.2.2022 navždy opustil priateľ a dlhoročný chovateľ, člen ZOCHPH Bratislava-Trnávka Jaroslav Barák vo veku 73 rokov. Jaroslav odpočívaj v pokoji. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Úprimná sústrasť pozostalým.
Barbirik Igor (14.02.2022, 11:06)
Úprimnú sústrasť prajem
Marián Pelech (14.02.2022, 11:53)
Úprimnú sústrasť pozostalým. Jarko odpočívaj v pokoji.
Pavol Korbaš (14.02.2022, 16:54)
Posledná rozlúčka so zosnulým Jaroslavom Barákom sa uskutoční v sobotu 19.2.2022 o 12,00 hodine na cintoríne v Moste pri Bratislave.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené