smútočný oznam

Dušan Papaj (13.02.2022, 19:03)
S hlbokým zármutkom oznamujeme chovateľskej verejnosti, že dňa 13.2.2022 nás navždy opustil môj milovaný otec, chovateľ ZO Vrbica Dušan Papaj vo veku 61 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dávaj na nás zhora pozor, odpočívaj v pokoji.
Ján Zajac (13.02.2022, 19:16)
Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. Nech odpočíva v pokoji.
Daniel Krajčík (13.02.2022, 20:05)
Uprimnu sustrast.
Matúš Labon (13.02.2022, 20:16)
Úprimnú sústrasť.
Vladimír Žihlavník (13.02.2022, 20:41)
Úprimnú sústrasť
Ján Bučo (13.02.2022, 20:42)
So riti, nedávno ste oslavovali 60ku. Je mi to veľmi ľúto. Úprimnú sústrasť a ľahký odpočinok.
Jano s rodinou
Ján Bučo (13.02.2022, 20:42)
Nie so riti, ale do riti!
Peter Jakubčák (13.02.2022, 21:14)
Duško ,úprimnú sústrasť celej rodinke, ako rýchlo beží ten čas, ako malému chlapcovi som ti podaroval na výstave pekného holúbka. Ľúto mi je tvojho ocka a môjho priateľa, česť jeho pamiatke.
Vladimír Sudor (13.02.2022, 21:44)
Úprimnú sústrasť
Milan Blahovský (14.02.2022, 10:06)
Úprimnú sústrasť, česť tvojej pamiatke Dušan !
Lubomir Kavecký (14.02.2022, 14:43)
Úprimnú sústrasť.
Ladislav Niňaj (14.02.2022, 16:47)
Posledná rozlúčka s našim kamarátom bude v stredu 16.2. o 14:30 hod. v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši.
Peter Dulák (14.02.2022, 22:44)
Úprimnú sústrasť celej rodine a česť jeho pamiatke.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené