Smútočný oznam

František Dohňanský (10.02.2022, 10:26)
S hlbokým zármutkom oznamujem chovateľskej verejnosti, že dňa 10.2.2022 zomrel bývalý člen ZO Trenčianská Turná chovateľ Beňo Rudolf, vo veku 67 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Rudko, odpočívaj v pokoji.
František Dohňanský (10.02.2022, 20:48)
Posledná rozlúčka bude dňa 12.2.2022 v sobotu o 15.00 hod. pri dome smútku na miestnom cintoríne. Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené