Prijmeme objednávky na krmivá Vanrobaeys a produktov+ Herbots, Herbovet a Vanrobaeys do 20.02.2022. www.holubarskepotreby.sk

Ján Motlo (10.01.2022, 20:21)
Dobrý deň.
Do 20.02.2022 Berieme objednávky na krmivá Vanrobaeys a aj produkty z firiem Vanrobaeys, Herbots, Herbovet, Röhnfried, VYDEX-Jaap Koehoorn products, Ropavet Pharmaceuticals B.V. Holandsko aj Columbex PL. Taktiež berieme objednávky na krmivá Kampol. Krmivá a produkty si môžete pozrieť na našej stránke : www.holubarskepotreby.sk .
Objednávky môžete volať na tel. číslo: +421908 783 041- Motlo, +421907 664 142 predajňa. Alebo e-mailom na : motlo@pxnet.sk . V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na hore uvedené čísla.
Ján Motlo (25.01.2022, 20:33)
Pripomínam termín objednávok na krmivá Vanrobaeys do 20.02.2022.
Ján Motlo (17.02.2022, 09:36)
Do 20.02.2022 je termín uzávierky na krmivá Vanrobaeys a Kampol.
Prosím o dodržanie termínu objednávok, aby sa plánovaný rozvoz s objednaným tovarom nepredlžil.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené