Vážený pán prezident, vážené prezídium

Javorček Pavol (13.09.2021, 08:57)
Touto cestou chcem sa Vám poďakovať za významné ocenenie udelením čestného členstva nášho zväzu.
Považujem toto ocenenie ako prejav úcty pre mnohé generácie chovateľov poštových holubov, ktoré budovali a zveľaďovali našu činnosť a aktívne posilňovali autoritu nášho zväzu.
Osobitne by som chcel pri tejto príležitosti pozdraviť chovateľov z okresov Stará Ľubovňa, Poprad , Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica ktorí vždy boli pevným pilierom nášho zväzu pri jeho ťažkých a dobrých chvíľach. Dnes patríme ako malá krajina k svetovej špičke v našom športe s patričnou medzinárodnou autoritou. Želám nášmu zväzu ďalšie úspechy a skvalitňovanie celkovej činnosti ktoré budú slúžiť všetkým chovateľom.
Želám všetkým dobré zdravie pri statočnej práci a radosť z jej výsledkov.
Ešte raz Vám ďakujem.


Vlastimír Pomajdík, Spišská Nová Ves

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené