OZNAM SEKRETARIÁTU SZ CHPH

Javorček Pavol (07.07.2021, 12:11)
V zmysle uznesenia Prezídia zo dňa 24.5.2021 nám ešte nezaslalo zoznamy pre nahlasovanie zaletených holubov deväť OZ CHPH:

Tieto podklady sú potrebné pre vytvorenie uceleného zoznamu pre nahlasovanie zaletených holubov podľa jednotlivých ZO CHPH.
Takýto zoznam bude obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a telefónny kontakt na osobu, ktorej bude možné nahlasovať zaletené holuby v jednotlivých ZO CHPH.


Taktiež viacero OZ CHPH doposiaľ nezaslalo podpísané tlačivá "Súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov" na adresu sekretariátu SZ CHPH. Preto žiadame funkcionárov, aby nám taktiež tieto doklady zaslali v čo najkratšom čase.

Javorček Pavol

Javorček Pavol (09.07.2021, 10:30)
Dve OZ CHPH obratom zaslali zoznam po uverejnení oznamu.
A čo ďalšie OZ CHPH?

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené