Schvodza.

Dusan Smarik (06.11.2019, 10:59)
Schvodza ZO Zilina sa bude konať 10.11.2019. o 10.00.hod.v Brodne Kulturnom dome.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené