Smútočný oznam

Jozef Poljak (02.11.2019, 14:39)
Dňa 29.10.2019 nás navždy opustil náš dobrý priateľ ,dlhoročný chovateľ PH ,pán Štefan Tomanica vo veku nedožitých 79rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 5.11.2019 nacintoríne v Pruskom o 15. hodine. S hlbokým smútkom vsrdciach na Teba spomínajú chovatelia zo ZOCHPH-Kameničany. štefan, dávaj na nás zhora pozor.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené