Výstava MDKS 2019 - Kolárovo

Ján Bučo (23.10.2019, 11:29)
Pozdravujem priatelia,
Výbor MDKS organizuje 11. výstavu MDKS v Kolárove dňa 16.11.2019. Čoskoro uverejnímvýstavnú kartu, zoznam nominovaných holubov a propozície výstavy.
Občerstvenie je zabezpečené, predaj výrobkov fy ZENEK PL je zabezpečený.
Pozývame!

v mene výboru Ján Bučo
Ján Bučo (28.10.2019, 16:03)
Dobrý deň,
Uverejnené propozície a výstavná karta na www.longdistance.wz.cz .
Zoznam holubov čoskoro.
Letu Zdar!
Jano
Ján Bučo (07.11.2019, 14:59)
Zoznam holubov nominovaných na výstavu v Kolárove + propozície:
K vystavovaným holubom je potrebné zabezpečiť veterinárne potvrdenia o vakcinácii proti PMV.

Majster MDKS
Pilný Anton + Juraj 1. miesto – 5 ks voľný výber
Poljak Jozef 2. miesto – 5 ks voľný výber
Štefánik - Čmarada 3. miesto – 5 ks voľný výber
Cingálek Jaroslav 4. miesto – 5 ks voľný výber
Monček Pavol 5. miesto – 5 ks voľný výber

Víťazi pretekov
Aachen

1  Štefánik + Čmarada Družstvo 2
  SK-2017-M-55-2485
2 Domotor Ján Družstvo 2
  SK-2016-02006-679
3 CINGÁLEK JAROSLAV 
  SK-2016-M-55-1977
4 Remšík L + L Družstvo 1
  SK-2015-M-55-1285
5 Sedláček Vladimír 
  SK-2014-03003-13

Liége

1 Adamov Branislav 
  SK-2015-03305-1481
2 Štefánik + Čmarada Družstvo 2
  SK-2017-M-55-2485
3 Petrovič Roman 
  SK-2015-0505-140
4 Bacik Jan Družstvo 1
  SK-2016-M-55-1057
5 Bučo Ján Družstvo 2
  SK-2016-M-55-1255

Brusel

1 Merica Jozef 
  SK-2013-0503-61
2 PILNÝ ANTON+JURAJ Družstvo 1
  SK-2015-M-55-1165
3  HOLOŠ JÁN 
  SK-2016-M-55-1840
4  Bacik Jan Družstvo 1
  SK-2016-M-55-1063
5 Bacik Jan Družstvo 2


ESO MDKS bez rozdielu pohlavia za r. 2019
Štefánik-Čmarada - 17-SK-55M-2485
Ján Bačík - 16-SK-55M-1057
Jozef Poljak - 14-SK-55M-2784

Výkon H, HA
Balla Róbert – SK-12-03402-372 HA
Strelička Jaroslav – 16-SK-M55-1081 H
Adamov Branislav – SK-16-03305-1481 H
Mikunda Peter – SK-17-1406-1268 HA
Bačík Ján – SK-16-M55-1057 H
Pilný Anton – SK-15-M55-1165 HA


Kategória E MDKS 2018-2019

SK-2014-M-55-2784
4
212.117
POLJAK JOZEF

SK-2015-M-55-1045
4
212.560
POLJAK JOZEF

SK-2015-M-55-1681
4
219.896
HOLOŠ JÁN

 SK-2016-M-55-1790
4
279.230
JÁNOŠÍK JÁN st.


 SK-2016-M-55-1057
4
319.830
Bacik JanPropozície:

Maratón derby klub Slovensko

XI. klubová výstava SDT poštových holubov
Kultúrny dom Kolárovo, 16.11.2019

- Program výstavy:
- Preberanie holubov: od 7,30 do 9,15 hod.
- Otvorenie výstavy o 9.30 hod.
- Dražba holubov od 12.00 hod.
- Oceňovanie víťazov o 13.00 hod.
- Tombola o 14.00 hod.
- Výdaj holubov o 15,00 hod.

- Výstavné kategórie ESO 1 rok bez rozdielu pohlavia 1. - 5. miesto, kategória E z pretekov MDKS za 2 roky bez rozdielu pohlavia 1. - 5. miesto, výkon za rok H (neoceňovaná kategória) 1. - 3. miesto, výkon za rok HA (neoceňovaná kategória) 1. - 3. miesto, víťazi pretekov 1. - 5. miesto, majster MDKS 1. - 5. miesto. Jeden holub môže byť na výstavu nominovaný len v jednej kategórii.
- Všetky holuby musia mať veterinárne potvrdenie o vakcinácii proti PMV a celkovom zdravotnom stave.
- Vyplnené výstavné karty je potrebné dodať v elektronickej podobe výcvikárovi klubu do 10.11.2019 na adresu janbuco@gmail.com .
- Po dohode s koordinátorom je možné doviezť aj holuby na predaj. V takom prípade je klietkové 3,- € / klietka.
- Holuby do dražby je potrebné nahlásiť koordinátorovi výstavy. 10% z výnosu aukcie si nárokuje organizátor výstavy - NS Kolárovo.
- Vystaviť je možné aj v kategórii OPEN 2019, podmienkou je umiestnenie aspoň 1 pretekov nad 800 km v tomto roku. Klietkové 1 € a potreba nahlásiť vystavované holuby do 05.11.2019.
- V okolí miesta konania výstavy je zakázané predávať holuby „z koša“.
- Umiestnenie výstavy: Kultúrný dom Kolárovo.
- Veterinárny dozor vykoná príslušná RVaPS
- Počas výstavy bude zabezpečené občerstvenie, tombola a predaj krmív a chovateľských potrieb.
Všetkých Vás srdečne pozývame.

Koordinátorom výstavy je pán Tibor Füri, +421 911 571 186
Ján Bučo (07.11.2019, 17:14)
Zdravím, na výkonné holuby som použil zlý zdroj. Zajtra to uvediem na správnu mieru. Ostatné je v poriadku, prosím informujte ma ci holuby dodáte aby som mohol robiť katalóg.
Jano
Ján Bučo (08.11.2019, 14:34)
Výkon H, HA, výpočet 2019, výstava Kolárovo

Stef. Cmarada sk-16-m55-2663 A 2755,424 3 HA
Cingálek sk-15-m55-1584 a 2743,848
Poljak sk-15-m55-1045 a 2770,741 2 HA
Pilný SK-15-m55-1165 a 2775,754 1 HA
Bačík sk-16-m55-1057 h 2825,996 1 H
Mahrík sk-15-0607-271 a 2750,028
Adamov sk-15-03305-1481 h 1937,116 3 H
Petrovič sk-17-m55-2343 h 1865
Jánošík sk-16-m55-1790 h 1875,452
Hološ sk-16-m55-1840 h 1873,486
Strelička sk-16-m55-1081 h 1943,912 2 H
Bačík sk-17-m55-759 h 1904,225
Stefan Nochta (20.11.2019, 14:21)
dňa 16.11.2019 sa konala výstava MDKS, v KD Kolárovo. Organizátorom výstavy bol koordinátor p. FURI Tibor, ktorý pozval na výstavu Výbor MMK za účelom rokovania o možnej spolupráci na budúci rok. Z výboru MMK prišiel predseda p. J.Varga + 1 (asi výcvikár). Po príchode  na výstavu sa s nimi nikto nekontaktoval, nikto si ich nevšímal, iba p. Furi prehodil s nimi pár slov. Takže sa žiadne rokovanie nekonalo. Potom títo maďarskí hostia boli pozvaní na obed, kde im koordinátor p. Furi oznámil, že obeda sa môžu zúčastniť,  avšak si ho budú musieť zaplatiť!!!     Maďarskí hostia poďakovali za pozvanie a odišli bez rokovania a bez obeda! Pekná vizitka MDKS!!
Ľubomír Janda (21.11.2019, 22:24)
Minulú sobotu som uprednostnil svoj záujem o jednu z položiek Zemskej výstavy MSS v Prusinoviciach a preto som sa výstavy MDKS nezúčastnil. O to viac ma prekvapila situácia z predchádzajúceho príspevku, pretože o výstave v Kolárove som hovoril s viacerými účastníkmi, no jediná informácia, ktorá súvisela s MMK bola tá, že poslali, resp. priniesli pohár pre víťaza klubového Bruselu na viac!

Nakoľko sa k veci nevyjadril pán Furi a ani nikto z výboru MDKS, je len veľmi ťažko identifikovať príčinu popisovaného incidentu, teda ak k nemu skutočne došlo. Vzhľadom na vysokú úroveň predchádzajúcej dlhoročnej spolupráce MMK a MDKS, si už len náhodné stretnutie predstaviteľov týchto maratónskych klubov zasluhuje náležité prejavy kolegiality, spolupatričnosti, či pohostinnosti a o návšteve na pozvanie už ani nehovoriac.

Preto v mojom pohľade, ak „skutok sa stal“, jedná sa o zlyhanie etické, no nie MDKS ako celku, ale niektorého z jeho činovníkov ovládajúceho maďarský jazyk, pretože dokázal takto naformulovanú nechutnosť kolegom z MMK vôbec tlmočiť a preto ho v tejto súvislosti verejne vyzývam na objasnenie, či to mal z vlastnej hlavy, alebo na ½ s koňom!!!
Stefan Nochta (22.11.2019, 06:58)
Na druhý deň po výstave MDKS, teda v nedeľu ma p. J.Varga, predseda MMK osobne navštívil, nakoľko prišiel pre holuby i s jedným tiež bývalým členom MDKS a porozprával mi zážitky v výstavy MDKS v Kolárove tak, ako som ich opísal v predošlom príspevku.
Vzhľadom na to, že p. Vargu poznám vyše 15 rokov, dovolím si tvrdiť, že nemá vôbec dôvod k tomu, aby si vymýšľal a zjavne bol znechutený udalosťami, ktoré sa stali. Naopak, p. J.Varga, ako i celý výbor MMK mi v letných mesiacoch povedali, ak by sa MDKS znovu chcel s nimi zúčastniť spoločných pretekov, radi ho príjmu a taktiež ma požiadali o pomoc pri spolupráci. Ja som tajomníkovi p. Pazúrovi toto tlmočil, že ak si schvália preteky podľa plánu MMK s popoľudňajším štartom, som ochotný pomôcť tak ako v minulosti, i keď nie som členom MDKS.
Nepochybne spolupráca MDKS a MMK bola v minulosti na veľmi vysokej úrovni a ten, kto si užil a užíval pohostinnosť a dobrosrdečnosť maďarských kolegov mi dá za pravdu.
Tento incident určite bude aj témou na konferencii MMK, kde som každoročným účastníkom a už vidím, ako sa všetky oči obrátia na mňa s očakávaním vysvetlenia. Preto by som tiež rád privítal vyjadrenie p. Furiho, nakoľko takéto správanie je hlbokou urážkou pre priateľských a pohostinných maďarských kolegov!!!
Stefan Nochta (22.11.2019, 07:45)
Výbor MDKS by sa touto udalosťou mal neodkladne a bez prieťahov zaoberať, vyvodiť patričné závery a listom sa ospravedlniť MMK za zlyhanie jednotlivca (jednotlivcov). Určite to bude ukľudňujúce a prospešné aj pre všetkých slovenských chovateľov ktorí pretekajú v MMK, resp. ktorí sa pripravujú na vstup do MMK , mám na mysli tých, s ktorými som sa stretol v Lajosmizse a robil im sprostredkovateľa resp. tlmočníka. Ak k tomuto dôjde včas, je možné zabrániť tomu, aby sa tento nechutný príbeh dostal na konferenciu MMK a bol poriešený iba vo výbore MMK, kde je len samozrejmé, že p. J.Varga bude referovať o "rokovaní", ktoré malo prebehnúť na výstave.
Som ochotný stanovisko výboru MDKS tlmočiť členom výboru MMK, príp. im odovzdať písomné stanovisko výboru MDKS ak mi bude zaslané.
Ľubomír Janda (22.11.2019, 22:55)
S príspevkom „o 06:58“ nemám zásadný problém, no chýba mi v ňom hlavne vyjadrenie pána Vargu, kto mu tlmočil tento, dnes už možno aj medzinárodný „faux pas“. Tým by sa veci určite pohli dopredu a bolo by možné posúdiť mieru zavinenia oficiálnych štruktúr MDKS a podiel viny maďarsky hovoriaceho člena MDKS, ak sa teda o nášho člena jednalo.

Príspevok „o 07:45“ vnímam rovnako za hranicou slušnosti ako to, čo sa malo odohrať v Kolárove. Odporúčací tón v jeho úvode, ako má výbor MDKS konať, sa veľmi rýchlo mení na diktát, čo má vykonať a nasleduje hrozba, čo nastane ak sa tak nestane. Nie som si istý, či práve takto má vyzerať korektná ponuka na spoluprácu.

Otázkou zostáva, do akej miery ide len o názory autora príspevku, alebo sa jedná aj o stanoviská oficiálneho predstaviteľa MMK, ktoré by v rámci reciprocity mohli, resp. by dokonca až mali uraziť MDKS a následne rozpútať rovnakú „veľkú búrku na dne nočníka“, pretože práve takto sa mi celý problém po predchádzajúcich dvoch príspevkoch začína javiť!
Stefan Nochta (23.11.2019, 06:28)
1. p. Furi nepotrebuje tlmočiť, on je maďarskej národnosti a dobre ovláda jazyk. Všetko ostatné je jasne napísané.... To, že kto to nariadil jemu z výboru, alebo či to má z vlastnej hlavy - nič ma do toho nie je. Je to otázka na neho.

2. Druhý príspevok nepovažujem za hranicu slušnosti, nakoľko som ho písal v najlepšiej viere dopomôcť včas urovnať nedorozumenie a nezvyšovať zbytočne napätie medzi klubmi . Ja žiadne ultimáta nedávam, ani diktát. A určite necítiť ani nevraživosť z mojich riadkov..... Napísal som iba môj návrh, nakoľko čas konferencie v MMK sa blíži a bol by som nerád, keby sa maďarskí chovatelia pozerali na slovenských špatným okom a naštrbilo by to vzájomnú dôveru.
Znovu zdôrazňujem, že ja som napísal iba môj názor na celú záležitosť s tým najlepším úmyslom pomôcť, nikoho som konkrétne neoslovil o tom, že čo má konať a je mi ľúto, že niekto v mojich príspevkoch číta niečo, čo tam vôbec nie je a otáča celú vec.....ale budiš......Taktiež som celý môj príspevok adresoval výlučne členom výboru ako môj návrh (pokiaľ viem ,Ty ním nie si), ale slušne som Ti odpísal, aby si aj Ty pochopil, že moja snaha je úprimná urovnať toto nedorozumenie a nevytvárať z toho konflikt. Nakoniec toto je aj želaním predsedu MMK. Ja k tomuto viac nemám čo dodať, ani sa k tomu viac vyjadrovať nebudem.
Ľubomír Janda (23.11.2019, 23:01)
Pán Nochta,

od konferencie MDKS 2018 spolu nekomunikujeme, no keďže si ma verejne oslovil, pripomeniem Ti vyjadrenia, na základe ktorých som dospel k záverom v mojom predchádzajúcom príspevku:

Stefan Nochta (22.11.2019, 06:58), cit.: „Tento incident určite bude aj témou na konferencii MMK, ... “

Stefan Nochta (22.11.2019, 07:45), cit.: „Výbor MDKS by sa touto udalosťou mal neodkladne a bez prieťahov zaoberať, vyvodiť patričné závery a listom sa ospravedlniť MMK za zlyhanie jednotlivca (jednotlivcov).“

„Ak k tomuto dôjde včas, je možné zabrániť tomu, aby sa tento nechutný príbeh dostal na konferenciu MMK a bol poriešený iba vo výbore MMK, kde je len samozrejmé, že p. J.Varga bude referovať o "rokovaní", ktoré malo prebehnúť na výstave.“

Stefan Nochta (23.11.2019, 06:28) cit.: „ ... čas konferencie v MMK sa blíži ... “

Nechápem prečo v každom z týchto príspevkov potrebuješ členov MDKS traumatizovať konferenciou MMK?! Práve tých členov, ktorých si pred rokom ako predseda opustil krátko pred, či po uverejnení informácie o neplatnosti výsledkov MDKS pre súťaže FCI a svoj podiel na tejto tiež „Peknej vizitke MDKS!“ určite poznáš najlepšie sám.

Zároveň si uvedom, že konflikt si vyvolal Ty zverejnením tej „trapárne“ na DF a teraz deklaruješ úprimnú snahu o jeho urovnanie. Stotožňujem sa ale s rozhodnutím, že k veci sa už vyjadrovať nebudeš, pretože z Tvojej strany viac v jej prospech ani urobiť nemôžeš.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené