Komerčný pretek Chomutov 6.10.2019

Marián Belanec (27.09.2019, 15:39)
Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Žilina
Komerčný pretek Chomutov
OZ CHPH Žilina poriada komerčný pretek mladých holubov ročníka 2019 - Chomutov. Pretek je otvorený pre chovateľov, členov OZ organizovaných v SZ CHPH.
Termín preteku: nedeľa 6.10.2019.
Termín nahlásenia holubov na pretek: do utorka 1.10.2019
- Valíček Ľubomír tel: 0905106073
- Moravčík Ľuboš tel: 0905224633
Predpokladané nasadzovacie strediska:
Podľa počtu nahlásených holubov, max. 4 nasadzovacie strediská, minimálne 300 ks nahlásených holubv.
Poplatok za nasadeného holuba je 1,20 eur
Poplatok za družstvo : 10,- eur
Družstvo : 20/7 . Každý chovateľ môže nasadiť neobmedzený počet holubov rozdelených po dvadsať do družstiev.
Každé družstvo bude riadne označené na kontrolnom liste.
Na kontrolnom liste bude tak isto riadne zapísaná suma zaplatená zvlášť za holuby a zvlášť za súťažné družstvo.
Poplatky za nasadené holuby a súťažné družstvo vyberá vedúci NS, alebo ním poverená osoba ihneď po nakošovaní holubov na pretek a tieto odovzdá na základe pokladničného dokladu určenému sprievodcovi OZ Žilina.
Za správnosť všetkých údajov uvedených na nasadzovacom liste, je v prvom rade zodpovedný chovateľ
Ocenenie víťazov:
Ocenených bude prvých 50 doletených holubov. Ocenenie je kalkulované pri predpokladanej účasti 2000 holubov.
Pri účasti nižšej, bude nasadených menej ako 2000 holubov bude ocenenie percentuálne krátené pri účasti vyššej ako 2000 holubov bude ocenenie percentuálne zvýšené.
1.cena 300,- eur + pohár
2.cena 160,- eur + diplom
3.cena 130,- eur + diplom
4.cena 100,- eur
5.-7. cena 60,- eur
8.-10. cena 30- eur
11.-20. cena 15- eur
21.-30. cena 12- eur
31.-40. cena 10,- eur
41.-50. cena 6,- eur
Ocenenie súťaže družstiev:
1.cena 30 % vkladu + diplom
2.cena 25 % vkladu
3.cena 20 % vkladu
4.cena 15 % vkladu
5. cena 10 % vkladu
Hlásenie doletených holubov:
Prvého doleteného holuba je každý chovateľ povinný nahlásiť na https://www.mypigeons.live do 20 min. od príletu holuba. Pokiaľ chovateľ neovláda postup hlásenia, tak holuba nahlási vedúcemu NS a ten zverejní dolet na uvedenej adrese.
Usporiadateľ preteku OZ CHPH Žilina ďalej zabezpečí :
- vlnitú lepenku do prepravných boxov
- pretekové gumičky
- posádku prepravného prostriedku OZ Žilina ( vodič + sprievodca)
- výpočet pretekových výsledkov a ich zverejnenie na internete
- vyhodnotenie a odovzdanie ocenenia na RV v Žiline
- zverejnenie víťazov v katalógu RV
Upozorňujeme všetkých účastníkov preteku, usporiadateľ OZ Žilina nezodpovedá za deklaráciu preteku a jeho zaradenie do pretekového plánu v jednotlivých OZ. Pokiaľ to funkcionári OZ nezabezpečia, nie je možné vykonať hlásenie doleteného holuba a zaradiť holuby do pretekových výsledkov.
Všetka ostatná činnosť v nasadzovacích strediskách pri nasadzovaní holubov na pretek, pri uzatváraní a potom pri otváraní konštatovacích hodín sa riadi podľa pretekového poriadku SZ CHPH.
Harmonogram zberu holubov, spolu so stanovenými NS a určeným vedúcim NS bude zverejnený ihneď po nahlásení holubov na pretek, najneskôr vo štvrtok 3.10.2019.

V Žiline 25.9..2019 usporiadateľ preteku
výbor OZ CHPH Žilina
Marián Belanec (30.09.2019, 16:43)
Oprava tel.čísla

Valíček Ľubomír tel: 0905276259
Mikuláš Kováč (02.10.2019, 16:55)
Komerčný pretek Chomutov sa ruší pre nízky záujem.
Ďakujeme za pochopenie.
Výbor OZ CHPH Žilina
Štefan Janíček (04.10.2019, 22:23)
A ,A - B,B
Nebola ponuka na nahradné riešenie???!!!!
Zrejme komercia už nič neznamená.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené