Výstava MAJSTROV OZ

Štefan Krescanko (09.09.2019, 12:17)
Dňa 26.10.2019 (sobota) sa uskutoční Výstava MAJSTROV OZ Východoslovenského regiónu. Za každé oblastné združenie (PO, BJ, MI, KE, SB, KK, PP a SN) vystavia majstri starých PH a majstri mladých PH po 6 ks PH bez rozdielu pohlavia.
Miesto konania výstavy: Kapušany pri Prešove, areál fy AQUA EXOITIC.
Otvorenie výstavy: 09:00 hod.
Vystavované PH prosíme doručiť organizátorovi výstavy do 09:00 hod.
Zároveň sa pri tejto akcii uskutoční aj burza PH, ktorej sa môžete zúčastniť s Vami dovezenými holubami bez obmedzenia počtu.
Oznam pridaný na žiadosť p. Nižníka Štefana - organizátora výstavy. Tel. kontakt: 0905 841 107.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené