Smutočné oznámenie

Vladimír Vernarský (09.07.2019, 08:37)
S hlbokým zármutkom oznamujeme chovateľskej verejnosti, že naše rady navždy opustil vo veku 78 rokov náš dlhodobý chovateľ
Milan Rusnák zo Smižian.
Rozlúčka s nebohým bude dňa 10.07.2019 so začiatkom o 14:00 v Rímsko-katolíckom kostole Povýšenia sv. kríža v Smižanoch.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku v modlitbách. Nech mu je zem ľahká.

ZO CHPH Smižany

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené