Poďakovanie

Ivan Šuniar (03.07.2019, 17:19)
Ďakujem za vypustenie holuba SK-2016-03203-1136.
Šuniar Ivan
T. č. 0474293902

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené