Smútočné oznámenie

Tibor Gornaľ (10.06.2019, 11:08)
S hlbokým zármutkom oznamujeme chovateľskej verejnosti, že naše rady navždy opustil vo veku 74 rokov, náš dlhodobý chovateľ a funkcionár Jozef Čarný.
Rozlúčka s nebohým bude dňa 13.06.2019 so začiatkom o 15:00 v Rímsko-katolíckom kostole v Turanoch nad Ondavou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku v modlitbách.

ZO CHPH Stropkov
Tibor Gornaľ (10.06.2019, 11:11)
Pardón, v stredu 12.06.2019!
Ján Fecko (10.06.2019, 11:15)
Chcem vyjadriť rodine, uprimnu sustrasť,
Jaroslav Benka (10.06.2019, 13:48)
Pripájam sa ku sústrasti - Jožko si toho dosť vytrpel nech odpočíva v pokoji.
Štefan Krescanko (10.06.2019, 13:54)
Celej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.
Miroslav Vavrek (10.06.2019, 21:06)
Úprimnú sústrať celej rodine. Jožko nech Ti je zem ľahka a pokoj v holubarskom nebi.Česť Tvojej pamiatke

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené