Poďakovanie

Tomáš Fiala (04.06.2019, 21:15)
OZ Šurany touto cestou ďakuje Antonovi Óvárymu za pomoc pri preprave holubov na pretek Veľké Meziříčí a Lukášovi Štefančíkovi za pomoc pri štarte holubov z preteku Meerane.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené