TOPIGEON - live

Milan Blahovský (04.06.2019, 08:33)
Oznam zaujímavý pre majiteľov EKS TOPIGEON, prípadne pre ďalších, ktorí chcú kráčať v konštatovaní holubov z pretekov s dobou.
Spoločnosť Avance Technology, ktorá pre chovateľov PH vytvorila moderný konštatovací systém, v spolupráci s Benzingom, nastavila pre vlastníkov ich EKS prenos údajov z pretekov poštových holubov tzv.online. Je to krok k zjednodušeniu práce pre výpočtárov, ale aj pre tých, ktorí možno aj kontrolujú svojich konkurentov na diaľku. ( u mňa sledujú každú opravu čísla či sekundy u holuba, samozrejme s primitívnymi komentármi "asi podvádza" ... )
Prenos bol overený v poslednom víkendovom preteku našich holubov a dolety ako moje , tak neskôr aj Pigeons teamu Duľa boli prenesené do výpočtového programu mypigeons.live. Pracuje sa na tvorbe naasadzovacích a doletových listín v pdf formáte, ktoré by sa archivovali podobne ako to má Benzing live.
Čo to znamená pre majiteľov hodín IPIGEON ? V prípade, že máte záujem o tieto služby potrebujete si v prvom rade vložiť do týchto hodím SIM kartu na prenos dát. Osobne používam kartu z môjho mobilu 0905 207 742 , ktorý z týchto dôvodov nie je k dispozícii počas pretekov a používam iné číslo o čom som vás informoval. V Orange mám program nekonečné SMS správy ako aj dáta a tak ma to nič navyše nestojí. Následne si v hodinách nastavíte v menu komunikácie , použitie dátových správ a SMS ak chcete posielať info o doletoch priateľom doma či v zahraničí.
Ďalšou požiadavkou je v PC a programe Club manager nastaviť si preteky, ktoré letí vaše OZ, kde bude klub uvedený pod skratkou ako vám nastavil zrejme váš predajca EKS ( p.Čihák ? ) Tieto preteky je potrebné si prehrať do hodín tak, že dáte synchronizovať hodiny pod tlačidlom Synch Ted. V tomto prípade nemusíte mať obavu, že vám zmaže čísla holubov či priradenie čípov v hodinách.
Samozrejme pred týmto musíte mať v hodinách uvoľnené všetky staré preteky, prípadne ich mať zmazané.
Predpokladám, že číslo chovateľa v hodinách je identické s číslom, ktoré je pridelené chovateľovi v programe mypigeons.live, v údajoch o majiteľovi sa v databáze mypigeons.live nastaví Live ID za pomoci vášho výpočtára - je to číslo chovateľa.
Po nasadení holubov na pretek za predpokladu, že máte aktívnu SIM kartu vloženú v hodinách a je aktívny prenos údajov si dáte po vytlačení nasadzovacej listiny tzv upload údajov a postupne sa prenesú údaje o nasadených holuboch na server TOPIGEON ako aj na server mypigeons.live. Teno proces je pomalší a je treba byť pri prenose trpezlivý hlavne pri veľkom počte nasadených holubov...
Po pripojení hodín na holubníku je prenos konštatovaných holubov prenášaný automaticky bez potreby robiť upload.
Pri vyhodnotení doletov, teda po vytlačení doletovej zostavy sa opäť urobí upload dát, ten býva rýchly a ukončení sa to nápisom OK.
V programe mypigeons.live je potrebné u chovateľa pripojiť pretek - pokiaľ chce aby dolet holubov bol viditeľný aj pre pozorovateľov doletov na mypigeon.
Dolety prvých troch holubov chovateľa sa automaticky dostanú do rubriky hlásené holuby a teda chovateľ vlastne ani nemusí dolet týchto holubov hlásiť výcvikárovi ZO, samozrejme za predpokladu , že všetko funguje ako má....
Posledným problémom je správnosť prenosu pohlavia u holubíc, kedy som musel ešte v posledných pretekoch robiť zmenu pohlavia každej holubice , kedže to prenieslo ako holuba a preto aj vo výpočte sa stratila zelená bodka...Snáď je to už iba detail pre doladenie prenosu pohlavia.
Prajem vám všetko dobre a príjemné pocity strávené pri konštatovaní a vyhodnocovaní doletov vašich holubov. V prípade potreby sa obráťte na p.Čiháka, p.Horra, prípadne mi zavolajte.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené