TOPIGEON - live

Milan Blahovský (04.06.2019, 08:33)
Oznam zaujímavý pre majiteľov EKS TOPIGEON, prípadne pre ďalších, ktorí chcú kráčať v konštatovaní holubov z pretekov s dobou.
Spoločnosť Avance Technology, ktorá pre chovateľov PH vytvorila moderný konštatovací systém, v spolupráci s Benzingom, nastavila pre vlastníkov ich EKS prenos údajov z pretekov poštových holubov tzv.online. Je to krok k zjednodušeniu práce pre výpočtárov, ale aj pre tých, ktorí možno aj kontrolujú svojich konkurentov na diaľku. ( u mňa sledujú každú opravu čísla či sekundy u holuba, samozrejme s primitívnymi komentármi "asi podvádza" ... )
Prenos bol overený v poslednom víkendovom preteku našich holubov a dolety ako moje , tak neskôr aj Pigeons teamu Duľa boli prenesené do výpočtového programu mypigeons.live. Pracuje sa na tvorbe naasadzovacích a doletových listín v pdf formáte, ktoré by sa archivovali podobne ako to má Benzing live.
Čo to znamená pre majiteľov hodín IPIGEON ? V prípade, že máte záujem o tieto služby potrebujete si v prvom rade vložiť do týchto hodím SIM kartu na prenos dát. Osobne používam kartu z môjho mobilu 0905 207 742 , ktorý z týchto dôvodov nie je k dispozícii počas pretekov a používam iné číslo o čom som vás informoval. V Orange mám program nekonečné SMS správy ako aj dáta a tak ma to nič navyše nestojí. Následne si v hodinách nastavíte v menu komunikácie , použitie dátových správ a SMS ak chcete posielať info o doletoch priateľom doma či v zahraničí.
Ďalšou požiadavkou je v PC a programe Club manager nastaviť si preteky, ktoré letí vaše OZ, kde bude klub uvedený pod skratkou ako vám nastavil zrejme váš predajca EKS ( p.Čihák ? ) Tieto preteky je potrebné si prehrať do hodín tak, že dáte synchronizovať hodiny pod tlačidlom Synch Ted. V tomto prípade nemusíte mať obavu, že vám zmaže čísla holubov či priradenie čípov v hodinách.
Samozrejme pred týmto musíte mať v hodinách uvoľnené všetky staré preteky, prípadne ich mať zmazané.
Predpokladám, že číslo chovateľa v hodinách je identické s číslom, ktoré je pridelené chovateľovi v programe mypigeons.live, v údajoch o majiteľovi sa v databáze mypigeons.live nastaví Live ID za pomoci vášho výpočtára - je to číslo chovateľa.
Po nasadení holubov na pretek za predpokladu, že máte aktívnu SIM kartu vloženú v hodinách a je aktívny prenos údajov si dáte po vytlačení nasadzovacej listiny tzv upload údajov a postupne sa prenesú údaje o nasadených holuboch na server TOPIGEON ako aj na server mypigeons.live. Teno proces je pomalší a je treba byť pri prenose trpezlivý hlavne pri veľkom počte nasadených holubov...
Po pripojení hodín na holubníku je prenos konštatovaných holubov prenášaný automaticky bez potreby robiť upload.
Pri vyhodnotení doletov, teda po vytlačení doletovej zostavy sa opäť urobí upload dát, ten býva rýchly a ukončení sa to nápisom OK.
V programe mypigeons.live je potrebné u chovateľa pripojiť pretek - pokiaľ chce aby dolet holubov bol viditeľný aj pre pozorovateľov doletov na mypigeon.
Dolety prvých troch holubov chovateľa sa automaticky dostanú do rubriky hlásené holuby a teda chovateľ vlastne ani nemusí dolet týchto holubov hlásiť výcvikárovi ZO, samozrejme za predpokladu , že všetko funguje ako má....
Posledným problémom je správnosť prenosu pohlavia u holubíc, kedy som musel ešte v posledných pretekoch robiť zmenu pohlavia každej holubice , kedže to prenieslo ako holuba a preto aj vo výpočte sa stratila zelená bodka...Snáď je to už iba detail pre doladenie prenosu pohlavia.
Prajem vám všetko dobre a príjemné pocity strávené pri konštatovaní a vyhodnocovaní doletov vašich holubov. V prípade potreby sa obráťte na p.Čiháka, p.Horra, prípadne mi zavolajte.
Pavol Holka (18.01.2020, 22:25)
Pán Blahovský prosím vás viete mi povedať ako to momentálne vyzerá s Topigeon live? Bude sa dať vyhodnotiť pretek bez toho aby som chodil do klubu tlačiť doletovú listinu? Ďakujem za odpoveď.
Milan Blahovský (19.01.2020, 09:39)
Aktuálny stav TOPIGEON ?
1. spoločnosť aktualizovala najnovšiu verziu firmware do ovládačov.
2. spoločnosť v priebehu roka 2019 za spolupráce so spoločnosťou Benzing dolaďovala prenos dát z konštatovania holubov na server mypigeons.bezing.live, ktorý spravuje naše pretekové výsledky a teda výpočtári sa nemusia zdržiavať vkladaním doletov holubov majiteľov hodín IPIGEON, týmto sa zároveň vyhnú možným chybám. Ako píšem v inom príspevku, to najjednoduchšie a to pohlavie holubov ešte zmätkovalo, nechápem prečo, lebo som si myslel , že to je údaj najjednoduchší.
3. spoločnosť dostala na trh zariadenie, ktoré umožní konštatovanie aj mimo odpojených hodín ( prípad odchodu chovateľa do NS ) a po pripojení hodín dodatočne doletené holuby doplní do hodín a odošle na server.
4. Všetkých ale zrejme viac zaujíma situácia, kedy musia cestovať do NS vzdialených desiatky km od svojho bydliska. Niekedy aj v prípade, že im je aj jasné, že "veľa vody v preteku nenamútili" . Je to ale povinnosť vyplývajúca z pretekového poriadku najmä pre prípad, že je v NS nízky počet účastníkov preteku.
V tomto smere to stále nie je ošetrené a aktuálne nepracuje systém tak aby sme to mohli vyhodnotiť z "domu" ako to je u M1 či G2 spoločnosti Benzing. Podľa slov zástupcu spoločnosti TOPIGEON je to všetko závisle na ústretovosti - či jednaní so spoločnosťou Benzing, ktorá má pod palcom väčšiny ďalších krokov takejto pomoci chovateľom. Je iba otázkou či to chce resp. potrebuje ? Je to ich know how a zrejme si ho dosť vážne chránia.
Vývoj softwaru, ktorý vyrobí pdf zostavy z údajov nasadených a doletených holubov stojí nemalé financie a je pre spoločnosť otázkou či je vhodné investovať do tých pár desiatok aktuálnych majiteľov TOPIGEON na Slovensku, alebo zainvestovať a veriť, že ich pribudne následne niekoľko násobne viac. Ja to vidím na vzájomné rokovanie oboch firiem a nájdenie riešenia v prospech oboch strán.
5. Pokiaľ by sa to doladilo v prospech majiteľov EKS TOPIGEON, je potrebné urobiť ďalší krok a to ošetriť to v Pretekovom poriadku a to môže iba Valné zhromaždenie či Zjazd. Je teda otázkou čo bude skôr - doriešený vývoj pdf súborov pre vyhodnotenie z domu alebo jednanie najvyššieho orgánu SZ CHPH ?
Ja som optimista a verím v riešenie tej prvej časti otázky.
Pavol Holka (19.01.2020, 09:56)
Ďakujem za odpoveď.
Milan Blahovský (17.03.2020, 10:22)
Vážení chovatelia PH, obzvlášť majitelia EKS Topigeon. Dovoľte mi aby som vás v týchto pochmúrnych časoch, kedy sa na celú spoločnosť z každej strany valia informácie ohľadom "pandémie" vírusového ochorenia, trocha povzbudil a vyslovil vieru v jej úspešné zvládnutie s minimálnymi dôsledkami ako pre spoločnosť tak aj pre celú našu chovateľskú obec.
Mnohí z vás sa v minulosti zapodievali možnosťou ukončiť súťaženie a chov PH z ekonomických dôvodov, hlavne tí, ktorí to máte do NS predsa len trocha ďalej a dochádzanie do NS pre vyhodnocovanie pretekov bolo pre vás či už zo spomínaných ekonomických ale aj časových dôvodov vysoko nákladové. Skúsili ste ešte možno jednu z posledných možností ako to zvládnuť a obrátili ste sa na predajcov EKS, ktoré vám túto možnosť dávajú, bol to hlavne Benzing , ktorý to umožňuje už niekoľko sezón, ale najnovšie túto možnosť už ponúka aj EKS Topigeon. Po dlhých jednaniach oboch spoločností sa našla cesta, ktorá zjednoduší život aj majiteľom EKS Topigeon a dnešným dňom môžem povedať, že sa ostrý test nasadenia a vyhodnotenia preteku vydaril na 100 %. Urobil som niekoľko pokusov so simulovaným pretekom na stránkach OZ Spiš (https://mypigeons.benzing.live/slovakia/sk/results/2020/o-59-08-oz-spis/) a ako píšem, dopadol tak ako si to predstavujem. Dáta boli včera po virtuálnom nasadení holubov odoslané na server a dnes ráno bol pretek odštartovaný. Následne boli holuby virtuálne odkonštatované a pretek uzavretý a opätovne dáta odoslané na server. Všetky údaje sa zobrazili správne ako to je pri prenose do výpočtu, tak aj do hlásení prvých 3 doletených či následne sa prejavili v pdf zostave o dolete.
Dokonca sa mi podarilo vyriešiť aj problém s prenosom správnych pohlaví , čo robilo v minulosti problém.
Nasadzovací a doletový list pre "vyhodnotenie z domu" by sa zobrazoval a ukladal následovne - pre tých , ktorí tam hľadajú meno chovateľa - chovateľa a majiteľa hodín identifikuje u nás tzv ID číslo, ktoré má každý z nás jedinečné a neopakuje sa . V mojom prípade to je 30.
Čo som ( sme ) spoločne s p.Čihálom ako aj Horrom sľúbili, tak sa aj naplnilo a už ostáva iba posledný krok a to je doplnenie resp. zahrnutie tejto možnosti "Vyhodnotenia preteku z domu" do Pretekového poriadku aj pre majiteľov EKS TOPIGEON, čo je ale už záležitosť pre vašich zástupcov vo VZ SZ CHPH.
Výsledok nasadzovania a konštatovania z preteku :

Milan Blahovský (17.03.2020, 10:26)
Kedže mi pdf súbory nezobrazilo prikladám ešte raz a síce ako jpg.:ROMAN NAHALKA-Romannasport (01.04.2020, 13:21)
To je výborná správa pre chovateľov Zo Sučany najmä pre tých, čo váhali, niektorí to majú dosť km do NS a veku ani nehovoriac.
Milan Blahovský (01.04.2020, 17:17)
V súčasnej dobe mi to pripomína informáciu pre pasažierov Titanicu, že je vybavený niekoľkými záchrannými člnami...
Ale aspoň je vidieť, že to čo sme sľubovali , tak sme aj dodržali, teraz sú na rade ďalší, od premiéra vlády,krízového štábu, až po členov VZ.
Buček Eduard (01.04.2020, 20:08)
Milan a spol. Vynikajúca práca pre chovateľov a hlavne časová a ekonomická pomoc. Držím Vám palce.
Ja to mám a ušetrí mi to veľa času.
Odporúčam.
Milan Blahovský (01.04.2020, 21:15)
Edo, poprosím ťa o zriadenie novej témy , tieto veci o pôžičkach tam premiestnime , ok ?
Peter Baňacký (02.04.2020, 08:02)
Ešte by bolo dobré vymyslieť "Elektronického holuba" naprogramovať ho na KT alebo ST, DT, SDT ... a máme postarané o všetko , žiadne krmivo 100% zdravotný stav hygiena a super dolety a hlavne nízky stav holubov ktoré môžem chovať aj v obývačke na poličke, dobijem batérie a hotovo. Nie som proti pokroku, je to super vec EKS /ktorého vlastníkom som aj ja/, ale je to adresné pre inú vekovú skupinu a nie pre dosť početnú dosluhujucu skupinu holubiarov o ktorých sa tu často piše, mnohy z nich neovládajú ani len základy IT, tým nechcem nikoho uraziť česť výnimkám a ešte ich chceme prikovať aby sa z domu ani nepohli. Krása a pôžitok holubarčenia je podľa mňa predsa v niečom celkom inom a nie len v stláčani gombikov.

Určite sa spustí vlna kritiky na môj príspevok, ale nevadí nech je aspoň trochu srandy v týchto pochmurnych dňoch, Covid-19

Letu zdar

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené