Rozhodnutie UKK SZ

Javorček Pavol (07.06.2019, 13:12)
Čo patrí a nepatrí na web SZ CHPH

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov zriadil na svojej webovej stránke záložku diskusia - informácie v dobrom úmysle, aby členovia mohli získavať informácie na zvyšovanie svojich odborných vedomosti o chove poštových holubov v záujme skvalitňovania svojho chovu a prípravy holubov na preteky. Rovnako v tomto okienku, by mal člen Zväzu získavať pohotové informácie, ktoré potrebuje k svojej činnosti.

Z toho dôvodu môžu získať prístup k zverejňovaniu informácií všetci členovia SZ CHPH a zo zahraničia občania, ktorí poskytujú potrebné informácie členom Zväzu. Prístup na požiadanie vydáva sekretár SZ CHPH Ing. Pavol Javorček. O udelení prístupu členom zahraničných zväzov rozhoduje Prezídium SZ CHPH.

Odobratie prístupového hesla:
Prístup sa odoberie členom i nečlenom SZ CHPH v prípade, že zverejnia informácie, ktoré do záložky diskusia - informácie nepatria. Odobratie prístupového hesla môže byť dočasné, alebo trvalé.

Čo nepatrí do diskusie – informácií:
1/ Iniciatívne pripomienky, návrhy a sťažnosti. Tieto podľa §9 Stanov SZ CHPH sú povinné riešiť organizačné zložky SZ CHPH. Člen Zväzu návrhy, pripomienky a sťažnosti predkladá organizačnej zložke ktorej je členom.
2/ Príspevky ktoré narúšajú zásady chovateľskej morálky a spolužitia, vyplýva to z § 7, odsek 3 Stanov SZ CHPH.
3/ Názory a invektívy na prácu a činnosť iných členov Zväzu. Paragraf 3, odsek 13, § 7, odseky 2 a 3 Stanov SZ CHPH.
4/ Nezverejňovať vlastný názor k rozhodnutiam a uzneseniam organizačných zložiek SZ CHPH. V prípade, že člen má pocit, že boli porušené dokumenty SZ CHPH, prípadne jeho práva, má možnosť podať písomný podnet Kontrolnej komisii ZO CHPH, Kontrolnej komisii OZ CHPH prípadne Ústrednej kontrolnej komisii SZ CHPH. Tieto orgány sú povinné zaoberať sa sťažnosťami členov Zväzu.
5/ Príspevky pojednávajúce o finančných a majetkových pomeroch organizačných zložiek SZ CHPH.
6/ Príspevky, ktoré nemajú spojitosť s chovom poštových a holubárskym športom.
7/ Príspevky, ktoré poškodzujú dobré meno SZ CHPH vo vzťahu k iným organizáciám.

Záver:
Cieľom týchto opatrení nie je obmedziť práva členov SZ CHPH, ktoré im vyplývajú zo Stanov SZ CHPH, ale usmerniť podávanie pripomienok, návrhov, podnetov, sťažnosti orgánom SZ CHPH, ktorým zo Stanov SZ CHPH vyplýva povinnosť nimi sa zaoberať a riešiť ich.

Schválené Prezídiom SZ CHPH 20. mája 2019V zmysle tohto dokumentu boli zmazané všetky doterajšie príspevky tejto témy.
Marián Petrus (07.06.2019, 14:17)
Veteran druhej svetovej vojny rozprava ziakom v skole pribeh z vojny.Pred prichodom fronty sme sa usadili v hore aby sme mohli viest partyzansky odboj.Na druhy den nas ale nemci objavili a za urputnych bojov vyltacili z hory.Na treti den sme sa zmobilizovali a naspet sme obsadili horu.Na stvrty den sme viedli velmi tazky boj o pozicie potom sa zamyslel a tazko vzdychol.V triede ostalo hrobove ticho.Napokon sa jedem ziacik odvazil a sa opytal. Čo sa potom stalo.Veteran len mavol rukou a povedal.Ale prisiel horar a nas vyhnal z lesa
Mgr. Robert Molnár (07.06.2019, 21:38)
:)

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené