Smútočné oznámenie

Radovan Klačanský (02.05.2019, 13:38)
Dňa 1.5.2019 nás navždy opustil dlhoročný chovateľ Ing. Emil Jahoda, člen ZO CHPH Topoľčany vo veku 65 rokov. Posledná rozlúčka bude zajtra 3.5.2019 o 14:00 hod. na Novom cintoríne v Topoľčanoch.
Česť jeho pamiatke...
Július Mlatko (02.05.2019, 13:45)
V mene ZO CHPH Čereňany vyslovujeme rodine a pozostalým úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke.
Daniel Krajčík (02.05.2019, 13:57)
Úprimnú sústrasť pozostalým. Smutno nám je za členom našej ZO Nemčice i ako človekom.
Odpočívajte v pokoji!
Členovia ZO CHPH Nemčice
Štefan Gemeľa (02.05.2019, 15:02)
Uprimnú sustrasť celej rodine.Česť jeho pamiatke.
Luhový Miroslav (02.05.2019, 20:35)
Emilko,odpočívaj v pokoji!Úprimnú sústrasť celej rodine.
Kamaráti z Oz Považská Bystrica.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené