2% dane pre SZ CHPH

Javorček Pavol (12.02.2019, 11:59)

O Z N A M

Oznamujeme členom Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, chovateľom a priaznivcom holubárskeho športu, že podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. bol náš Zväz dňa 22. októbra 2018 zaregistrovaný do zoznamu prijímateľov 2% z daní .

To znamená, že fyzické a právnické osoby môžu venovať 2% dane Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme na túto skutočnosť a pre uľahčenie pre tých čo 2% dane chcú venovať Zväzu zverejňujeme:

1/ Vyhlásenie - vzor pre vyplnenie údajov pre poskytnutie 2% dane
2/ Potvrdenie o zaplatení dane /vydá zamestnávateľ/
3/ Vyhlásenie – možno do neho písať
ĎAKUJEME !Vzory tlačív sa nachádzajú na úvodnej stránke SZ CHPH v Aktuálnych dokumentoch a odkazoch

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené