Zmena podmienok pre FCI kat. E - zrušenie 5% tolerancie - bude zahrnutá do MS 2018-2021 - MS SDT z NP a VCS pretekov

Peter Záhorský (02.02.2019, 07:34)
Chcem sa opýtať kompetentných, či sa budú meniť podmienky MS 2018-2021 - MS SDT z dôvodu zmeny kritérií v FCI kategórii E?
Zvýši sa spodná hranica z (nad 665km) na (nad 700km)?
Táto informácia bude dôležitá pri tvorbe pretekových plánov na rok 2019.


Informácia zo zdroja Ing. Daniela Krajčíka - https://olympiadapl2019.webnode.sk/kongres-fci-piatok-25-1-2019/

- z kategórie "E" bolo vylúčené pravidlo +/- 5%, t.j. do tejto kategórie kratší pretek ako 700 km nie je možné zaradiť. Toto rozhodnutie ovplyvní väčšinou slovenských OZ a regiónov pri tvorbe pretekových plánov.


Znenie MS SDT, ktoré bolo platné v roku 2018:

3. MAJSTROVSTVO SUPERDLHÝCH TRATÍ Z NÁRODNÝCH PRETEKOV A VCS
Vyhodnotenie tvorí súčet 4 koeficientov 2 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije 2
koeficienty, získané na tratiach kategórií Šport E s 5 % toleranciou hraníc, teda nad 665 km vo
vopred deklarovaných národných pretekov, uvedených v pretekových plánoch OZ.

Ďakujem, Záhorský
Milan Blahovský (02.02.2019, 09:49)
Peter, v súvislostí s touto zmenou , budeme riešiť úpravu podmienok MS na najbližších zasadnutiach vrcholových orgánov SZ. Myslíme na to.....

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené