Ing.Juraj Kurek

Ing. František Gaško (11.01.2019, 22:00)
Dnes po ťažkej chorobe zomrel náš veľký priateľ,veľký a úspešný holubár, veľký funkcionár SZ CHPZ Ing. Juraj Kurek
Som veľmi smutný, česť jeho pamiatke
Daniel Krajčík (11.01.2019, 22:08)
Plače holubársky národ. :-(
Česť jeho pamiatke, nech odpočíva v pokoji.
R.I.P.
Július Mlatko (11.01.2019, 22:19)
Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť pozostalým v mene mojom ako aj členov ÚKK SZCHPH. Odpočívaj v pokoji.
R.I.P.
Barbirik Igor (12.01.2019, 04:35)
Uprinú sústrasť pozostalým nech odpočíva v pokoji.
Stefan Nochta (12.01.2019, 05:15)
Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť pozostalým!
Ondrej Bjalončík (12.01.2019, 06:05)
Bol to výborný človek , výborný kamarát a skvelý funkcionár a špičkový chovateľ. Nech jeho duša leti do holubarkeho neba a odpočíva v pokoji. Uprimnú sústrasť vyslovujem celej jeho rodine a všetkým pozostalím.
Miroslav Vavrek (12.01.2019, 06:34)
Uprimnú sústrasť a česť jeho pamiatke vyslovujem v mene svojom ako aj ZO Stropkov -mesto,odišiel skutočné skvelý človek a chovateľ,nech mu je zem ľahká .
Daniel Krajčík (12.01.2019, 06:43)
"S hlbokým zármutkom oznamujeme chovateľom poštových holubov a priaznivcom holubárskeho športu, že vo večerných hodinách dňa 11. januára 2018 naše rady vo veku 69 rokov navždy opustil Ing. Juraj Kurek, ktorý sa stal členom nášho Zväzu už vo veku deväť rokov. Počas svojho plodného života precízne a zodpovedne vykonával viaceré funkcie v ZO, OZ CHPH i na úrovni Zväzu. Bol dlhoročným členom ÚV, Prezídia a VZ SZ CHPH. Bol predsedom ÚV SZ CHPH, prezidentom Zväzu, predsedom ÚKK, členom riadiaceho výboru FCI, posudzovateľom, ale predovšetkým človekom, ktorý vždy postupoval čestne a všetky úlohy sa vždy snažil splniť. Jemu úsiliu vďačíme, že sa nášmu Zväzu podarilo zorganizovať nezabudnuteľnú 33. Olympiádu poštových holubov, I. Stredoeurópsku výstavu a Majstrovstvá sveta poštových holubov v Nitre.
Ti ktorí ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.

Drahý Juraj budeš nám i nášmu Zväzu veľmi chýbať.

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine.
Česť jeho pamiatke.
Prezídium SZ CHPH"
Anton Óváry (12.01.2019, 06:45)
Uprimnú sústrasť,v mene svojom ako aj OZ CHPH Komárno,nech odpočiva v pokoji.Čest jeho pamiatke .
Július Vida (12.01.2019, 06:48)
Uprimnú sústrasť pozostalím vyjadrujú všetci členovia ZO Nitra. Odpočívaj v pokoji.
Česť Tvojej pamiatke.
Milan Blahovský (12.01.2019, 08:44)
Úprimnú sústrasť, odpočívaj v pokoji !
Ján Mokrý (12.01.2019, 09:09)
Aj mne je smutno na duši, Prežil som s Tebou veľa nezabudnuteľných stretnutí, za ktoré Ti aj takto ďakujem. Veľmi nám budeš chýbať.
Česť Tvojej pamiatke
Marián Fibich ml. (12.01.2019, 09:28)
Úprimnú sústrasť celej rodine v mene organizácie ZO Kostolný Sek, som rád že som Ťa mohol spoznať, bol si skvelý holubár a človek zapálený pre náš šport, odpočívaj v pokoji...
Peter Matalik (12.01.2019, 09:55)
Úprimnú sústrasť,odpočívaj v pokoji Juraj.
Július Krško (12.01.2019, 12:46)
Úprimnú sústrasť rodine a pozostalým!
Miroslav Vidhold (12.01.2019, 13:28)
Prajem úprimnú sústrasť.Česť jeho pamiatke!
Kamil Slíž (12.01.2019, 14:13)
Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine. Odišiel vynikajúci holubár. Odpočívaj v pokoji Juraj. Česť Tvojej pamiatke.
Dušan Papaj (12.01.2019, 15:34)
Úprimnú sústrasť, odpočívajte v pokoji
Michal Kopas (12.01.2019, 15:36)
Česť jeho pamiatke a uprimnu sústrasť rodine. ZO-CHPH-Trebišov
Radislav Harhovsky (12.01.2019, 16:02)
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine. Odišiel vynikajúci holubár. Odpočívaj v pokoji Juraj. Česť Tvojej pamiatke.
ZO CHPH Spišské Bystre
Lukáš Štefančik (12.01.2019, 16:07)
Prajem úprimnú sústrasť.Česť jeho pamiatke
Martin Sušienka (12.01.2019, 17:10)
Uprimnu sustrasť celej rodina a česť jeho pamiatke vyjadruje ZO CHPH Martin-Priekopa
Peter VAVREK (12.01.2019, 17:20)
Úprimnú sústrasť celej rodine a najbližším. Česť jeho pamiatke. OZ CHPH PREŠOV
Roman Kukučka (12.01.2019, 17:22)
Úprimnú sústrasť.
Daniel Krajčík (12.01.2019, 17:33)
Štefan Krescanko (12.01.2019, 18:01)
Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine.
Ing. Rastislav Vincenty (12.01.2019, 18:40)
V mene OZ Gemer vyjadruje úprimnú sústrasť celej rodine, česť jeho pamiatke.
Kamil Slíž (12.01.2019, 18:47)
Členovia OZ CHPH Nitra a ZO CHPH Ivanka pri Nitre vyslovujú úprimnú sústrasť celej rodine. Je nám nesmierne ľúto, že nás opustil dlhoročný holubár, priateľ a skvelý človek, ktorý nikomu neodmietol pomoc. Bude nám chýbať Tvoj humor, ľudskosť a nezabudnuteľné hlášky pri nasadzovaní a vyhodnocovaní holubov. Nech Tvoja duša nájde pokoj u Pána.

Česť jeho pamiatke!

Ján Bučo (12.01.2019, 19:54)
Daj Ti Boh dobrý odpočinok Juraj! Jano s rodinou
Peter Turek (12.01.2019, 20:38)
Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.Odišla osobnosť.
Július Marton (14.01.2019, 08:34)
Úprimnú sústrasť ,odpočívaj v pokoji Juraj.
Javorček Pavol (14.01.2019, 10:25)
Organizačné pokyny k obradu

Obrad poslednej rozlúčky s Ing. Jurajom Kurekom sa bude konať v Ivánke
pri Nitre v kostole sv. Beňadika.
Pri príchode smerom od Nitry budete mať po ľavej strane kostol sv.
Martina, budete však pokračovať ďalej, smerom na
Nové Zámky. Po 1,5 km prídete ku kostolu sv. Beňadika, ktorý sa nachádza
na pravej strane a tu sa budú konať obrady. Parkovanie bude možné vo
viacerých zónach. Keďže sa očakáva príchod väčšieho počtu ľudí,
poprosíme Vás o rešpektovanie pokynov usporiadateľov.

Telo bude vystavené k modlitbe a poslednej rozlúčke pri kostole sv.
Beňadika od 12:30 hodine. Vzhľadom na zimné počasie, najbližšia rodina
Vás prosí o kondolenciu formou zapísania sa do kondolenčnej knihy. Po
svätej omši o 14:00 budú pokračovať obrady pri kostole a následne sa
zhromaždenie presune k hrobu. Po skončení obradu sa pozvaní hostia
presunú do kultúrneho domu, kde bude pripravené pohostenie.

Aj týmto spôsobom sa chceme poďakovať všetkým za spomienku na nášho
milovaného zosnulého, či už formou účasti na pohrebe, za kvetinové dary,
ale aj príspevky na diskusnom fóre.

smútiaca rodina

Ivan Oravec (14.01.2019, 12:33)
Zomrel Ing.Juraj Kurek
Zomrel Ing. Juraj Kurek

S Bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že po ťažkej chorobe nás 11. januára 2019 vo veku 69 rokov opustil náš spoluobčan Ing. Juraj Kurek.
Posledná rozlúčka bude v utorok 15.1.2019 o 14:00 hodine v kostole svätého Beňadika v Luku.Kto bol Ing. Juraj KurekNarodil sa 2. januára 1950 v Ivanke pri Nitre. Základnú deväťročnú školu absolvoval v Ivanke pri Nitre. Vyštudoval SPTŠ v Nitre a následne Vysokú školu poľnohospodársku, ekonomickú fakultu. Po absolvovaní štúdií začal pracovať v JRD Rozkvet v Ivanke ako plánovač a neskôr ako hlavný ekonóm. Pri vytvorení podniku Zeloprodukt nastupuje na pozíciu námestníka riaditeľa pre ekonomiku. Pri využívaní odpadového tepla z Kompesorovej stanice Transgas zavádza spolu s kolektívom na tú dobu pokrokové technológie pri pestovaní zeleniny a kvetov a sušení dreva a poľnohospodárskych plodín. V roku 1989 sa vrátil do JRD na pozíciu hlavného ekonóma a podpredsedu družstva. V tomto období zabezpečoval transformáciu družstva. V ďalšom období pracoval osem rokov ako riaditeľ v tej dobe najväčšieho poľnohospodárskeho podniku na Slovensku – Hybrav Nitra. Po tomto období nastupuje na pozíciu ekonóma Zväzu chovateľov ošípaných v Nitre, kde pracoval až do prepuknutia ťažkej choroby.

Ivanka pri Nitre bola jeho rodiskom, domovom, bol s ňou spätý aj pracovne a nedal na ňu dopustiť. Od žiackych rokov reprezentoval Ivanku ako hádzanár i futbalista. Pri procese osamostatnenia od mesta Nitra bol tvorcom legislatívnych a delimitačných podkladov, aby Ivanka pri Nitre mohla fungovať ako samostatný subjekt. Vykonával tiež prácu hlavného kontrolóra obce a vždy sa aktívne zaujímal o život v obci a nezištne jej pomáhal.

Už ako päťročnému mu učarovali poštové holuby. „Holubárčenie“ ho sprevádzalo po celý život. Ako dvanásťročný začal spracovávať výsledky z pretekov. Bol vynikajúcim chovateľom s viacerými medzinárodnými úspechmi, no i zanieteným funkcionárom a organizátorom. Dlhé roky vykonával funkciu najvyššieho predstaviteľa Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. Zastupoval Slovensko na medzinárodnej úrovni organizácie FCI v Bruseli. Významne sa podieľal na organizovaní medzinárodných výstav poštových holubov na Slovensku.

Pri všetkých týchto aktivitách však v jeho hierarchii hodnôt stála na prvom mieste manželka a rodina. S manželkou Máriou spolu vychovali tri deti a tešili sa z troch vnúčat. Svoju lásku k rodine nádherne vyznal v materiáli BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE, kam bol na základe vynikajúcich zásluh prijatý ako člen spoločnosti 28. júna 2018:

„V živote mám to šťastie, že vykonávam profesie, ktoré ma vždy bavili a napĺňali šťastím. Už moji rodičia ma viedli k tomu, aby som svoju prácu robil poctivo a svedomito. Veľmi si vážim mojich rodičov za ich láskavú výchovu. Jedno veľké ďakujem v mojom živote patrí mojej milovanej manželke, za jej obrovskú podporu, trpezlivosť a lásku. Som jej nesmierne vďačný za to, že ma podporuje v mojich aktivitách a celý čas mi vytvára nádherné rodinné prostredie, za čo si ju veľmi vážim. Poďakovať by som sa chcel aj mojim úžasným deťom, ktoré vždy boli mojou veľkou radosťou a inšpiráciou v živote. Som im vďačný za lásku a starostlivosť, ktorú nám teraz dávajú. V živote som mal šťastie, že som mohol spoznať veľa úžasných ľudí, kde si nesmierne vážim ich podporu, pomoc a priateľstvo.“

zdoj.ivankaprinitre .sk
Vojtech Čermák (16.01.2019, 13:22)
Úprimnú sústrasť praje rodina Čermáková.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené