75-ka

Mgr. Robert Molnár (10.01.2019, 08:42)
Všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia a mnoho holubárskych úspechov /ktoré Vám môže veľa holubárov len závidieť v dobrom:) / k vašim 75-im narodeninám želá ZO Tomášovce, predseda Mgr. Robert Molnár
Mgr. Robert Molnár (10.01.2019, 08:43)
P Štefan Urbančok z ZO Fiľakovo
Mgr. Robert Molnár (10.01.2019, 08:45)
Zároveň by som chcel popriať všetko dobré k narodeninám aj výcvikárovi OZ Rimavská Sobota p. Petrovi Rešutíkovi :)))))

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené