Športová komisia - oznamy

Milan Blahovský (06.02.2018, 08:17)
Vážení chovatelia PH a predovšetkým funkcionári OZ, v zmysle ujednotenia pohľadu na pretekové plány a údajov v nich, ktoré sú smerodatné pre plnenie pravidiel pre súťaže vo vašich OZ a MS 2018, na hlavnej stránke SZ CHPH v dolnej časti je uverejnený formulár pre vyplnenie pretekových plánov v tomto roku. Zároveň je uvedený aj vzor ( iba fiktívny) vyplnenia jednotlivých buniek v ňom - ide o excelovský súbor.Tento si stiahnite do svojho počítača a vyplnený ho v termíne stanovenom harmonogramom úloh zašlete na sekretariát SZ ako aj na moju mailovú adresu.
Dôvod prečo tak je pochopíte snáď všetci a tým, ktorým to jasné nie je ho môžem telefonicky prípadne mailom vysvetliť.
( Aj na CV sme podávali tlačivo zoznamu holubov jednotne vyplnené a prinieslo to minimum reklamácii...)
Po nastavení stránky https://www.mypigeons.live/slovakia/sk/results/ si môžte postupne nastavovať svoje pretekové plány, ako aj súťaže pre rok 2018, dolaďovať evidenciu svojich členov, nastavovať regióny.
Ďalšie informácie týkajúce sa koordinácie našich úloh, budem zverejňovať v tomto odkaze na DF a preto by som požiadal tých, ktorý radi komentujú čiarky či iné detaily, nech si otvoria vlastnú tému a nezatemňujú význam odkazov v tejto téme. Verím, že vzájomnou komunikáciou predídeme možným chybným výkladom v Základných dokumentoch SZ a následným ich porušeniam a dotiahneme sezónu 2018 k spokojnosti našich členov.
Ďakujem za pochopenie.
Dušan Konečný (06.02.2018, 17:17)
na MyPigeons je pre SZCHPH nastavená sezóna 2018, je možné vytvárať pretekové plány a interné súťaže. Z oficiálnych súťaží je možné pridať kategórie FCI a Intermajstrovstvo. Kategórie MS pribudnú v marci.

Údaje o chovateľoch zo sezóny 2017 boli archivované, je možné bezpečne robiť úpravy, meniť súradnice, presúvať členov medzi ZO.
Peter Záhorský (19.02.2018, 12:18)
Pri vypĺňaní tlačivá (Pretekový plán) som postrehol, že chýba v časti PP - deklarácie MS stĺpec pre MS MCH (MS mladých chov.).
Podľa schváleného MS je majstrovstiev 6:
Staré holuby - 5x
1. MS KST
2. MS DT
3. MS SDT
4. MS RH
5. MS MCH
Mladé holuby - 1x
1. MS MH
Vo vzorovom vyplnenom tlačive nie je ani zmienka o MS MCH.
Prosím o objasnenie, ako sa má správne vyplniť PP a deklarácie MS.

Ďakujem.

Záhorský
Milan Blahovský (19.02.2018, 13:13)
Pridávať stlpec, kde sa vyznačia všetky deklarované preteky pre ostatné kategorie, kedže MS mladých chovateľov je zo všetkých deklarovaných pretekov, je asi zbytočné, ale pokiaľ na tom trvá navrhovateľ, nie je problém to tam doplniť.

Keď už som "aktívny", tak doplním najnovšiu informáciu zo zasadnutia prezídia, ktoré sa zaoberalo aj výkladom jednotlivých kategórii MS.
Najviac problémov či otázok bolo s MS DT , takže znenie výkladu :
Vyhodnotenie tvorí súčet 9 koeficientov 3 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije 3 koeficienty získané na tratiach kategórii Šport C s 5 % toleranciou hraníc, teda nad 475 km vo vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ, pričom 2 koeficienty, použité pre konečný súčet, môžu byť dosiahnuté na pretekoch kategórie Šport E.
Výklad: Vo výslednej tabuľke je možné použiť maximálne 2 koeficienty z pretekov nad 665 km. Teda napr. 9 do 630, 8 do 630 a 1 nad 665 km alebo 7 do 630 a 2 nad 665 km.
Z pretekov nad 665 km je možné použiť koeficienty získané vo VS,OZ,REG a v rámci spoločných výsledkov pre SZ.

Výklad ostatných kategórii je jednoznačný z obsahu ich textu.
Milan Blahovský (20.02.2018, 15:13)
Keďže sú opakujúce sa otázky k potrebe uvádzania národných pretekov do pretekových plánov podávam nasledujúce stanovisko športovej komisie :
V prípade, že niektorý z národných pretekov máte zaradený do oblastných súťaží ( majstrovstvo OZ, MOZ SDT...) prípadne do majstrovstiev regionu, potom tieto preteky uveďte aj v pretekových plánoch. V prípade regionov musí byť deklarácia spoločných pretekov ( teda aj NP) vzájomná.
Pokiaľ národný pretek nemáte zaradený do súťaže OZ resp. do regiónu, to robiť nemusíte a vaši chovatelia ho môžu použiť pre plnenie podmienok MS NP aj bez uvedenia v pretekovom pláne vášho OZ.
To isté sa týka vyplňovania pretekových plánov na stránke mypigeons.live.
Národné preteky sú otvorené a momentálne sa pracuje na Smernici pre ich organizáciu.
Milan Blahovský (20.03.2018, 16:46)
Keďže sekretariát SZ je momentálne zaneprázdnený viac ako dosť, využijem tento priestor na oznam pre výcvikárov OZ. V minulom roku sa neuskutočnilo "školenie" výcvikárov a teda iste je medzi aktívnymi zopár nových tvári.
Stretneme sa teda dňa 7.4.2018 o 9:00 hod.v priestoroch Reštaurácie Pri kúpalisku v Stráňavach.
Predpokladám, že tieto diskusné informácie sa šíria medzi čitateľmi rýchlosťou blesku ( hlavne pokiaľ ide o nejaké klebety) a aj tento oznam bude jednotlivým funkcionárom včas predložený, tak aby svoju účasť potvrdili prostredníctvom zástupcov OZ vo VZ, ktoré bude túto sobotu v Nitre, kde si účasť vzájomne potvrdíme.
Milan Blahovský (22.03.2018, 17:33)
Termín uzatvárania pretekových plánov sa blíži a je možné, že niektoré OZ využijú sobotňajšie VZ na odovzdanie pretekových plánov resp. ich potvrdenie na sekretariáte SZ.
Dôležité je aby OZ, ktoré sa zapojí do MS a IM, vyznačilo tieto preteky v zmysle propozícii súťaží a keďže, propozície IM netvorí iba náš Zväz, posúvam informáciu, ktorá sa ku mne dostala v posledných hodinách. Ide o upresnenie termínov začiatku, resp. konca.
V podstate ide o súťaž v 11 pretekoch po sebe idúcich organizovaných v termínoch od 13.5. do 29.7.2018 ( v tomto roku ). Dôležité je , že v daný víkend môže byť do vyhodnotenia deklarovaný a teda použitý iba jeden pretek.
Do celkového vyhodnotenia sa počíta 18 koeficientov zo 6 pretekov ( 6 x 3 ) pri sérii 5/3 s tým, že 3 preteky sú v hranici do 500 km a 3 preteky nad 500 km, pričom v skupine nad 500 km musí byť použitý aspoň jeden pretek nad 700 km.


Milan Blahovský (25.03.2018, 14:14)
Na včerajšom zasadnutí VZ sa dohodlo, že termín pre tohoročné IM bude od víkend 12.-13.5. do 22.-23.7.2018. Pokiaľ ste už zaslali PP s iným termínom IM, opravte si a zašlite odznova.
Taktiež sa na tomto VZ pozastavilo rozhodnutie VZ zo dňa 25.11.2017 o zrušení ŠP ( bolo to v rozpore so Stanovami § 20 bod 13) . V prípade, že by sa ŠP vytvorili, štatútari OZ zašlú ich deklaráciu do 7.4. na sekretariát SZ, ako aj predsedovi ŠK.
Martin Urban (25.03.2018, 15:46)
No už sa dá tomu pochopiť
Milan Blahovský (27.03.2018, 21:23)
Blíži sa termín zasielania PP, niektoré zaslané sú v poriadku, niektoré majú chyby v deklarácii MS. Až budú všetky v danom regione, skontrolujeme vzájomnú deklaráciu. Verím, že ste pri tom sedeli v jednotlivých regionoch a vyhneme sa vráteniu k opravám.
Viac problémov zisťujem ale s pretekmi do MS. Podľa schválených propozícii je potrebé dodržať bod 1 Všeobecných podmienok.
Do pretekového plánu pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov naplánovať maximálne 14 pretekov na tratiach nad    95 km  ‐  665km , pričom v limite 285 km do 665 kilometrov bude maximálne 11 pretekov. Preteky môžu byť konané v termíne od  posledného aprílového víkendu po prvý augustový víkend (vrátane). Za víkend sa počíta aj deň štátneho sviatku.  

Preložím to na drobné : - pre MS ročiakov je deklarovaných maximálne 14 pretekov, pre stredné trate 11 pretekov .
Neznamená to, že si v pláne označím 11 pretekov do 600 km napr. a ešte pridám pretek na 620 km, ktorý pridám do kategorie DT. Potom je do MS použitých 12 pretekov do 630 km, čo odporuje podmienke v bode 1.
Ako z toho "vykorčuľovať" ?
a) zruším pretek nad 600 km z kategorie ST aj DT, poletí sa iba na koef.pre výstavy.
b) zruším pretek do 500 km, ktorý je deklarovaný ako dvojpretek pri ňom, do MS, poletí sa iba na koef. pre výstavy.


Milan Blahovský (26.04.2018, 08:25)
Vážení páni, preteková sezóna je tu a víkend znamená pre niektorých ostrý štart. Funkcionári OZ sa iste činili a pracovali na spracovaní predpretekovej dokumentácie, ktorá slúži na koordináciu činnosti v každom OZ, dokonca sa našli aj takí, čo ju poslali už na SZ resp. mne...Tí, čo ste tak neučinili ešte , čas sa kráti.
Občas dostanem nejakú otázku k výkladu činnosti v NS a síce sme si na školení činnosť vysvetlili, môžem to zopakovať ešte raz. Viac hláv, viac rozumu...
Otázka : " Ako je to s umiestnením protokolu o hodinách po nasadení holubov ? "
Odpoveď: Sú dve možnosti :
1. Protokol ostáva v NS kde je po skončení nasadzovania uložený v zapečatenej skrini ( obálke, trezore ...) a po skončení preteku pri otváraní hodín sa odkontroluje a doplní. Následne je po otváraní zaslaný výcvikárovi OZ spoločne s vyhodnotenými KL v obálke s domčekom.
2. Protokol je po nasadení holubov pripnutý zvonku na obálku s autom a ide spoločne s dokumentáciou - KL + protokol o krúžkovaní, prípadne priradenie čípov ak bolo pred pretekom urobené - do autá. Obálka je zapečatená a otvoriť ju môže iba komisia, po návrate auta z preteku idú doklady k výcvikárovi a ten kedže má protokol o uzatvorení hodín pripnutý zvonku, nemá problém urobiť kontrolu správnosti či zhodnosti údajov na ňom. Protokol o otváraní hodín ide ako v bode 1 po vyhodnotení preteku spoločne s KL v obálke domček výcvikárovi OZ.
Osobne považujem tento spôsob za vhodnejší a v žiadnom prípade v takomto prípade nemá dosah na zmenu údajov v protokole. žiaden chovateľ v NS.
Milan Blahovský (26.04.2018, 18:11)
Otázka: "Kde nájdem Protokol o kontrole používaných EKS a MH v NS. Taktiež som nenašiel žiadny pokyn na jeho zaslanie na sekretariát či komu? Patrí protokol do predpretekovej dokumentácie, keď v jej popisnej časti na web stránke nie je spomenutý ?
Odpoveď: "Kontrola resp. zoznam používaných hodín v ZO sa robí každoročne pred sezónou. Protokol je identický s protokolom o uzatváraní a otváraní hodín. Chovatelia , ktorí používajú mechanické hodiny odovzdajú výcvikárovi OZ pásky z hodín, ktoré boli pred sezónou prekontrolované, nasimulované ich zatvorenie a otvorenie ako aj kontrolný odtlačok. Výcvikár OZ ich uschová počas sezóny u seba a v prípade potreby použije na kontrolu. Rovnako tak urobia majitelia hodín s tým rozdielom, že oni odovzdávajú zoznam holubov a priradenia elektronických krúžkov daným holubom. Opäť tieto sú odoslané výcvikárovi OZ ešte pred prvým pretekom spoločne s protokolom o hodinách - uvedené je - majiteľ - číslo hodín- číslo dutinky prvého konšt. resp. typ EKS.
Keďže nie je spomenutý protokol v predpretekovej dokumentácii, znamená to, že nie je nutné ho zasielať na SZ. Ostáva, ale ostáve v OZ pre potreby kontroly.
Nie všetky veci musia byť spomínané v predpretekovej dokumentácii a je na organizátorovi, aby si stanovil také podmienky pre organizáciu pretekovej sezóny aby nedochádzalo k porušeniu PP, teda to čo potrebujú za dôležité uplatniť, aby sa tomu vyhli.
Milan Blahovský (17.05.2018, 13:48)
Pozdravujem vás po dlhšej odmĺke. Máme za sebou pár ( 3-5 ) pretekov a pri prehliadke niektorých OZ a ich nastavenia ( ale aj nenastavenia) súťaží sa mi vynára v podvedomí otázka načo nám je moderný výpočtový program, keď ho nenastavíme tak aby ponúkal chovateľom informácie, ktoré k nemu patria ? Prečo naopak nastavíme niektoré súťaže tak, že to odporuje propozíciam danej súťaže ? Odkedy je napr. Intermajstrovstvo nastavené pre všetky preteky OZ v danej sezóne ??? ( viď OZ Michalovce)
Máte platených výpočtárov ( niekde aj slušne) a teda je ich psou povinnosťou nastaviť súťaže podľa požiadaviek či OZ, regionu alebo SZ. Nedivme sa potom, že nám nejde spojiť do regionálnych výsledkov pretek, ktorý sme už odštartovali a po dolete či pri nahadzovaní údajov zistíme, že sa to spätne nedá nastaviť.
Chovatelia, ktorí menili miesto (OZ) svojich ambícii a súťažia v inom OZ sa objavujú vo výsledkoch súťaží dvoch OZ . Ako je to možné, že ich výpočtári ( napr.LM) nezablokovali ako neaktívnych vo svojom OZ , ak tam už nesúťažia ? Podobných prešľapov by sa dalo ešte naspomínať pomerne dosť. Dajte si to teda výpočtári a ich riadiaci funkcionári doporiadku nech "neupratujeme" po sezóne.
Milan Blahovský (23.05.2018, 13:21)
Upozorňujeme funkcionárov OZ, ktorí majú v plánoch štartovacie miesto Brno, že toto už nie je oficiálne vypúšťacie miesto a je potrebné ho ešte pred štartom zmeniť ( najbližšie napr. OZ Brezno ). Ako náhradu doporučujeme Šlapanice.
Záhadou ešte ostáva prečo nie je vo výsledkoch OZ Kys.Nové Mesto tento pretek odletený 5.5. 2018 nahradený skutočným miestom, ktoré bolo potvrdené v protokole o štarte. Informujte teda výpočtára o potrebe tejto opravy, čoskoro sa prvé preteky uzamknú ....
Milan Blahovský (24.08.2018, 09:59)
Preteková sezóna mladých holubov je tu a niektoré OZ využili možnosť úprav pretekových plánov v stanovenom termíne, ale sú aj OZ, ktoré skúšajú možnosť ďalších úprav, preto dávam výklad jedného z bodov PP. Doplňte teda preteky v časti www.mypigeons.live.

HLAVA I.
ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA
4. A/ Výcvikové stredisko (VS) je združenie najmenej dvoch a viacerých ZO CHPH jedného OZ CHPH. Konferencia OZ CHPH ma právomoc rozdeliť chovateľov do VS podľa súradníc holubníkov alebo podľa príslušnosti k ZO.

C/ ZO CHPH alebo chovateľ môže byť zaradený len do jedného VS. Ak OZ CHPH vytvára VS - výcvikové strediská, tak do VS - výcvikových stredísk musia byť zaradené všetky ZO CHPH alebo všetci chovatelia. Deklarácia VS musí byť uvedená v pretekových plánoch, ktoré
je potrebné zaslať na sekretariát Zväzu do 31. marca bežného roka.

11. Miesta štartov holubov a súradnice miesta štartu musia byť schválené národným zväzom chovateľov poštových holubov krajiny, z ktorej sa koná štart holubov.

Hlava II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

4. Usporiadateľ preteku môže z dopravnej súpravy vypúšťať holuby na dvoch miestach. V rôznom čase iba za predpokladu, že sú nakošované zvlášť v aute a zvlášť v prívese. Z jedného miesta musí z jedného auta vypúšťať naraz v rovnakom čase.
......
Niektorí funkcionári resp. chovatelia majú totiž dojem , že preteková sezóna mladých holubov je niečím, čo nemá nič spoločné s týmito bodmi a je iba akousi samostatnou časťou organizácie pretekovej sezóny, kde platí iba časť PP, ktorá im vyhovuje.

Nevymýšľajte nič, čo by vás mohlo vyradiť z výsledkových listín. Prajem úspešnú sezónu mláďat.
Milan Blahovský (24.08.2018, 10:03)
Keďže sa množia maili či telefonáty ohľadom stavu spracovania MS či riešenia ďalších nedostatkov v súťažiach holubov , odpoviem iba stručne, nemám to v rukách a napriek snahe o komunikáciu s D.Konečným je tento stav na mŕtvom bode.
Čím to je neviem a v tomto smere som bezradný.
Milan Blahovský (31.08.2018, 17:53)
Preteky mláďat sa ešte v niektorých OZ ani nerozbehli a už sú otázky spojené s MS mladých holubov.
Príklad
1. Máme záujem preložiť pretek mladých kvôli počasiu na iný víkend, mali sme končiť 23.9. a končili by sme 30.9., bude tento pretek možné použiť pre MS ?
Odpoveď : Áno, pokiaľ tento preložený pretek bude v poradí napr. piaty organiyovaný vašim OZ.
Do vyhodnotenia MS sa použije 5 po sebe zorganizovaných pretekov, pričom posledný možný víkend je prvá októbrová nedeľa ( piatok -pondelok).
2. Tvoríme pretekový plán pre mladé holuby vo dvoch VS samostatne. Bude platné použitie pretekov týchto plánov do MS pre obe VS ?
Odpoveď : Nie, pre MS je možné použiť iba plán jedného VS, toho, ktoré deklaroval výbor OZ ako pretekový plán OZ pre MS a je zaslaný na sekretariát SZ pred organizovaním prvého preteku mláďat.
3.Chceme si deklarovať nové VS pre mladé holuby. Je to možné ?
Odpoveď : Nie, VS sú deklarované v pretekových plánoch do 31.3. a platia pre celú sezónu, teda aj pre mladé holuby.
4. Je organizačným celkom - OZ - aj možnosť , že sa spojí na preteky jeden či niekoľko chovateľov jedného VS a chovatelia iného VS ?
Odpoveď: Áno, ale iba v prípade, že chovatelia VS, ktorí sa chcú pričleniť do iného VS , sa nezúčastnia pretekov súbežne organizovaných daným VS. V opačnom prípade je to jednak porušenie tvorby VS a v jednom OZ môžu byť iba jedny preteky cez víkend zaradené do MS.
S ďalšími otázkami a odpoveďami sa vyjadrím podľa potreby.
Letu zdar !
Milan Blahovský (01.09.2018, 13:08)
Neviem prečo ešte niektoré OZ stále uvádzajú štartovacie miesto v plánoch mladých holubov Brno ??? To už dopredu vedia, že to nebude mať kto odštartovať a vezmú si potvrdenie z čerpacej stanice ?
Doporučujem ešte pred štartom zmeniť na Šlapanice.

http://www.postovniholub.cz/files/contaodemo/media/dokumenty/startovni_mista/starty_cr_2018.pdf
Milan Blahovský (04.09.2018, 13:30)
Po včerajšom zasadnutí prezídia SZ som s hrôzou skonštatoval, že niečo ako je predpreteková dokumentácia pre preteky mláďat neexistuje u väčšiny OZ.
Podľa niektorých teda kontrolná činnosť nadriadených orgánov je v pretekoch mláďat asi zbytočná, alebo sa mýlim ???
Vyzývam teda všetkých zodpovedných nech si dajú námahu a zašlú harmonogram činnosti organizácie pretekov mladých holubov - teda časy odchodov aut z NS, rozdelenie košov v aute a pod.
V opačnom prípade sa nedivte konaniu UKK či prezídia po sezóne mláďat. Nech niekto nenarieka, ak sa náhodou nedostane na CV či vyššie s holubom.
Ďakujem tým, ktorý si túto povinnosť splnili.
Ivan Nemec (04.09.2018, 18:57)
Dobre by bolo, aby sa do obeznika pred pretekovou sezonou uviedla aj povinnost poslat PP dokumentaciu starych aj mladych PH. Mal by to byt komplexny dokument a bolo by po probleme.
Milan Blahovský (04.09.2018, 20:19)
Ďakujem, že DF čítajú v OZ Dubeň, Bytča, Terchová, Ružomberok.
Miroslav Vidhold (05.09.2018, 10:58)
Neviem,či máme byť len úradníkmi,lebo u mláďat sa jedná v podstate len o rozdelenie boxov k PP starých holubov..No napriek tomu,že toto urobíme,nefunguje tu v podstate žiadna kontrola resp. minimálna,čomu nasvedčujú dolety na "poslednú chvílu"a nikto s tým nič nerobí,alebo neurobil...Myslíme si,že vyhrať prvé ceny na "objednávku" je úplne košér?..Olympiáda je velmi motivačný prvok...
Milan,ty si teda len "za papier ",ten zdrží všetko a prax/ blombovanie košov,kontrola doletov/ ,to je len okrajová záležitosť...
Načo je PP dokumentácia,ked´nám utekajú podstatné veci...Založíme šanon a všetko je Ok !
Milan Blahovský (05.09.2018, 11:10)
Miro, ja iba rešpektujem resp. pripomínam to čo si aj ty v rámci zasadnutí VZ schválil. Pokiaľ máš pocit, že je to zbytočná byrokracia, ktorá k ničomu nevedie, urob preto čosi aby sa to odbúralo a pokiaľ to bude mať hlavu aj pätu a sprehľadni nám činnosť a legalitu dosiahnutých výsledkov holubov máš moju podporu. Dnes sa ľudia neohradzajú ničím iným ako sú súdy či nejaké paragrafy, začali poukazovať jeden na druhého a hľadať chyby u druhých a pohľad na seba im uniká. Pokiaľ chceš k tejto téme niečo napísať či ju rozviesť dajme to do nového príspevku nech nedezorientujeme ľudí v oznamoch ŠK SZ CHPH.
Milan Blahovský (05.09.2018, 14:27)
Výpočet MS 2018 je funkčný, výpočtári OZ musia však nastaviť pre jednotlivé kategórie deklarované preteky a použité výsledky ( VS,OZ, REG,NP ) v regionoch kde sa nasadilo viac ako 5000 ks sa musia vytvoriť a prepočítať nové typy výsledkov a tieto pripojiť k deklarovaným. Taktiež je potrebné vylúčiť použitie výsledkov ŠP či ZO. Následne dať všetko prepočítať v časti oficiálne súťaže.
Kategória DT sa ešte dolaďuje vzhľadom na komplikovanejší algoritmus výberu vhodných koeficientov.
Milan Blahovský (24.09.2018, 13:08)
Kategória MS dlhé trate je doladená, takže výpočtári si ju definitívne spustite vo svojich OZ a v piatok sa robí kontrola pretekovej dokumentácie okrem iného aj prvých 4 chovateľov v poradí tejto kategórie. Dúfam, že to nebude nastavované dlhšie ako sa to dolaďovalo.
Milan Blahovský (11.10.2018, 09:43)
Počas víkendu sa uskutočnila kontrola dokumentácie chovateľov na popredných miestach v kategóriach MS a IM . Prítomní skonštatovali vzorne spracovanú pretekovú dokumentáciu a nevzniesli vážnejšie pripomienky k zaslaným podkladom.
Poradie súťaží je možné nájsť tu :
https://mypigeons.benzing.live/slovakia/sk/results/2018/o-6-01-slovensky-zvaz-chovatelov-postovych-holubov/

Milan Blahovský (09.11.2018, 08:27)
Vážení páni, blíži sa obdobie výstav a eufóriu z pretekov vystriedajú eufórie z osláv víťazov jednotlivých kategórii. Bolo teda dosť času a priestoru pre kontrolu svojich holubov v jednotlivých pretekoch a je potrebné definitívne uzavrieť "manipuláciu" s údajmi o pohlaviach či údajoch na rodových krúžkov, ktoré bývajú tu a tam popletené a chovatelia na to prídu až pri skladaní výstavných kariet. Zrazu sú prekvapení, že holub nemá limit za rok lebo namiesto čísla klubu 02801 má 02807 či namiesto H je Ha v niektorom preteku a pod.
Máme síce pred sebou náročný víkend ( komunálne voľby, stretnutie v Hluku... ), ale určite si nájdete chvíľu aj pre poslednú kontrolu svojich údajov a posledné odomknutie pretekov pre opravu si dajme do budúceho piatka.
Po tomto termíne si povedzme - máme smolu...
Milan Blahovský (26.03.2019, 09:22)
Vážení funkcionári OZ, blíži sa koniec marca a tým aj termín odoslania pretekových plánov a deklarácii pretekov pre nastavajúcu sezóne. Je preto dobre si oživiť niektoré veci z minulého roka a tak podsúvam tému k týmto úloham.
Vzhľadom na zmenu výkladu kategórie E o toleranciu 5 % sa upravil výklad propozícii MS NP a VCS ( memoriálu J.Kureka) a teda dajte si pozor pre použitie hlavne preteku Gotha ak ste v hranici pod 700 km. Ak ste v hranici nad 630 km tento pretek je možné použiť iba do kategórie MS DT , ak ste v limite do 630 km potom súčet pretekov zaradených do MKST môže byť max.11.
Odkontrolujte si deklaráciu pretekov v IM - jeden pretek cez víkend v termínoch 12.5.-21.7. ( + - piatok či pondelok) a tiež v IM pozor na ostré km bez tolerancie 5 % - teda do 500 km, nad 500 km či nad 700 km.
V prípade deklarácie regiónov dbajte na nabaľovací systém v danom preteku. Pre rôzne preteky môžu byť iné regiony použité.
Pozor na deklaráciu VS a ŠP v nich , v zmysle PP SZ a pre celý rok...
Milan Blahovský (02.05.2019, 08:08)
Touto cestou oznamujem funkcionárom, ktorí by chceli so mnou komunikovať počas víkendu, resp. počas prebiehajúcich pretekov nášho OZ, že tel.číslo 0905/207742 bude dočasne nedostupné a je možné mi volať na 0903/421839, prípadne zaslať správu.
Mimo pretekov je tel.číslo 0905 20 77 42 dostupné.
Milan Blahovský (11.05.2019, 12:24)
Vážení administrátori ( spracovatelia výsledkov OZ, štartéri pretekov) skôr ako urobite štart holubov na stránke mypigeons.live, spravte pri prekladní preteku najprv úpravu dátumu preteku, prípadne aj miesta štartu. Zdôrazňoval som to na jarnom školení výcvikárov...
Dnes na to zabudlo OZ Kežmarok .
Milan Blahovský (11.05.2019, 12:31)
Páči sa mi precíznosť niektorých funkcionárov či štartérov na mieste štartu a žasnem nad údajmi o štarte typu 6:12 hod. či 6:05 hodín...
To skutočne nešlo pustiť o 6:15 hod. či 6:00 ????

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené