Športová komisia - oznamy

Milan Blahovský (06.02.2018, 08:17)
Vážení chovatelia PH a predovšetkým funkcionári OZ, v zmysle ujednotenia pohľadu na pretekové plány a údajov v nich, ktoré sú smerodatné pre plnenie pravidiel pre súťaže vo vašich OZ a MS 2018, na hlavnej stránke SZ CHPH v dolnej časti je uverejnený formulár pre vyplnenie pretekových plánov v tomto roku. Zároveň je uvedený aj vzor ( iba fiktívny) vyplnenia jednotlivých buniek v ňom - ide o excelovský súbor.Tento si stiahnite do svojho počítača a vyplnený ho v termíne stanovenom harmonogramom úloh zašlete na sekretariát SZ ako aj na moju mailovú adresu.
Dôvod prečo tak je pochopíte snáď všetci a tým, ktorým to jasné nie je ho môžem telefonicky prípadne mailom vysvetliť.
( Aj na CV sme podávali tlačivo zoznamu holubov jednotne vyplnené a prinieslo to minimum reklamácii...)
Po nastavení stránky https://www.mypigeons.live/slovakia/sk/results/ si môžte postupne nastavovať svoje pretekové plány, ako aj súťaže pre rok 2018, dolaďovať evidenciu svojich členov, nastavovať regióny.
Ďalšie informácie týkajúce sa koordinácie našich úloh, budem zverejňovať v tomto odkaze na DF a preto by som požiadal tých, ktorý radi komentujú čiarky či iné detaily, nech si otvoria vlastnú tému a nezatemňujú význam odkazov v tejto téme. Verím, že vzájomnou komunikáciou predídeme možným chybným výkladom v Základných dokumentoch SZ a následným ich porušeniam a dotiahneme sezónu 2018 k spokojnosti našich členov.
Ďakujem za pochopenie.
Dušan Konečný (06.02.2018, 17:17)
na MyPigeons je pre SZCHPH nastavená sezóna 2018, je možné vytvárať pretekové plány a interné súťaže. Z oficiálnych súťaží je možné pridať kategórie FCI a Intermajstrovstvo. Kategórie MS pribudnú v marci.

Údaje o chovateľoch zo sezóny 2017 boli archivované, je možné bezpečne robiť úpravy, meniť súradnice, presúvať členov medzi ZO.
Peter Záhorský (19.02.2018, 12:18)
Pri vypĺňaní tlačivá (Pretekový plán) som postrehol, že chýba v časti PP - deklarácie MS stĺpec pre MS MCH (MS mladých chov.).
Podľa schváleného MS je majstrovstiev 6:
Staré holuby - 5x
1. MS KST
2. MS DT
3. MS SDT
4. MS RH
5. MS MCH
Mladé holuby - 1x
1. MS MH
Vo vzorovom vyplnenom tlačive nie je ani zmienka o MS MCH.
Prosím o objasnenie, ako sa má správne vyplniť PP a deklarácie MS.

Ďakujem.

Záhorský
Milan Blahovský (19.02.2018, 13:13)
Pridávať stlpec, kde sa vyznačia všetky deklarované preteky pre ostatné kategorie, kedže MS mladých chovateľov je zo všetkých deklarovaných pretekov, je asi zbytočné, ale pokiaľ na tom trvá navrhovateľ, nie je problém to tam doplniť.

Keď už som "aktívny", tak doplním najnovšiu informáciu zo zasadnutia prezídia, ktoré sa zaoberalo aj výkladom jednotlivých kategórii MS.
Najviac problémov či otázok bolo s MS DT , takže znenie výkladu :
Vyhodnotenie tvorí súčet 9 koeficientov 3 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije 3 koeficienty získané na tratiach kategórii Šport C s 5 % toleranciou hraníc, teda nad 475 km vo vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ, pričom 2 koeficienty, použité pre konečný súčet, môžu byť dosiahnuté na pretekoch kategórie Šport E.
Výklad: Vo výslednej tabuľke je možné použiť maximálne 2 koeficienty z pretekov nad 665 km. Teda napr. 9 do 630, 8 do 630 a 1 nad 665 km alebo 7 do 630 a 2 nad 665 km.
Z pretekov nad 665 km je možné použiť koeficienty získané vo VS,OZ,REG a v rámci spoločných výsledkov pre SZ.

Výklad ostatných kategórii je jednoznačný z obsahu ich textu.
Milan Blahovský (20.02.2018, 15:13)
Keďže sú opakujúce sa otázky k potrebe uvádzania národných pretekov do pretekových plánov podávam nasledujúce stanovisko športovej komisie :
V prípade, že niektorý z národných pretekov máte zaradený do oblastných súťaží ( majstrovstvo OZ, MOZ SDT...) prípadne do majstrovstiev regionu, potom tieto preteky uveďte aj v pretekových plánoch. V prípade regionov musí byť deklarácia spoločných pretekov ( teda aj NP) vzájomná.
Pokiaľ národný pretek nemáte zaradený do súťaže OZ resp. do regiónu, to robiť nemusíte a vaši chovatelia ho môžu použiť pre plnenie podmienok MS NP aj bez uvedenia v pretekovom pláne vášho OZ.
To isté sa týka vyplňovania pretekových plánov na stránke mypigeons.live.
Národné preteky sú otvorené a momentálne sa pracuje na Smernici pre ich organizáciu.
Milan Blahovský (20.03.2018, 16:46)
Keďže sekretariát SZ je momentálne zaneprázdnený viac ako dosť, využijem tento priestor na oznam pre výcvikárov OZ. V minulom roku sa neuskutočnilo "školenie" výcvikárov a teda iste je medzi aktívnymi zopár nových tvári.
Stretneme sa teda dňa 7.4.2018 o 9:00 hod.v priestoroch Reštaurácie Pri kúpalisku v Stráňavach.
Predpokladám, že tieto diskusné informácie sa šíria medzi čitateľmi rýchlosťou blesku ( hlavne pokiaľ ide o nejaké klebety) a aj tento oznam bude jednotlivým funkcionárom včas predložený, tak aby svoju účasť potvrdili prostredníctvom zástupcov OZ vo VZ, ktoré bude túto sobotu v Nitre, kde si účasť vzájomne potvrdíme.
Milan Blahovský (22.03.2018, 17:33)
Termín uzatvárania pretekových plánov sa blíži a je možné, že niektoré OZ využijú sobotňajšie VZ na odovzdanie pretekových plánov resp. ich potvrdenie na sekretariáte SZ.
Dôležité je aby OZ, ktoré sa zapojí do MS a IM, vyznačilo tieto preteky v zmysle propozícii súťaží a keďže, propozície IM netvorí iba náš Zväz, posúvam informáciu, ktorá sa ku mne dostala v posledných hodinách. Ide o upresnenie termínov začiatku, resp. konca.
V podstate ide o súťaž v 11 pretekoch po sebe idúcich organizovaných v termínoch od 13.5. do 29.7.2018 ( v tomto roku ). Dôležité je , že v daný víkend môže byť do vyhodnotenia deklarovaný a teda použitý iba jeden pretek.
Do celkového vyhodnotenia sa počíta 18 koeficientov zo 6 pretekov ( 6 x 3 ) pri sérii 5/3 s tým, že 3 preteky sú v hranici do 500 km a 3 preteky nad 500 km, pričom v skupine nad 500 km musí byť použitý aspoň jeden pretek nad 700 km.


Milan Blahovský (25.03.2018, 14:14)
Na včerajšom zasadnutí VZ sa dohodlo, že termín pre tohoročné IM bude od víkend 12.-13.5. do 22.-23.7.2018. Pokiaľ ste už zaslali PP s iným termínom IM, opravte si a zašlite odznova.
Taktiež sa na tomto VZ pozastavilo rozhodnutie VZ zo dňa 25.11.2017 o zrušení ŠP ( bolo to v rozpore so Stanovami § 20 bod 13) . V prípade, že by sa ŠP vytvorili, štatútari OZ zašlú ich deklaráciu do 7.4. na sekretariát SZ, ako aj predsedovi ŠK.
Martin Urban (25.03.2018, 15:46)
No už sa dá tomu pochopiť
Milan Blahovský (27.03.2018, 21:23)
Blíži sa termín zasielania PP, niektoré zaslané sú v poriadku, niektoré majú chyby v deklarácii MS. Až budú všetky v danom regione, skontrolujeme vzájomnú deklaráciu. Verím, že ste pri tom sedeli v jednotlivých regionoch a vyhneme sa vráteniu k opravám.
Viac problémov zisťujem ale s pretekmi do MS. Podľa schválených propozícii je potrebé dodržať bod 1 Všeobecných podmienok.
Do pretekového plánu pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov naplánovať maximálne 14 pretekov na tratiach nad    95 km  ‐  665km , pričom v limite 285 km do 665 kilometrov bude maximálne 11 pretekov. Preteky môžu byť konané v termíne od  posledného aprílového víkendu po prvý augustový víkend (vrátane). Za víkend sa počíta aj deň štátneho sviatku.  

Preložím to na drobné : - pre MS ročiakov je deklarovaných maximálne 14 pretekov, pre stredné trate 11 pretekov .
Neznamená to, že si v pláne označím 11 pretekov do 600 km napr. a ešte pridám pretek na 620 km, ktorý pridám do kategorie DT. Potom je do MS použitých 12 pretekov do 630 km, čo odporuje podmienke v bode 1.
Ako z toho "vykorčuľovať" ?
a) zruším pretek nad 600 km z kategorie ST aj DT, poletí sa iba na koef.pre výstavy.
b) zruším pretek do 500 km, ktorý je deklarovaný ako dvojpretek pri ňom, do MS, poletí sa iba na koef. pre výstavy.


Milan Blahovský (26.04.2018, 08:25)
Vážení páni, preteková sezóna je tu a víkend znamená pre niektorých ostrý štart. Funkcionári OZ sa iste činili a pracovali na spracovaní predpretekovej dokumentácie, ktorá slúži na koordináciu činnosti v každom OZ, dokonca sa našli aj takí, čo ju poslali už na SZ resp. mne...Tí, čo ste tak neučinili ešte , čas sa kráti.
Občas dostanem nejakú otázku k výkladu činnosti v NS a síce sme si na školení činnosť vysvetlili, môžem to zopakovať ešte raz. Viac hláv, viac rozumu...
Otázka : " Ako je to s umiestnením protokolu o hodinách po nasadení holubov ? "
Odpoveď: Sú dve možnosti :
1. Protokol ostáva v NS kde je po skončení nasadzovania uložený v zapečatenej skrini ( obálke, trezore ...) a po skončení preteku pri otváraní hodín sa odkontroluje a doplní. Následne je po otváraní zaslaný výcvikárovi OZ spoločne s vyhodnotenými KL v obálke s domčekom.
2. Protokol je po nasadení holubov pripnutý zvonku na obálku s autom a ide spoločne s dokumentáciou - KL + protokol o krúžkovaní, prípadne priradenie čípov ak bolo pred pretekom urobené - do autá. Obálka je zapečatená a otvoriť ju môže iba komisia, po návrate auta z preteku idú doklady k výcvikárovi a ten kedže má protokol o uzatvorení hodín pripnutý zvonku, nemá problém urobiť kontrolu správnosti či zhodnosti údajov na ňom. Protokol o otváraní hodín ide ako v bode 1 po vyhodnotení preteku spoločne s KL v obálke domček výcvikárovi OZ.
Osobne považujem tento spôsob za vhodnejší a v žiadnom prípade v takomto prípade nemá dosah na zmenu údajov v protokole. žiaden chovateľ v NS.
Milan Blahovský (26.04.2018, 18:11)
Otázka: "Kde nájdem Protokol o kontrole používaných EKS a MH v NS. Taktiež som nenašiel žiadny pokyn na jeho zaslanie na sekretariát či komu? Patrí protokol do predpretekovej dokumentácie, keď v jej popisnej časti na web stránke nie je spomenutý ?
Odpoveď: "Kontrola resp. zoznam používaných hodín v ZO sa robí každoročne pred sezónou. Protokol je identický s protokolom o uzatváraní a otváraní hodín. Chovatelia , ktorí používajú mechanické hodiny odovzdajú výcvikárovi OZ pásky z hodín, ktoré boli pred sezónou prekontrolované, nasimulované ich zatvorenie a otvorenie ako aj kontrolný odtlačok. Výcvikár OZ ich uschová počas sezóny u seba a v prípade potreby použije na kontrolu. Rovnako tak urobia majitelia hodín s tým rozdielom, že oni odovzdávajú zoznam holubov a priradenia elektronických krúžkov daným holubom. Opäť tieto sú odoslané výcvikárovi OZ ešte pred prvým pretekom spoločne s protokolom o hodinách - uvedené je - majiteľ - číslo hodín- číslo dutinky prvého konšt. resp. typ EKS.
Keďže nie je spomenutý protokol v predpretekovej dokumentácii, znamená to, že nie je nutné ho zasielať na SZ. Ostáva, ale ostáve v OZ pre potreby kontroly.
Nie všetky veci musia byť spomínané v predpretekovej dokumentácii a je na organizátorovi, aby si stanovil také podmienky pre organizáciu pretekovej sezóny aby nedochádzalo k porušeniu PP, teda to čo potrebujú za dôležité uplatniť, aby sa tomu vyhli.
Milan Blahovský (17.05.2018, 13:48)
Pozdravujem vás po dlhšej odmĺke. Máme za sebou pár ( 3-5 ) pretekov a pri prehliadke niektorých OZ a ich nastavenia ( ale aj nenastavenia) súťaží sa mi vynára v podvedomí otázka načo nám je moderný výpočtový program, keď ho nenastavíme tak aby ponúkal chovateľom informácie, ktoré k nemu patria ? Prečo naopak nastavíme niektoré súťaže tak, že to odporuje propozíciam danej súťaže ? Odkedy je napr. Intermajstrovstvo nastavené pre všetky preteky OZ v danej sezóne ??? ( viď OZ Michalovce)
Máte platených výpočtárov ( niekde aj slušne) a teda je ich psou povinnosťou nastaviť súťaže podľa požiadaviek či OZ, regionu alebo SZ. Nedivme sa potom, že nám nejde spojiť do regionálnych výsledkov pretek, ktorý sme už odštartovali a po dolete či pri nahadzovaní údajov zistíme, že sa to spätne nedá nastaviť.
Chovatelia, ktorí menili miesto (OZ) svojich ambícii a súťažia v inom OZ sa objavujú vo výsledkoch súťaží dvoch OZ . Ako je to možné, že ich výpočtári ( napr.LM) nezablokovali ako neaktívnych vo svojom OZ , ak tam už nesúťažia ? Podobných prešľapov by sa dalo ešte naspomínať pomerne dosť. Dajte si to teda výpočtári a ich riadiaci funkcionári doporiadku nech "neupratujeme" po sezóne.
Milan Blahovský (23.05.2018, 13:21)
Upozorňujeme funkcionárov OZ, ktorí majú v plánoch štartovacie miesto Brno, že toto už nie je oficiálne vypúšťacie miesto a je potrebné ho ešte pred štartom zmeniť ( najbližšie napr. OZ Brezno ). Ako náhradu doporučujeme Šlapanice.
Záhadou ešte ostáva prečo nie je vo výsledkoch OZ Kys.Nové Mesto tento pretek odletený 5.5. 2018 nahradený skutočným miestom, ktoré bolo potvrdené v protokole o štarte. Informujte teda výpočtára o potrebe tejto opravy, čoskoro sa prvé preteky uzamknú ....
Milan Blahovský (24.08.2018, 09:59)
Preteková sezóna mladých holubov je tu a niektoré OZ využili možnosť úprav pretekových plánov v stanovenom termíne, ale sú aj OZ, ktoré skúšajú možnosť ďalších úprav, preto dávam výklad jedného z bodov PP. Doplňte teda preteky v časti www.mypigeons.live.

HLAVA I.
ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA
4. A/ Výcvikové stredisko (VS) je združenie najmenej dvoch a viacerých ZO CHPH jedného OZ CHPH. Konferencia OZ CHPH ma právomoc rozdeliť chovateľov do VS podľa súradníc holubníkov alebo podľa príslušnosti k ZO.

C/ ZO CHPH alebo chovateľ môže byť zaradený len do jedného VS. Ak OZ CHPH vytvára VS - výcvikové strediská, tak do VS - výcvikových stredísk musia byť zaradené všetky ZO CHPH alebo všetci chovatelia. Deklarácia VS musí byť uvedená v pretekových plánoch, ktoré
je potrebné zaslať na sekretariát Zväzu do 31. marca bežného roka.

11. Miesta štartov holubov a súradnice miesta štartu musia byť schválené národným zväzom chovateľov poštových holubov krajiny, z ktorej sa koná štart holubov.

Hlava II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

4. Usporiadateľ preteku môže z dopravnej súpravy vypúšťať holuby na dvoch miestach. V rôznom čase iba za predpokladu, že sú nakošované zvlášť v aute a zvlášť v prívese. Z jedného miesta musí z jedného auta vypúšťať naraz v rovnakom čase.
......
Niektorí funkcionári resp. chovatelia majú totiž dojem , že preteková sezóna mladých holubov je niečím, čo nemá nič spoločné s týmito bodmi a je iba akousi samostatnou časťou organizácie pretekovej sezóny, kde platí iba časť PP, ktorá im vyhovuje.

Nevymýšľajte nič, čo by vás mohlo vyradiť z výsledkových listín. Prajem úspešnú sezónu mláďat.
Milan Blahovský (24.08.2018, 10:03)
Keďže sa množia maili či telefonáty ohľadom stavu spracovania MS či riešenia ďalších nedostatkov v súťažiach holubov , odpoviem iba stručne, nemám to v rukách a napriek snahe o komunikáciu s D.Konečným je tento stav na mŕtvom bode.
Čím to je neviem a v tomto smere som bezradný.
Milan Blahovský (31.08.2018, 17:53)
Preteky mláďat sa ešte v niektorých OZ ani nerozbehli a už sú otázky spojené s MS mladých holubov.
Príklad
1. Máme záujem preložiť pretek mladých kvôli počasiu na iný víkend, mali sme končiť 23.9. a končili by sme 30.9., bude tento pretek možné použiť pre MS ?
Odpoveď : Áno, pokiaľ tento preložený pretek bude v poradí napr. piaty organiyovaný vašim OZ.
Do vyhodnotenia MS sa použije 5 po sebe zorganizovaných pretekov, pričom posledný možný víkend je prvá októbrová nedeľa ( piatok -pondelok).
2. Tvoríme pretekový plán pre mladé holuby vo dvoch VS samostatne. Bude platné použitie pretekov týchto plánov do MS pre obe VS ?
Odpoveď : Nie, pre MS je možné použiť iba plán jedného VS, toho, ktoré deklaroval výbor OZ ako pretekový plán OZ pre MS a je zaslaný na sekretariát SZ pred organizovaním prvého preteku mláďat.
3.Chceme si deklarovať nové VS pre mladé holuby. Je to možné ?
Odpoveď : Nie, VS sú deklarované v pretekových plánoch do 31.3. a platia pre celú sezónu, teda aj pre mladé holuby.
4. Je organizačným celkom - OZ - aj možnosť , že sa spojí na preteky jeden či niekoľko chovateľov jedného VS a chovatelia iného VS ?
Odpoveď: Áno, ale iba v prípade, že chovatelia VS, ktorí sa chcú pričleniť do iného VS , sa nezúčastnia pretekov súbežne organizovaných daným VS. V opačnom prípade je to jednak porušenie tvorby VS a v jednom OZ môžu byť iba jedny preteky cez víkend zaradené do MS.
S ďalšími otázkami a odpoveďami sa vyjadrím podľa potreby.
Letu zdar !
Milan Blahovský (01.09.2018, 13:08)
Neviem prečo ešte niektoré OZ stále uvádzajú štartovacie miesto v plánoch mladých holubov Brno ??? To už dopredu vedia, že to nebude mať kto odštartovať a vezmú si potvrdenie z čerpacej stanice ?
Doporučujem ešte pred štartom zmeniť na Šlapanice.

http://www.postovniholub.cz/files/contaodemo/media/dokumenty/startovni_mista/starty_cr_2018.pdf
Milan Blahovský (04.09.2018, 13:30)
Po včerajšom zasadnutí prezídia SZ som s hrôzou skonštatoval, že niečo ako je predpreteková dokumentácia pre preteky mláďat neexistuje u väčšiny OZ.
Podľa niektorých teda kontrolná činnosť nadriadených orgánov je v pretekoch mláďat asi zbytočná, alebo sa mýlim ???
Vyzývam teda všetkých zodpovedných nech si dajú námahu a zašlú harmonogram činnosti organizácie pretekov mladých holubov - teda časy odchodov aut z NS, rozdelenie košov v aute a pod.
V opačnom prípade sa nedivte konaniu UKK či prezídia po sezóne mláďat. Nech niekto nenarieka, ak sa náhodou nedostane na CV či vyššie s holubom.
Ďakujem tým, ktorý si túto povinnosť splnili.
Ivan Nemec (04.09.2018, 18:57)
Dobre by bolo, aby sa do obeznika pred pretekovou sezonou uviedla aj povinnost poslat PP dokumentaciu starych aj mladych PH. Mal by to byt komplexny dokument a bolo by po probleme.
Milan Blahovský (04.09.2018, 20:19)
Ďakujem, že DF čítajú v OZ Dubeň, Bytča, Terchová, Ružomberok.
Miroslav Vidhold (05.09.2018, 10:58)
Neviem,či máme byť len úradníkmi,lebo u mláďat sa jedná v podstate len o rozdelenie boxov k PP starých holubov..No napriek tomu,že toto urobíme,nefunguje tu v podstate žiadna kontrola resp. minimálna,čomu nasvedčujú dolety na "poslednú chvílu"a nikto s tým nič nerobí,alebo neurobil...Myslíme si,že vyhrať prvé ceny na "objednávku" je úplne košér?..Olympiáda je velmi motivačný prvok...
Milan,ty si teda len "za papier ",ten zdrží všetko a prax/ blombovanie košov,kontrola doletov/ ,to je len okrajová záležitosť...
Načo je PP dokumentácia,ked´nám utekajú podstatné veci...Založíme šanon a všetko je Ok !
Milan Blahovský (05.09.2018, 11:10)
Miro, ja iba rešpektujem resp. pripomínam to čo si aj ty v rámci zasadnutí VZ schválil. Pokiaľ máš pocit, že je to zbytočná byrokracia, ktorá k ničomu nevedie, urob preto čosi aby sa to odbúralo a pokiaľ to bude mať hlavu aj pätu a sprehľadni nám činnosť a legalitu dosiahnutých výsledkov holubov máš moju podporu. Dnes sa ľudia neohradzajú ničím iným ako sú súdy či nejaké paragrafy, začali poukazovať jeden na druhého a hľadať chyby u druhých a pohľad na seba im uniká. Pokiaľ chceš k tejto téme niečo napísať či ju rozviesť dajme to do nového príspevku nech nedezorientujeme ľudí v oznamoch ŠK SZ CHPH.
Milan Blahovský (05.09.2018, 14:27)
Výpočet MS 2018 je funkčný, výpočtári OZ musia však nastaviť pre jednotlivé kategórie deklarované preteky a použité výsledky ( VS,OZ, REG,NP ) v regionoch kde sa nasadilo viac ako 5000 ks sa musia vytvoriť a prepočítať nové typy výsledkov a tieto pripojiť k deklarovaným. Taktiež je potrebné vylúčiť použitie výsledkov ŠP či ZO. Následne dať všetko prepočítať v časti oficiálne súťaže.
Kategória DT sa ešte dolaďuje vzhľadom na komplikovanejší algoritmus výberu vhodných koeficientov.
Milan Blahovský (24.09.2018, 13:08)
Kategória MS dlhé trate je doladená, takže výpočtári si ju definitívne spustite vo svojich OZ a v piatok sa robí kontrola pretekovej dokumentácie okrem iného aj prvých 4 chovateľov v poradí tejto kategórie. Dúfam, že to nebude nastavované dlhšie ako sa to dolaďovalo.
Milan Blahovský (11.10.2018, 09:43)
Počas víkendu sa uskutočnila kontrola dokumentácie chovateľov na popredných miestach v kategóriach MS a IM . Prítomní skonštatovali vzorne spracovanú pretekovú dokumentáciu a nevzniesli vážnejšie pripomienky k zaslaným podkladom.
Poradie súťaží je možné nájsť tu :
https://mypigeons.benzing.live/slovakia/sk/results/2018/o-6-01-slovensky-zvaz-chovatelov-postovych-holubov/

Milan Blahovský (09.11.2018, 08:27)
Vážení páni, blíži sa obdobie výstav a eufóriu z pretekov vystriedajú eufórie z osláv víťazov jednotlivých kategórii. Bolo teda dosť času a priestoru pre kontrolu svojich holubov v jednotlivých pretekoch a je potrebné definitívne uzavrieť "manipuláciu" s údajmi o pohlaviach či údajoch na rodových krúžkov, ktoré bývajú tu a tam popletené a chovatelia na to prídu až pri skladaní výstavných kariet. Zrazu sú prekvapení, že holub nemá limit za rok lebo namiesto čísla klubu 02801 má 02807 či namiesto H je Ha v niektorom preteku a pod.
Máme síce pred sebou náročný víkend ( komunálne voľby, stretnutie v Hluku... ), ale určite si nájdete chvíľu aj pre poslednú kontrolu svojich údajov a posledné odomknutie pretekov pre opravu si dajme do budúceho piatka.
Po tomto termíne si povedzme - máme smolu...
Milan Blahovský (26.03.2019, 09:22)
Vážení funkcionári OZ, blíži sa koniec marca a tým aj termín odoslania pretekových plánov a deklarácii pretekov pre nastavajúcu sezóne. Je preto dobre si oživiť niektoré veci z minulého roka a tak podsúvam tému k týmto úloham.
Vzhľadom na zmenu výkladu kategórie E o toleranciu 5 % sa upravil výklad propozícii MS NP a VCS ( memoriálu J.Kureka) a teda dajte si pozor pre použitie hlavne preteku Gotha ak ste v hranici pod 700 km. Ak ste v hranici nad 630 km tento pretek je možné použiť iba do kategórie MS DT , ak ste v limite do 630 km potom súčet pretekov zaradených do MKST môže byť max.11.
Odkontrolujte si deklaráciu pretekov v IM - jeden pretek cez víkend v termínoch 12.5.-21.7. ( + - piatok či pondelok) a tiež v IM pozor na ostré km bez tolerancie 5 % - teda do 500 km, nad 500 km či nad 700 km.
V prípade deklarácie regiónov dbajte na nabaľovací systém v danom preteku. Pre rôzne preteky môžu byť iné regiony použité.
Pozor na deklaráciu VS a ŠP v nich , v zmysle PP SZ a pre celý rok...
Milan Blahovský (02.05.2019, 08:08)
Touto cestou oznamujem funkcionárom, ktorí by chceli so mnou komunikovať počas víkendu, resp. počas prebiehajúcich pretekov nášho OZ, že tel.číslo 0905/207742 bude dočasne nedostupné a je možné mi volať na 0903/421839, prípadne zaslať správu.
Mimo pretekov je tel.číslo 0905 20 77 42 dostupné.
Milan Blahovský (11.05.2019, 12:24)
Vážení administrátori ( spracovatelia výsledkov OZ, štartéri pretekov) skôr ako urobite štart holubov na stránke mypigeons.live, spravte pri prekladní preteku najprv úpravu dátumu preteku, prípadne aj miesta štartu. Zdôrazňoval som to na jarnom školení výcvikárov...
Dnes na to zabudlo OZ Kežmarok .
Milan Blahovský (11.05.2019, 12:31)
Páči sa mi precíznosť niektorých funkcionárov či štartérov na mieste štartu a žasnem nad údajmi o štarte typu 6:12 hod. či 6:05 hodín...
To skutočne nešlo pustiť o 6:15 hod. či 6:00 ????
Milan Blahovský (22.05.2019, 11:45)
Brusel 27.7.2019 – Národný pretek /NP/

Zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH zo dňa 20.05.2019 vyplynula pre športovú komisiu úloha organizačne zabezpečiť uskutočnenie NP Brusel s termínom štartu 27.7.2019.
K tomuto účelu je potrebné prvorado vedieť počet nasadených holubov. Z uvedeného dôvodu sa športová komisia týmto obracia a vyzýva zodpovedných funkcionárov jednotlivých Oblastných združení, ktoré si ho pre záujemcov o tento pretek vydeklarovali vo svojich pretekových plánoch na rok 2019, aby v termíne do 30.05.2019 sumár nahlásených počtov holubov vo svojich organizačných celkoch nahlásili určenému koordinátorovi za športovú komisiu Milanovi Pazúrovi na email milan.pazur@gmail.com alebo na t.č. 0911 282 570. Predpokladané cena za 1ks nasadeného holuba bude 2€, čo je samozrejme závislé na celkovom počte prihlásených holubov. Presná cena bude určená po zhromaždení nahlášok, do 5.6.2019 a následne bude spracovaný harmonogram zberu ako aj organizačná smernica /štatút/ v zmysle už zverejnenej organizačnej smernice pre NP /2019 – 2021/.
Neskoršie nahlášky budú akceptované iba v prípade ešte voľnej kapacity v prepravnom prostriedku
Preteku sa môžu zúčastniť všetci chovatelia organizovaní v SZ CHPH teda aj jednotlivci pri dodržaní PP a ostatných platných predpisov SZ CHPH.

Spracoval:
Milan Pazúr
Predseda športovej komisie SZ CHPH
Mgr. Milan Blahovský
Milan Pazúr (28.05.2019, 23:27)
Priebežná informácia o nahláškach k NP BRUSEL 2019.

01 Bratislava 255 ks
04 Terchová 90 ks
05 Trnava 234 ks
06 Trenčín 230 ks
17 Martin 35 ks
18 Levice 25 ks
20 Pezinok 197 ks
29 Orava 2 ks
34 Dubeň 89 ks
Spolu : 1157 ks

02 Senica 0
03 Ružomberok 0
07 Komárno 0
09 Šurany 0
10 Nitra 0
11 Topoľčany 0
12 Prievidza 0
13 Pov. Bystrica 0
14 Žilina 0
15 KNM 0
33 Bytča 0

Tým zástupcom OZ, ktorí už nahlásili počty ďakujem. Pre zvyšok zostávajú ešte 2 dni.

Milan Pazúr
Milan Blahovský (03.06.2019, 11:49)
Sú medzi name aj také OZ, ktoré zaznamenávajú pre svojich členov priebeh štartu holubov či ich ošetrovanie počas prepravy. Časť členov týchto OZ ( ale asi aj tých, ktoré túto možnosť nepoznajú) sa nevie dopracovať k otvoreniu videozáznamu na stránke mypigeons.live. Problém je zrejme v aktualizáciach prehliadača web stránok Google Chrome, (prípadne to súvisí s nastaveniami v YOUTUBE, kde sa video záznam ukladá) v ktorom to zatiaľ nefunguje. V prehliadači Mozilla Firefox to nerobí žiaden problém. Doporučujem si teda nainštalovať spomínaný prehliadač , na hľadaní príčiny kolízie s Chromom sa pracuje, aspoň tak to bolo podané p.Konečným.
Inak povedané, je to ako sťažovať si, že sa nemôžem odviezť z mesta A do mesta B z dôvodu, že nemám k dispozícii nový model SUPERB napr. a je k dispozícii iba FABIA či OCTAVIA.
Snáď aj ten SUPERB sa podarí raz naštartovať...
Matej Gergelčík (03.06.2019, 15:14)
S otcom sme taktiez velmi radi pozerali vysledky pretekov na TV. Bohuzial smart telky od samsungu maju vlastny vstavany prehliadac, na ktorom to nechce poslednu dobu zobrazovat. Zaujimave, ze minulu sezonu to islo vpohode. Snad ked sa opravi a zacne to ist na chrome, tak to bude slapat aj na telke. Potesujuce pre mna je to, ze sa tento problem riesi, tak snad...
Milan Blahovský (04.06.2019, 21:52)
Pri pohľade na niektoré priebežné výsledky sa u holubov objavuje ako pohlavie "mix", teda neurčené pohlavie, z môjho pohľadu je to prenos z pretekov mláďat, kedy chovatelia neuvedú pohlavie a výpočtár ich zadá ako neurčené. Vidím to najmä u online prenose, prípadne ak výpočtár namiesto A, či HA uvedie inú kombináciu znakov. Podstata je v tom, že program mypigeons.live pracuje tak, že pokiaľ raz niekto uviedol u mláďatka pohlavie napr.H, tak ak ho v sezóne starých holubov aj pri zápise výpočtárom ako HA, program ho zmení na prvý zápis teda H, platí to aj opačne. Ak sa mýlim tak nech ma Dušan Konečný opraví.
Objavujú sa reklamácie aj pri mojej práci a to sa snažím byť sústredený pri nahadzovaní údajov. Snáď som podstatu problému vysvetlil.
Ako sa z problému teda dostať ? Zvládne to aj majiteľ holubov, pokiaľ si otvorí položku moje holuby, kde má umiestnené všetky umiestnené holuby v pretekoch a po kliknutí na chybného holuba si dá upraviť pohlavie.
Prípadne to môžte požiadať cez výpočtárov, že im uvediete správne pohlavie holuba a ten to nastaví za vás. Snáď mu časom pri osobnom stretnutí kúpite aspoň malé pivo....
Milan Blahovský (11.06.2019, 13:05)
Máme za sebou takmer polovicu pretekovej sezóny a pomaly sa rysujú poradia v národnom majstrovstve. Požiadal by som touto cestou všetkých výpočtárov nech si nastavia použitie takých typov použitých výsledkov pre súťaže, ako sú v súlade s propozíciami MS, teda nie ŠP či ZO.
Niektorí z vás ste to neurobili a dá sa povedať, že napĺňate nepriamo §2 odst.g Disciplinárného poriadku :
§ 2 Disciplinárneho priestupku sa dopúšťa člen SZ CHPH, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti:
g/ akýmkoľvek administratívnym spôsobom vylepší pretekové výsledky poštových holubov

Je možné , že výpočtár OZ nie je členom SZ a tak sa ho to netýka, v tomto prípade by ale bolo na mieste , aby ho na to upozornil štatútar OZ, ktorý nesie svojím spôsobom zodpovednosť za konanie takejto osoby, kedže predpokladám, že sa ním urobil u zmluvu o vykonanej práci...

Milan Blahovský (11.06.2019, 14:31)
Aby ste videli aká je hodnovernosť doteraz zverejnených poradí MS, tak v poriadku majú nastavenia urobené OZ Bratislava, Senica,Ružomberok, Terchová,Šurany, Prievidza, Martin, Zvolen,Pezinok, Rim.Sobota,Poprad,SNV, Košice,Tvrdošín,LM,Bytča,Dubeň,Gemer. Teda cca 50 % OZ . To som si myslel, že sa to týka iba chovateľa v prvej desiatke poradia, ale po kontrole nastavení je to žiaľ tak.
Skúsme to napraviť nech zajtra nemusím písať, kto je výpočtárom či štatútarom toho či oného OZ...Ďakujem za pochopenie.
Milan Blahovský (12.06.2019, 08:49)
Ďakujem funkcionárom a výpočtárom, ktorí sa nenašli vo včerajšom zozname, a urobili nastavenie ( vylúčenie výsledkov ŠP, či ZO z MS ).
Stále tento odkaz nedošiel ( prípadne bol ignorovaný ) u OZ Trenčín, Michalovce, Bardejov, Prešov, Levice,Pov.Bystrica .
KNM a SB to síce neurobili, ale ani nemajú deklarovené ŠP v PP pre tento rok.
Nedivte sa týmto pripomienkam, ale keď budete dvíhať telefonáty a riešiť tieto nedostatky a odpovedať na to prečo to jeden musí a druhý nie , prečo sa uverejňujú nepravdivé údaje na stránke výsledkov a pod., tak to možno pochopíte...
Milan Blahovský (12.06.2019, 11:30)
Pri kontrole poradia holubov sa zistilo, že sú majiteľmi holubov chovatelia, ktorí aktuálne nesúťažia. Táto situácia nastane, keď letí napr. v jednom roku holub na syna a o rok na otca napr. Prípadne ak ste holuba priučili na svoj holubník a pred rokom letel u vášho priateľa a pod... Odstrániť ( resp. opraviť) sa to dá tak, že si aktuálny chovateľ otvorí svoje konto klikne na daného holuba a urobí zmenu majiteľa holuba. Potom sa holub prenesie z jeho databázy do databázy nového majiteľa. Je to podobný prípad ako s opravou resp. nastavením pohlaví u holubov. Vo výsledkových listinách stále figurujú holuby bez určeného pohlavia - teda ako mláďata. Dúfajme, že to si majitelia takýchto holubov nenastavia až po sezóne, keď budú chcieť dominovať napr. v kategorii výkon holubica s holubom a pod...
Milan Blahovský (13.06.2019, 08:46)
Po dnešnej kontrole nastavení použitých výsledkov pre súťaže MS konštatujem, že okrem OZ Prešov a Bardejov, je to v poriadku.
Podľa údajov o práci funkcionárov v týchto OZ sú "nedostatky" v činnosti radových členov tvrdo riešené. Dvojitý meter teda ?
Peter VAVREK (13.06.2019, 12:14)
p. Blahovský v programe mypigeons pre výpočet MS ani jeden chovateľ z OZ CHPH PREŠOV nemá použité výsledky z ŠP, ZO, iba od VS OZ a vyššie región národné zbytočné nás tu vypisujete že to máme zle nastavené nastavene to už bolo dávno za predošlého vypočtara mne osobne to pripadá ako buzeracia z Vašej strany a ak by bolo aj niečo zlé tak to môžte opraviť a uviesť na správnu mieru aj Vy sám nik Vám neuškodí iba poďakuje, asi iba toľko k tomu, a poslednej vete vo vašom predošlom príspevku celkom dobre nerozumiem mate nejaké poznatky k práci našich funkcianorov v OZ CHPH PREŠOV že robia niečo zlé nie som si toho vedomý sám som členom výboru a neviem o tom aby sme niekomu alebo niečím našim radovým členom ublížili, ale takéto poznámky už na túto diskusiu nemajú patriť posledné uznesenie prezídia čo patrí a nepatrí na diskusné fórum s pozdravom Vavrek Peter člen výboru OZ CHPH PREŠOV
Milan Blahovský (13.06.2019, 12:41)
Pre niekoho možno buzeracia, pre niekoho záujem o poriadok. Nikde nie je napísané, že pokiaľ sa letí v rámci ŠP, tak automaticky sa presunie koef. do súťaže MS, ale ak sa takýto koef. objaví ( o bol v mnohých prípadoch u iných OZ , napr. aj Bardejov) tak ho tam program vloží. Nikde som neuviedol, že vaši funkcionári pracujú zle, napísal som že pri porušovaní dohodnutých pravidiel sú "nekompromisní", preto som sa opýtal, či to neplatí aj na nich, možno že to nie je vo vašom prípade, resp. vášho OZ.
Nemienim zasahovať do vašich výsledkov pokiaľ nie som o to slušne požiadaný. Poďakovanie nečakám, na to som si v holubárskom svete odvykol.
Pokiaľ beriete snahu o zosúladenie údajov, ktoré sú verejne propagované s propozíciami súťaží ako buzeráciu resp. ublížovanie vám, tak to má mrzí....
Ľady sa pohli aj v OZ BJ, takže od zajtra by mali byť poradia súťaží MS v súlade s propozíciami MS - pre tých, ktorí ma "buzerovali" za neriešenie bývalého stavu v oficiálnych súťažiach.
Peter VAVREK (13.06.2019, 13:05)
Tak Vás slušne prosím uveďte to na správnu mieru za naše OZ CHPH aby bolo všetko ok
Milan Blahovský (13.06.2019, 13:34)
U vás, kedže ste ako OZ v pretekovom pláne nemali deklarované ŠP ( Malý Šariš+Veľký Šariš) stačí jednoducho zmazať týchto 8 už prepočítaných pretekov. Tým pádom už nebude treba vylúčiť žiadne ŠP z MS, kedže neexistuje. To určite zvládnete aj sám. Hypotetická otázka: Keby sa to nezistilo pri kontrole MS, boli by v tichosti výsledky neplatného ŠP pre výstavy použité napr. vo výstavach ?

Venujte preto výpočtári a funkcionári zvýšenú pozornosť či všetky spracované výsledky sú naozaj platné v súlade s pretekovými plánmi či deklaráciami výsledkov. Pokiaľ by som to mal robiť sám, tak si to neviem predstaviť. Alebo si niekto myslí, že dýcham iba pre neho ???? Je dobré, že je verejná kontrola výsledkov v rôznych súťažiach a v prípade zistenia nedostatku ma kľudne
( najlepšie mailom ) informujte. Ďalšie kroky nechajte na mňa...
Milan Blahovský (28.06.2019, 12:26)
Vzhľadom na vývoj počasia počas víkendových dní vydáva Športová komisia následovné vyhlásenie:
Preteky nad 400 km , organizované v dňoch nedeľa a pondelok, ktoré zasahujú do územnej rozlohy časti Slovenska, kde je vydaná výstraha SHMU ohľadom teplôt v zmysle PP bod3 Hlava I. sa rušia. Týka sa to aktuálne pre všetky OZ južného a juhozápadného Slovenska, ale keďže chovatelia týchto OZ sú zapojení do NP Grünberg, tak sa nepovoľuje ani organizácia tohoto preteku.
Uvedený pretek je možné realizovať po vzájomnej dohode v náhradnom termíne.
Šimko František (28.06.2019, 15:53)
Milan ako postupovať ak : napr. OZ MI : rozloha sever Stropkov - juh Trebišov a pár holubníkov ešte južnejšie.
Milan Blahovský (28.06.2019, 16:20)
Aktuálna výstraha v súlade s PP SZ sa netýka južnej časti vých.Slovenska, Letíte pretek z Poľska, kde nie sú hlásené predpoludňajšie teploty atakujúce 35 st.C, takže pri štarte holubov okolo 5,00 ako to tradične tam býva sú holuby okolo 13,00 hod. v Trebišove. Ide iba o to ako budú pripravené a prepravené...
27.06.2019 | Stanoviská, tlačové správy
Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do tretích krajín
Z poverenia prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., hlavného veterinárneho lekára Slovenskej republiky, s ohľadom na vývoj teplôt v SR a v okolitých štátoch a s odkazom na požiadavky odseku 3.1, kapitoly VI prílohy I nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy Štátna veterinárna a potravinová správa SR dočasne pozastavuje vývoz živých zvierat do tretích krajín.

Ak to rozšíria aj na Česko či Poľsko, potom je táto naša diskusia nepodstatná.
Milan Blahovský (21.08.2019, 18:53)
Po Slovensku sa šíria informácie, že za rôznymi vyradeniami , niekedy možno aj necitlivými a bez dôkazov, ktoré si zosnovali niektorí funkcionári vo vlastných OZ , je jediná osoba a to moja. Je to úbohe tvrdenie až chrapúnstvo skrývať sa pri svojich rozhodnutiach ,často v túžbe zbaviť sa konkurencie, za osobu predsedu či člena Športovej komisie alebo UKK .
Pokiaľ bol porušený Pretekový poriadok počas sezóny a dnes na to prichádzate, je to na zamyslenie, kde ste boli počas roka ( napr. výcvikári OZ či KK OZ) a prečo ste nekonali hneď ? Teraz keď sa blížia kontroly na úrovni ŠK či prezídia alibisticky doma tvrdíte svojím chovateľom, že je za tým Blahovský, že vy ste svätí čo ? Kto má čisté ruky nemusí sa skrývať za iných a ten kto ich nemá a nemá odvahu, ten bude šíriť klamstvá a intrigy. ( však tento prostý holubársky národ vám to zožerie aj s navijákom )
Pravidlá súťaží sú dané pred sezónou a tak sa aj treba zariadiť a rešpektovať ich platnosť. Tieto pravidlá si neschválil ani Blahovský ani ďalší člen prezídia či VZ sám, bolo to väčšinové rozhodnutie, tak ho rešpektujme a ak nie potom nemáme čo hľadať v týchto kruhoch.
Ospravedlňujem sa za možno tvrdšie slová tým ktorých sa to netýka, ale to čo počúvam v telefonátoch už prekročilo všetky medze.
Milan Blahovský (03.09.2019, 13:57)
Preteky mláďat sa nám rozbehli ( niekde nie príliš šťastne ) a keďže sú opäť otázky či pokusy nasadzovať mladé holuby so starými rodovými obrúčkami na pretek, dôrazne upozorňujem organizátorov pretekov MLADÝCH holubov, že v prepravnom aute nemajú čo robiť iné holuby ako tie , ktoré majú rodovú obrúčku žltej farby ročníka 2019 !!!
Taktiež upozorňujeme všetkých organizátorov pretekov, ktorí ešte nedodali predpretekovú dokumentáciu k mláďatam, aby tak urobili do stredy. Po strede menujem konkrétne. Pretekový poriadok platí aj po 1.auguste.
Milan Blahovský (04.09.2019, 10:29)
Niektorí z funkcionárov OZ reagovali na posledný príspevok komentárom - "predpreteková dokumentácia mláďat ( pret.plán ) bola zaslaná na jar s dokumentáciou starých holubov..."
Ja iba všeobecne odpoviem otázkou : Ako ste na jar vedeli odchody áut z NS, ako ste na jar vedeli rozpisy košov v autách pre jednotlivé ZO podľa objednávok , nezmenili sa náhodou NS( adresy) u pretekov mláďat ?"
Takže z dôvodov možných kontrol zo strany SZ je nutné byť informovaný o týchto skutočnostiach a preto je potrebné zaslať tieto veci na sekretariát SZ ako aj mne.
Ďakujem za pochopenie.
Milan Blahovský (04.09.2019, 14:24)
Výber z uznesenia z mimoriadneho zasadnutia prezídia SZ dňa 1.8.2019:

10. Uzatvoriť všetky opravy v pretekových výsledkoch starých holubov do konca augusta. Po tomto termíne nebude dovolené odomykanie pretekov, jedine v prípadoch zistených pri kontrole pretekovej dokumentácie Športovou komisiou.
Termín : 31.8.2019 Zodpovední: štatutári a výpočtári OZ

Mám dojem , že niektorí chovatelia sa asi vrátili včera z dovoleniek a všímajú si až teraz chybné údaje u svojich holuboch uvedené v pretekových výsledkoch napr. v júni a požadujú opravu.
Niektoré opravy majú vplyv na umiestnenie holubov a tým pádom aj na koeficienty holubov v poradiach súťaží MS a mohlo by dôjsť k situácii, že ešte v decembri nebude jasný konečný údaj pri holuboch v poradiach MS či výstavných kategóriach.
Ďakujem za pochopenie.
Jaroslav Benka (07.09.2019, 08:23)
Chcem upozorniť čo bolo schválené na prezídiu SZ - Nitra 21.x.2017 a dané do pretekového poriadku - doplniť hlavu III o bod 16 - preteky mlade krúžkovanie holubov a doposiaľ do nebolo žiadnym zasadnutím SZ zrušené a jeden člen z výboru to nemôže zrušiť. Ja si myslím ,že to bolo robené pre chovateľov na podnet OZ.
Na preteky mladých holubov je možné nasadiť aj holuby s rodovou obrúčkou,ktorá nie je v súlade s daným ročníkom mláďat ,avšak takéto holuby nemôžu biť započítané do počtu nasadených holubov ani konštatované.Holuby musia biť extra evidované a označené gumičkou.
Neviem prečo sa ide proti OZ. S toho mi vychádza ,že výbor SZ nevie čo vlastne chce.
Milan Blahovský (07.09.2019, 09:18)
Bol to môj návrh aby sa mohli mláďata so starými krúžkami nasadzovať, ale nezapočítavať do počtov nasadených holubov na pretek ( je to predsa pretek mladých a o veku rozhoduje rok na rod.obrúčke nie vzhľad holuba ) ale bolo to zamietnuté, s výkladom, že ako u pretekov starých holubov nesmie byť nasadený mladý holub na pretek tak isto u preteku mláďat nesmie byť nasadený holub so starým krúžkom.
Inak SZ objednáva dostatočný počet aj rezervných krúžkov aby sa nestalo, že sa niekomu na jar neujde. To , že niekto nachová ešte v auguste a natiahne im staré obrúčky, neznamená, že sa ich potrebuje zbaviť prostredníctvom pretekov a týmto sa budú všetci ešte klaňať....

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené