Veterinárne potvrdenie na CV PH Nitra 6. - 7.1.2017 (pokyny - úspešné odovzdanie holubov na CV)

Peter Záhorský (02.01.2017, 21:32)
Vážení funkcionári,

ktorí zabezpečujete pre OZ CHPH veterinárne potvrdenie na RVPS potrebné pre úspešné odovzdanie holubov na CV PH Nitra 2017.
Aby odovzdanie holubov na CV bolo úspešné, chcel by som vás upozorniť na viaceré podmienky, ktoré musia byť splnené.

Presné podmienky preberania holubov na CV nájdete v Propozíciách CV PH Nitra 6. - 7.1.2017 kliknutím na uvedený odkaz:
PROPOZÍCIE CV PH Nitra 6. - 7.1.2017

Nižšie uvádzam pokyny k zabezpečeniu veterinárneho potvrdenia spolu s tlačivom, ktoré treba vypísať a potvrdiť na príslušnej RVPS.
Pokyny k zabezpečeniu veterinárneho potvrdenia si môžete pozrieť aj kliknutím na odkaz:
VETERINÁRNE POTVRDENIE - POKYNY

Uvádzam aj pokyny pre zástupcov OZ CHPH, ktorí budú odovzdávať kolekciu holubov na CV. Aby boli holuby úspešne odovzdané, budú musieť byť splnené všetky uvedené body. Prosíme zástupcov o rešpektovanie pokynov, aby sa predišlo nepríjemnostiam.


Zoznam chovateľov, ktorí musia na CV PH Nitra 2017 vypracovať a odovzdať elaborát - výpis výsledkov nájdete v pokynoch pre vypracovanie elaborátov kliknutím na odkaz:
POKYNY - VYPRACOVANIE ELABORÁTOV

S pozdravom Záhorský - člen Organizačného výboru CV PH Nitra 2017
Peter Záhorský (02.01.2017, 21:48)
Ešte by som chcel doplniť informáciu (farba tlače) ohľadom zoznamov odovzdaných holubov a výstavných kariet na CV PH Nitra 2017.

Pri odovzdávaní holubov na CV je potrebné odovzdať okrem iného aj:

2x - Zoznam odovzdaných holubov (dokument môže byť vytlačený aj v čiernobielej farbe)
1x - Každú výstavnú kartu odovzdaného holuba (karty musia byť vytlačené vo farbe - farebná tlač)

Ďakujem.

Záhorský

Peter Záhorský (02.01.2017, 23:27)
Dopĺňam informácie pre zástupcov OZ CHPH, ktorí budú odovzdávať holuby na CV.

Nižšie uvádzam predpis platieb OZ CHPH na CV za vystavovanie holubov, ktorý bol vypracovaný v súlade so schválenými Propozíciami CV PH Nitra 6. - 7.1.2017.

Z dôvodu, že v časopise Poštový holub (číslo 3, ročník 2016) bol poplatok za kolekciu majstra regiónu uvedený vo výške 6,- eur a v platných Propozíciách CV PH Nitra 6. - 7.1.2017 (schválených Prezídiom SZ CHPH - 5.9.2016) - je uvedená výška poplatku 9,- eur sa Organizačný výbor rozhodol vyberať nižší poplatok, t.j. majster regiónu zaplatí za trojčlennú reprezentačnú kolekciu 6,- eur.Záhorský

Peter Záhorský (03.01.2017, 15:47)

OZNAM O KONANÍ CV PH Nitra 6. - 7.1.2017 – AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vážení funkcionári a chovatelia,

OZ CHPH Nitra, ako usporiadateľ CV si splnilo voči RVPS Nitra ohlasovaciu povinnosť, v ktorej sme oznámili termín konania CV a požiadali o stanovenie podmienok vystavovania holubov na CV.
Dnes nám prišla kladná odpoveď, že RVPS Nitra povoľuje konanie výstavy a boli určené podmienky, ktoré musia byť dodržané.

Pokyny pre funkcionárov, ktorí budete vybavovať veterinárne potvrdenie na príslušných RVPS:

1. Aby vám úradný veterinárny lekár na príslušnej RVPS vydal veterinárne potvrdenie, bude od vás pravdepodobne požadovať veterinárne potvrdenie o zdravotnom stave holubov (klinická prehliadka, očkovanie, odčervenie) vydané súkromným veterinárnym lekárom. Ak budete mať potvrdenie od súkromného veterinárneho lekára, nemali by ste mať na RVPS žiadny problém. Ale aj tak odporúčame sa informovať na príslušnej RVPS, čo budete potrebovať.
Doklad - veterinárne potvrdenie (od RVPS) musí byť vystavené najskôr až zajtra - 4.1.2017 .
Dnes si môžete začať vybavovať potvrdenie od súkromného veterinárneho lekára vo svojom okolí.

2. Odporúčame, aby ste si vytlačili zoznam odovzdaných holubov na CV a na ten dokument by vám súkromný veterinárny potvrdil kliniku.

3. Vytlačte si aj oficiálne stanovisko RVPS Nitra ohľadom konania výstavy a majte ho pri sebe a v prípade potreby ho predložte úradnému veterinárnemu lekárovi na príslušnej RVPS.

Akceptovať pri preberaní holubov na CV budeme len veterinárne potvrdenie potvrdené príslušnou RVPS. Ďakujeme za rešpektovanie nariadení.

Stanovisko RVPS Nitra bude zverejnené na úvodnej stránke webu SZ CHPH.

S pozdravom Ing. Juraj Kurek - predseda Organizačného výboru CV PH Nitra 2017

V Nitre, dňa 3.1.2017

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené