CV Nitra a vtáčia chrípka

František Dohňanský (02.01.2017, 09:18)
Všetci sa tešíme na CV v Nitre, neohrozí ju výskyt vtáčej chrípky? Prosím kompetentných o info.
Peter Záhorský (02.01.2017, 14:57)
Dobrý deň vážení funkcionári a chovatelia,

v súvislosti s novou epizootologickou situáciou od 27.12.2016 na Slovensku budú Regionálnou a potravinovou správou v Nitre usporiadateľovi CV PH stanovené podmienky vystavovania poštových holubov, o ktorých vás budeme do stredy informovať.

S pozdravom Ing. Juraj Kurek - Predseda Organizačného výboru CV PH Nitra 2017
Peter Záhorský (03.01.2017, 18:03)
OZNAM O KONANÍ CV PH Nitra 6. - 7.1.2017 – AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vážení funkcionári a chovatelia,

OZ CHPH Nitra, ako usporiadateľ CV si splnilo voči RVPS Nitra ohlasovaciu povinnosť, v ktorej sme oznámili termín konania CV a požiadali o stanovenie podmienok vystavovania holubov na CV.
Dnes nám prišla kladná odpoveď, že RVPS Nitra povoľuje konanie výstavy a boli určené podmienky, ktoré musia byť dodržané.

Pokyny pre funkcionárov, ktorí budete vybavovať veterinárne potvrdenie na príslušných RVPS:

1. Aby vám úradný veterinárny lekár na príslušnej RVPS vydal veterinárne potvrdenie, bude od vás pravdepodobne požadovať veterinárne potvrdenie o zdravotnom stave holubov (klinická prehliadka, očkovanie, odčervenie) vydané súkromným veterinárnym lekárom. Ak budete mať potvrdenie od súkromného veterinárneho lekára, nemali by ste mať na RVPS žiadny problém. Ale aj tak odporúčame sa informovať na príslušnej RVPS, čo budete potrebovať.
Doklad - veterinárne potvrdenie (od RVPS) musí byť vystavené najskôr až zajtra - 4.1.2017 .
Dnes si môžete začať vybavovať potvrdenie od súkromného veterinárneho lekára vo svojom okolí.

2. Odporúčame, aby ste si vytlačili zoznam odovzdaných holubov na CV a na ten dokument by vám súkromný veterinárny lekár potvrdil kliniku.

3. Vytlačte si aj oficiálne stanovisko RVPS Nitra ohľadom konania výstavy a majte ho pri sebe a v prípade potreby ho predložte úradnému veterinárnemu lekárovi na príslušnej RVPS.

Akceptovať pri preberaní holubov na CV budeme len veterinárne potvrdenie potvrdené príslušnou RVPS. Ďakujeme za rešpektovanie nariadení.

Stanovisko RVPS Nitra bude zverejnené na úvodnej stránke webu SZ CHPH.

S pozdravom Ing. Juraj Kurek - predseda Organizačného výboru CV PH Nitra 2017

V Nitre, dňa 3.1.2017

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené